Tagasiside

Selleks, et mäng kannaks oma eesmärki ning saaksime vajadusel teha parandusi, palume kõikidel mängus osalejatel täita tagasisideküsimustik siin: https://www.surveymonkey.com/r/Q5YC2HP.
Ankeet on anonüümne, koosneb 7st küsimusest ning täitmiseks kulub ~2 minutit.