Tagasiside

Selleks, et mäng kannaks oma eesmärki ning saaksime vajadusel teha parandusi, palume kõikidel mängus osalejatel täita all oleva tagasiside küsimustik.
Ankeet on anonüümne, koosneb 7st küsimusest ning täitmiseks kulub ~2 minutit.
Create your own user feedback survey