Mäng 23 Tallinna Ühisgümnaasium

img_06629. aprillil toimus selle õppeaasta 23. Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Simulatsioonimängu tegid erilisemaks Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti avasõnad ja oma töö tutvustamine enne mängu algust. Sõnavõtt andis mängule ilusa alguse ning pani noored keskkonda, Euroopa Liidu tulevikku ja tööhõivet puudutavate küsimuste üle hoolega järele mõtlema.

img_0672Pärast Urmas Paeti sõnavõttu mängiti simulatsioonimängu tavapärasel viisil ning läbi viidi viktoriin, mille võitis Simon 9476 punktiga.

Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon arvas, et kasutusele tuleks võtta meetmed plastiku tootmise vähendamiseks: prügi maksustamine taaraversioonis kg põhiselt, inimeste teavitamine ja bioplastiku tootmine. Komisjoni liikmed leidsid, et meetmed ei tohiks olla liiga karmid ning neid tuleks rakendada järk-järgult.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjon arvas, et riik peaks toetama organisatsioone, kes pakuvad noortele praktikavõimalusi ning kindlasti peaksid riigid ja organisatsioonid omavahel koostööd tegema, et praktikandid saaksid liikuda riikide üleselt. Lisaks leiti, et karjääriõpe peaks hakkama juba põhikoolist.

Välisasjade komisjon leidis, et Euroopa Liidu püsimajäämine on väga olulinimg_0673e ning kui mõni suurriik lahkub, tuleb liitu reformida, et see edaspidi püsima jääks. Leiti ka, et tuleks teha rohkem teavitustööd tehtud töödest ja tulemusest, et ka nende riikide kodanikud, kes ei usu Euroopa Liidu tulemuslikkust, seda uskuma hakkaksid. Komisjoni liikmete arvates on edu aluseks koostöö ning suurem integratsioon.

img_0664 img_0669 img_0670 img_0671 img_0666 img_0667Ajakirjaniku nägemus mängust oli järgmine:

Minu arvamus ühtib komisjonides väljapakutud eelnõudega. Minu arvates peaks plastpakendeid maksustama ning inimesi motiveerima, et nad sorteeriks oma prügi. Välisasjades tuleb riikide vahel palju koostööd teha ning tagada Euroopa Liidu efektiivsus isegi siis, kui mõned suured riigid lahkuvad. Nõustun ka ettevõtete toetusega, et nad rohkem praktikante saaks võtta. Karjäärinõustamise implementeerimine koolisüsteemi on ka kasulik idee ning kindlasti aitab tulevikus mitmeid õpilasi. Kõikide komisjonide lahendused olid head ning kindlasti nende teostamisel ja raha eelarvest leidmisel ei teki suuri takistusi.

haaletustulemused-veebiTäiskogus toimunud hääletuse tulemusena otsustati vastu võtta prügimajandust ning Euroopa Liidu tulevikku puudtavad eelnõud. Tööhõive parendamiseks väljapakutud ideede suhtes jäädi erapooletuks.

Aitäh Tallinna Ühisgümnaasiumile sisuka mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

img_0679

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 23 Tallinna Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 22 Läänemaa Ühisgümnaasium

5. aprillil külastasime Läänemaa Ühisgümnaasiumi ning viisime seal läbi Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu pea 50-le gümnasistile. Arutelud olid asjalikud ning nagu mängus osalenud ajakirjanik iseloomustas, tulised:

Täna, 5. aprillil toimus Euroopa Parlamendis täiskogu istung, kuhu olid kogunenud ENVI, AFET-i ja EMPL-i saadikud.

20180405_114958

Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis arutati prügi taaskasutust Euroopa Liidus ning miks liiga palju prügi jõuab prügimäele. Tuline vaidlus käis enamasti prügiaktsiisi üle. Jõuti otsusele ka toidu pakendamise osas.

Tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna komisjonis käis vaieldamatult kõige valjem arutelu. Päevakorraprobleemiks oli noorte tööhõive ning miks EL-is on noorte töötuse määr väga kõrge. Jõuti otsusele, et noori peaks motiveerima hakkama juba lapsepõlvest. Aruteludest käis läbi ka noorte eelistamine, töölaagird, CV kirjutamine ja palju muud. Komisjoni esindaja kinnitas, et tänane arutelu oli edukas ning ettepanekuid soovitakse ellu viia võimalikult kiiresti.

Välisasjade komisjoni arutelust käisid läbi hetkel päevakorras olevad küsimused. Erilist tähelepanu pöörati Brexitile ning põgenike teemadele. Välisasjade komisjonis olid komisjonisisesed arutelud väga tulised ning leidus liikmeid, kes olid nii erapooletud kui ka ettepanekule vastu.

20180405_113823 20180405_115524 20180405_115524 20180405_120335 20180405_122310 20180405_122357 20180405_123058 20180405_123536

II täiskogu istungil võeti kõik eelnõud vastu ning lahku mindi üksmeelsetena.

haaletustulemused-veebi

20180405_125536

Täname noori toreda mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 22 Läänemaa Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 21 Nõo Reaalgümnaasium

5. aprillil Nõo Reaalgümnaasiumi 23 noore kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu ning arutada, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata ning milline võiks olla Euroopa tulevik Euroopa Komisjoni valge raamatu tulevikustsenaariumite järgi. Kohe esimestest minutitest alates oli selge: noored on teravad ning julgevad oma arvamust avaldada.

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 8339 punktiga Toomas Pruulimg_1703, kes oli lahkelt nõus asuma ka presidendi rolli. Ajakirjanikeks kehastusid Kalev Eduard Kalda ja Gredy Lillipuu.

Aruteludes olid noored tõsised ning sisukad ning ühiselt jõuti järgmiste eelnõudeni:

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike kehtestama ettevõtetele prügimakse ning muutma kohustuslikuks sorteerimisprügikastide kasutamine. Näiteks: mida enam kasutavad ettevõtted tehislikke materjale, nt kilelt, siis seda suurem on nende maks. Kui toore on nt bioloogilist päritolu, siis on maks väiksem. Samuti peaks eraldama raha teavituskampaaniateks, et juba lasteaiast oleks lastel prügi sorteerimispõhitõed selged.

Küsimusi:

 • Milline on prügimaksu suurus?
 • Millised on kõige efektiivsemad meetodid, et prügi sorteeritaks?

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike pakkuma noortele start-upprogramme – see soosiks ettevõtlust, õpetaks elementaarseid oskuseid ning arendaks loomingulisust.

Küsimusi:

 • Kust tulevad finantsvahendid?
 • Kuidas teate, et süsteem toimib?

3. Euroopa Liit võiks jätkata 4. tulevikustsenaariumi ehk „Teeme vähem, aga paremini“ alusel. Peaksime minema rohkem süvitsi ega võtma endale nii palju probleeme lahendada. Kindlasti on oluline tegelda pagulasküsimustega.

Kuna komisjon ütles, et ka 3. stsenaarium „Kes tahavad rohkem, teevad rohkem“ tundus sümpaatne, siis tuli selle osas ka küsimus, et kas selline eraldumine ei ole pigem Euroopa Liidu põhimõtte vastu ning noored loobusid stsenaariumit pooldamast.

Täiskogu kiitis heaks kõik kolm eelnõud.

haaletustulemused-veebi_21

dsc_0732 img_1692 img_1693 img_1694 img_1695 img_1696 img_1697 img_1698 img_1699 img_1701 img_1705 img_1706 img_1707 img_1708Suured tänud Nõo Reaalgümnaasiumi noortele väga ägeda ja särtsaka mängu eest! Mõnusat Euroscola reisi teile! (Noortele auhinnareisi toonud väikse irooniaga vürtsitatud konkursivideo leiate siit!)

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 21 Nõo Reaalgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 20 Rõngu Keskkool

2. aprillil mängisid Rõngu Keskkooli noored Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu ning arutasid, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata ning milline võiks olla Euroopa tulevik Euroopa Komisjoni valge raamatu tulevikustsenaariumite järgi. Mäng oli noortele sujuvaks sissejuhatuseks mai alguses toimuvale Euroscola reisile, mille tõi neile edukas osalemine sügisesel Euroscola konkursil. Video on nähtav alljärgneval pildil klikates. youtube

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 8145 punktiga Karl Markus Krillo. Presidendi rolli asus täitma Andres Varik ning ajakirjanikeks kehastusid Liisa Tatar ja Taimar Paate.

img_1678

dsc_0731

Arutelude käigus ning ajakirjanike küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

Prügiprobleemi lahendamiseks otsustasid noored eeskätt Heiko Viksi img_1683juhtimisel alustada probleemi lahendamist sellest, mis kõige enam prügi toodab ehk pakenditest. Noored leidsid, et tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike piirama liigset pakendamist (kõiki väikseid tooteid ei ole vaja pakendada) ning nt osade toodete pakendid sobiks ka otseses mõttes taaskasutamiseks (nt viid teleka karbi poodi tagasi, kes tagastab selle ettevõttele, kust pakend pärit ning seda saab uuesti kasutada. Noorte hinnangul on kõik muutused võimalikud, kui seda vaid soovida.

Eelnõu võeti hääleteenamusega vastu.

Noorte tööpuuduse ennetamist olid noored käsitlenud ka enda Euroscola videos ning nüüd oli võimalus mõte täiustada ja detailsemaks muuta. Leiti, et suurendama peaks tööandjate ning töötajate koostööd ning motiveerima mõlemat osapoolt, sh ka noori. Noorte tööalaseks motiveerimiseks tuleks neid nt karjäärinõustamise ja loengute kaudu suunata isiklikke eesmärke seadma, et oleks, mille nimel vaeva näha. Ettevõtete präänikuks noorte värbamisel oleks see, et kuni 25-aastaste värbamisel maksab riik nende palga 30 % ulatuses kinni ning iga tööandja töötajaskonnast peab 5% olema noori. Samuti tuleks lihtsustada noorte töötamisele rakendatavaid piiranguid (noored ei tohi töötada rohkem kui teatud arv tunde päevas). Noortel peaks olema võimalik töötada paindliku töögraafiku järgi.

Eelnõu võeti hääleteenamusega vastu.

img_1677Kui esialgu arvasid noored, et näevad Euroopa Liidu tulevikku eeskätt 2. stsenaariumi ehk „Üksnes ühtne turg“ järgi, siis eelnõu lõppversioonis sellest taganeti. Leiti, et Euroopa Liit võiks:

 • tihendada koostööd erinevate liikmesriikide tööturgudel
 • piirata pagulaskriisi rajades Türki vastavad laagrid kuni sõja lõpuni
 • toetada ja rahastada väikeriike ning nende majandust
 • vähendada bürokraatiat

Eelnõu tekitas lahkarvamusi ning lõpuhääletusel häälteenamust ei pälvinud.

haaletustulemused-veebi

img_1681 img_1682 img_1684 img_1685 img_1686  img_1690 img_1691 img_1680dsc_0733dsc_0738Suured tänud Rõngu Keskkoolile küllakutse eest ning noortele vahva mängu eest! Tegusat valmistumist Euroscolaks ning mõnusat reisi teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 20 Rõngu Keskkool kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 19 Rakvere Reaalgümnaasium

6. märtsil oli Rakvere Reaalgümnaasiumi 10. – 12. klassi 41 noore kord Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu katsetada. Ajakirjanikud andsid toimunule väga hea pealkirja: „Simulatsiooniga parem elu Euroopa Liidus?“ Nii asutigi parandama meie keskkonda, noorte tööhõivet ja Euroopa tulevikku käsitlevaid teemasid. Mäng oli sujuvaks sissejuhatuseks noorte maikuisele Euroscola reisile, mille tagas edukas konkursitöö sügisesel Euroopa Parlamendi infobüroo korraldatud võistlusel.

img_1655Viktoriini võitjaks ning ühtlasi Euroopa Parlamendi presidendiks Antonio Tajaniks kehastus Aule-Merlin Vihlver ning ajakirjanikeks said Maris Martinson, Kaisa Kärmik ja Nele-Karolin Lindlo.

Välja töötatud eelnõud olid järgmised:

Probleemile „ELis taaskasutatakse prügi vähe ja liiga palju prügi jõuab prügimägedele“ pakkusid noored välja järgmised lahendused:

 • Astmeline prügimaks – kasutusele võetakse uudsed prügikastid, mis fikseerivad, kes ja kui palju prügi liigiti sorteerib. Kui leibkond sorteerib, siis on prügimaks neile väiksem. Nii ei ole võimalik ka prügi nt metsa viia, kuna prügimaks sellisel juhul ei väheneks.
 • Klaastaara puhul võiks lisada rohkem pandipakendi märke – nt veini ja siirupipudelid jõuaksid nii samuti taaskasutusse.
 • Tuleks luua uusi tehismaterjale, mis looduses kõduneksid.

Küsimusi ajakirjanikelt:

 • Kuidas kontrollida astmelise prügimaksu korral liigiti sorteeritud prügi vastuvõttu? Kes seda kontrollib?
 • Kuidas oleks linnaelanikel võimalik mugavalt biolagunevat prügi kompostida?

Lõpuhääletusel võeti eelnõu küll vastu, kuid erapooletute hulk oli võrdlemisi suur. Seletusena tõid erinevate fraktsioonide liikmed välja, et mõte astmelise prügimaksu juurutamisest ning uudsete tehnoloogiliste prügikastide kasutuselevõtust on hea, kuid liiga kulukas ning toob endaga kaasa suured monstrumprügikastid.

dsc_0622-002Probleemi „Noorte tööhõive – ELis on noorte töötuse määr väga kõrge“ osas jõuti järgmiste ettepanekuteni:

 • Rajaleidja programmi võiks suunata enam rahastust, et noored oleks erinevatest praktikavõimalustest paremini teadlikud. Samuti võiks seal olla ettevõtete andmebaas, kus praktikat saaks sooritada.
 • Kohustuslikus korras tuleks kehtestada 9. klassis töövarjuks olemine ning 11. klassis praktika mõne tööandja juures. Praktika kestus peaks olema vähemalt kaks nädalat.
 • Maksusoodustused praktikat pakkuvatele organisatsioonidele
 • Tuleks pakkuda enam võimalusi kogukonnapraktikaks.

Küsimus ajakirjanikelt:

Kui gümnaasiumis muutub praktika kohustuslikuks, siis ettevõtteid ei ole nii palju kui õpilasi. Kuidas olukorra lahendate?

Vastus: Kui praktika toimuks 11. klassis, siis ei tekiks probleemi, et samal ajal peavad liiga paljud noored praktikat sooritama ning tööandjaid peaks jätkuma. Praktika vältel koolis õppetööd ei toimu.

Eelnõu võeti suure häälteenamusega vastu.

haaletustulemused-veebi

Probleemi „Euroopa seisab teelahkmel, kuidas edasi?“ osas leidsid noored, et kõige paremini sobiks Euroopa Komisjoni valge raamatu neljas stsenaarium „Teeme vähem, aga paremini“, mille raames tuleks paika panna, millistele valdkondadele tuleks keskenduda sõltuvalt probleemide suurusest ja aktuaalsusest. Selle üle otsustaks erikomisjon.

Küsimus ajakirjanikelt:

 • Millistes valdkondades panustaks Eesti?
 • Mainisite aktuaalseid teemasid, hetkel aktuaalne ehk terrorism, homme kukub börs. Mis on aktuaalne?
 • Kuidas jaotada teemad liikmesriikide vahel? Teemade kaal ja maht on erinevad.

Kuna küsimusi jäi õhku ning samuti tundus paljudele fraktsioonidele keeruline otsustada, mis on oluline, mis mitte, siis jäi eelnõu vastu võtmata.

img_1632 img_1635 img_1639 img_1641 img_1645 img_1646 img_1649 img_1652 img_1656 img_1657Täname Teid väga sisuka ja hea energiaga mängu eest! Elamusterohket Euroscola reisi teile mais!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 19 Rakvere Reaalgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud