Mäng 6 Saaremaa Ühisgümnaasium

13. novembril toimus lennukas Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng koos Saaremaa Ühisgümnaasiumi noortega.

Traditsioonilise viktoriini tulemusena sai Euroopa Parlamendi presidendiks tütarlaps 8100 punktiga.

Pärast viktoriini asuti kohe usinalt Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi arutama, mis ka sel korral puudutasid keskkonda, tööhõivet ja Euroopa Liidu tulevikku.

Peale mitut istungit ja küsimusi sõnastati lõplikud eelnõud nii:

  • Kodanikule määratakse prügi maha viskamisel rahaline karistus ning prügivedu peaks hakkama teostama Euroopa Liidu ressursside eest. Kodanikele peaks prügivedu teatud piirini tasuta olema. Tekkinud prügi tuleks kokku pressida ja ehitada nendest maju. Tootjatele, kes ikka eelistavad plastikpakendeid biolagunevatele, tuleks määrata teistest kõrgem keskkonnamaks.
  • Noorte tööhõivega seotud probleemide parendamiseks tuleks võimaldada rohkem praktikapäevi juba gümnaasiumis tuleks käia 15 päeva kestval kohustuslikul praktikal. Riigiettevõtted peaksid rohkem oma praktikavõimalusi reklaamima.
  • Euroopa tuleviku parendamiseks arvasid noored, et tuleks tugevdada koostööd kõikides valdkondades. Talupidajatele peaks andma rohkem toetusi ja põllumeeste palgad võrdsustada lääne-europlaste palkadega. Põhjamaade talunikud peaksid laiendama lamba

 

Aitäh Saaremaa Ühisgümnaasium aktiivse ja sisuka mängu eest ja soovime neile meeldejäävat Euroscola reisi!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 6 Saaremaa Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 5 Järva-Jaani Gümnaasium

8. novembril viisime läbi hooaja 5. simulatsioonimängu, mis sel korral toimus Järva-Jaani Gümnaasiumis. Parlamendi presidendiks sai viktoriinil kogutud 7877 punktiga Triinu.

Ka sel korral arutati keskkonna, tööhõive ja Euroopa Liidu tuleviku teemadel, sealjuures oli noortele kõige võõram keskkonda puudutav teema. Mitte sellepärast, et noored ei hooliks, vaid ilmselt seepärast, et Järva-Jaanis on ümbruskond puhas ning seal on hea elada.

Keskkonna reostamise ja prügi probleemide lahendamiseks pakuti välja järgnev:

Tõstmaks kodanike teadlikust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike vähendama kilekottide ja pakendite kasutust. Prügi sorteerivatele inimestele rakendada madalam prügiveomaks (3 eurot vs 5,6 eurot). Keskkonna küsimuse tõstatamiseks ja inimeste teadlikkuse suurendamiseks ja vastavasisulise sõnumi levitamiseks tuleks kasutada meediakanaleid.

Noorte paremaks ettevalmistamiseks tööturule sisenemisel pakuti välja, et tuleks luua vastavad kooliprogrammid ning arvati, et koole tuleks kohustada aitama noortel aitama tööd leida. Ajakirjaniku küsimusele, kuidas aitaks välispraktika sooritamine noortel tööd leida, vastati, et välispraktika sooritamine aitaks kaasa keelearengule, laiendaks silmaringi, suhtlemisoskust ja iseseisvust.

Euroopa tuleviku osas arvati, et edaspidi peaks tegema omavahel tihedat koostööd eriti maksu- ja sotsiaalküsimustes, sealjuures arvati, et võiks teha vähem, aga paremini, kui praegu ning need, kes soovivad teha rohkem koostööd, võivad ka seda teha.

Mängus ajakirjaniku rolli kandnud noormees arvas, et parlamendisaadikud langetasid otsuseid kiirustades ja liiga kergekäeliselt.

Kõik väljapakutud eelnõud võeti  täiskogu kohtumisel vastu:

haaletustulemused_5

Suured tänud Järva-Jaani Gümnaasiumile küllakutse ja vahva mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 5 Järva-Jaani Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 4 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium + Tallinna Juudi Kool

7. novembril oli Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli ühendgrupi kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Kokku 45l noorel 10. – 12. klassist oli au katsetada päris uusi eelnõusid ehk ajusid ragistada selle kallal, kuidas inimesed rohkem prügi sorteerima saada, mida peaks tegema, et noorte tööhõivet suurendada ning milline võiks välja näha Euroopa tulevik.

img_0921Tõsiste ja sisuliste arutelude käigus ning teravate ajakirjanike küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti sorteerimise vajalikkusest, kohustame liikmesriike

  • looma kvoodid ära visatava prügi jaoks
  • propageerima prügi sorteerimist läbi noorte harimise
  • luua organisatsioon, mis on rahastatud riigieelarvest ning mis kontrollib mjaade juures konteinerites prügi sorteerimiskohustuse täitmist. Need majad, kellel kõik nõuded täidetud, saavad teatud boonust.

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks img_0926kohustada liikmesriike tegema koolides infotunde, kus õpetataks, kuidas CVd koostada ja tööturul hakkama saada. Reedeti võiks koolides rakendada distantsõpet ning noored saaksid teha erinevate organisatsioonide juures praktikapäevi.

3. Euroopa Liit peab valima ühe suuna ja maksimaalselt töötama ja arenema just selles suunas, teisi suundi tuleb ignoreerida.

Täiskogu kiitis heaks vaid kõige esimese eelnõu.

haaletustulemused_4

Üks meie vahvatest ajakirjanikest võttis mängu kokku nii:

Täna olin mina Euroopa Parlamendi saadikute kogunemisel. Tänased teemad olid keskkond, prügi, noorte tööhõive ja Euroopa Liidu tulevikustsenaariumid. Ma olin üllatunud, et kõik saadikud töötasid koos ja pakkusid palju mõtteid probleemide lahendamiseks. Tõesti, Euroopa Parlament teab oma tööd ning soovib meile aina paremat tulevikku. Täna tehti paar väga olulist ettekannet, mis aitavad tavalist inimest meie igapäevaelus. Kohtumistel olid saadikud distsiplineeritud ning kuulasid kõike tähelepanelikult. Üldiselt jäin nende tööga rahule ning loodan, et meie Euroopa Parlament jätkab samas tempos.

img_0928

img_0924 img_0923 img_0920 img_0919 img_0917 img_0914-copy img_0909 img_0929 img_0912dsc_0421Suured tänud Dmitri Rõbakovile küllakutse eest ning noortele väga ägeda ja särtsaka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 4 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium + Tallinna Juudi Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Selgusid Euroopa Parlamendi noorteprogrammi Euroscola 2018 I semestri võitjad!

Sellel sügisel saadeti Euroopa Parlamendi infobüroo poolt korraldatud konkursile 21 videoklippi, mille seast valiti välja üheksa parimat.

Euroscolale Strasbourgi sõidavad Viimsi Kooli, Rakvere Reaalgümnaasiumi, Rõngu Keskkooli, Nõo Reaalgümnaasiumi, Lähte Ühisgümnaasiumi, Antsla Gümnaasiumi, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi, Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi noored. Palju õnne kõikidele võitjatele! Peaauhinna pälvis Viimsi Kool, kes lisaks Euroscola konkursile saab võimaluse osaleda ka Euroopa Parlamendi noorteüritusel EYE2018.

Euroscola 2018 I semestri võiduvideod:

Kuna võistluse tingimuste järgi tuleb läbida ka Euroopa Parmalendi simulatsioonimäng, siis võtame koolidega järjest ühendust, et mängu toimumisaeg paika panna!

Euroscola on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat. Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast “mängida” läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Loe täpsemalt programmi kohta siit.

Täname osalemast!
Uus konkurss juba kevadel!

Rohkem infot Euroscola kohta:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
EPtallinn@europarl.europa.eu
+372 630 6969

EuroscolaEuroscola noored

Fotol Eesti noored Euroscolal

Rubriigid: Uudised | Selgusid Euroopa Parlamendi noorteprogrammi Euroscola 2018 I semestri võitjad! kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 3 Sakala Eragümnaasium

19. oktoobril toimus Sakala Eragümnaasiumis hooaja kolmas Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Mängule oli tulnud 38 10. ja 11. klassi gümnaasiuminoort.

img_0781

Mängu alustasime traditsioonilise viktoriiniga, mille võitis päris rekordilise 10496 punktiga Maxim, kes asus meeleldi ka talle pakutud presidendi rolli täitma.

Mängu iseloomustas väga hea energia, noorte sisseelamisvõime ning kirglike diskussioonide tekkimine juba mängu algfaasist alates.

Arutelude tulemusena leiti ,et migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb Euroopa Liitu saabunud sõjapõgenike puhul arvestada järgmist:

  • Migrantide jaotamiseks tuleb luua spetsiaalne komisjon
  • Integreerimiseks on aega üks aasta – selle aja jooksul peab leidma töö. Vastasel korral ootab ees tagasi saatmine.
  • Pagulased paigutatakse peresid lahutamata vähearenenud maakondadesse
  • Erilist tähelepanu tuleb pöörata islamiusulistele – palvetada võib, propagandat teha ei tohi

Noorte tööhõive suurendamiseks arvati, et ELi liikmesriikide riiklikud asutused ja ettevõtted võiksid palgata noori vanuses 15 – 26 eluaastat 25 protsendi ulatuses ning juhul kui nad ei ole nõus seda tegema, siis nende maksukoormus suureneb. Kui noor inimene ei õpi ega tööta, siis ta läheb nö vabatahtlikku teenistusse, kus tehakse heategevustöid.

E-kaubanduse osas leiti, et e-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks tuleks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene postipaki hind, mis sõltub kaalust, kauba tüübist ja suurusest, tarne meetodist ja kaugusest. Valem on universaalne kõigi ettevõtete ja riikide jaoks.

Mäng lõppes hääletusega, kus võeti kindla ja väga suure häälteenamusega vastu kõik eelnõud.

haaletustulemused-veebi_3

 img_0757 img_0759 img_0766 img_0767 img_0769 img_0775 img_0779 img_0784 img_0785 img_0792 img_0796

dsc_0393

Suured tänud teile tõeliselt elava mängu ning süvitsi mineku eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 3 Sakala Eragümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud