Selleks, et mäng kannaks oma eesmärki ning saaksime vajadusel teha parandusi, palume kõikidel mängus osalejatel täita tagasisideküsimustik. Allolev ankeet on anonüümne ja selles on 5 valikvastusega ning 3 vabas vormis küsimust. Täitmise aeg ca 2 minutit.