Selleks, et mängu ettevalmistusele kuluv aeg oleks minimaalne ning läbiviimine sujuv võite julgesti kasutada alljärgnevaid materjale:

 1. Valik videoid eelhäälestuseks:
  a) Euroopa Parlamendi töö 5:49 (sh värvilise kalendri tutvustus)
  b) Institutsioonid ja seadusloome 1:30
  c) animeeritud lühivideod 10 tk, iga üks alla minut pikk
 2. PowrePoint slaidid:
  a) eesti keeles
  b) inglise keeles
 3. Sildid ja viidad:
  a) eesti keeles
  b) inglise keeles

Viktroiin ja Hääletus

Viktoriini ning hääletuse läbiviimiseks oleme kasutanud nt Kahoot või Plickers keskkondade abi. Kahoot keskkonna viktoriin asub siin.

Tehnilise poole pealt on veidi mugavam hääletusel just Plickersi QR koodide süsteem kasutamine. See aitab vaid ühe internetiühendusega nutiseadme ning aruvuti abiga hääled reaalajas kokku lugeda ning teeb kohe ka tulemustest kokkuvõtte. Vajalik on siiski pisut mahukam eeltöö -klassi loomine ning kolme hääletusslaidi ettevalmistus.

Soovi korral saab poolt/vastu märgistustega QR koodid alla laadida siit.

Ja alati saab hääletuse läbi viia ka lihtsalt käte lugemise meetodil -poolt, vastu, erapooletud.