Mäng nr 28 Hiiumaa Gümnaasium

7. aprillil toimus simulatsioonimäng Hiiumaa Gümnaasiumis. Mängule, mida alustasime traditsioonilise viktoriiniga, oli tulnud üle 20 gümnasisti.

Esialgu valmistas noortele kõige enam raskuseid konsensuse leidmine. Kui esialgu tundus olukorra lahendamine ja ühiste vaadete leidmine olukorras, kus osapooltel on täiesti vastanduvad arvamused, mõeldamatu ning ületamatu raskusena, siis pärast mõningast mängujuhipoolset kaasa mõtlemist ja utsitamist, hakkasid tekkima ka esimesed kokkulepped. Seda märkavad mängujuhid tihti, et noorte jaoks üheks suurimaks õppetunniks mängu juures on kompromisside tegemine ja ühiste lahenduste leidmine.

 

 

 

Täname noori toreda mängu eest ja soovime tegusat kooliaasta jätku!

 

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 28 Hiiumaa Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 27 Paide Gümnaasium

6. aprillil mängisid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu Paide Gümnaasiumi 31 noort.

img_8841Viktoriini võitjaks 9497 punktiga osutunud Sten Perillius asus täitma ka Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani rolli. Ajakirjanikuks sai Kristiina Koppel ning bravuurikaks härra Jean Marie Le Peniks kehastus Henrik Norma.

Kohe algusest saadik olid noored mängus sees ning arutelud läksid hooga käima. Kui noorte tööhõivet puudutanud esimene eelnõu ei pälvinud esimesel täiskoguistungil eriti küsimusi, siis teiste kahega oli küsimusterahe garanteeritud.

img_8852Kuna kõik kolm eelnõud said suure häälteenamusega vastu võetud, siis võib öelda, et arutelud olid viljakad ning eelnõud argumenteeritud. Tubli töö!

Noorte lõplikud eelnõud kõlasid nii:

  • Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb ELi saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rühmadesse. Pikemaajalise koolituse (riigikeel/kultuur/töökeskkond/haridus) järel saadetakse nad määratud sihtriiki, kus nad teenivad tagasi oma kulutused. Integratsiooni eesmärgil paigutatakse immigrandid elama ja õppima kohalike lähedusse. img_8837
  • Töötu noore peale kulub palju riigi raha. Noorte tööhõive parandamiseks kuluvate finantside tarbeks tõstame tubakatoodete ja alkoholi hinda. 16-aastane saab teha juba täisjuhiload, kuid suurema summa eest kui tavaliselt ning saadud raha eest maksame ettevõtetele toetust noorte värbamiseks.
  • img_8851
  • E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kehtestatakse kindlad kriteeriumid ning geoblokeering kaotatakse. Postipaki hind sõltub saadetise massist. Ettevõtja peab tõestama, et toote pilt vastab kirjeldusele. Kohustuslik garantii üks aasta sõltuvalt tootest. Kui tootega esineb probleeme, on tarbijal õigus raha tagasi saada.

haaletustulemused_27img_8839 img_8840 img_8844 img_8845 img_8846 img_8847 img_8848 img_8849 img_7875Täname Paide Gümnaasiumi küllakutse ja väga hea energiaga lennuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 27 Paide Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 26 Väike-Maarja Gümnaasium

10. märtsil mängisid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu 48 noort Väike-Maarja Gümnaasiumist. Mäng oli kiire ja lennukas ning andis hea sissejuhatuse Euroscola auhinnareisiks maikuus.

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 12287 punktiga Liisa Siirak, kellest sai ka konkreetne ja kindla käega president.

img_8791Pagulaskriisi teema tekitas noortes erinevaid arvamusi ning kuna osadel oli ka lähtuvalt elukohast otsene kogemus pagulastega, siis leiti, et pagulaste arvu tuleks pigem vähendada ning korraldada enne nende sihtriikide jagamist kõigile intelligentsustest. Ümberpaigutatud pagulased peaksid kohustuslikus korras õppima sihtriigi keelt. Eelnõud vastu ei võetud, valdav enamus jäi erapooletule seisukohale.

img_8783Noorte tööhõive suurendamiseks tuleks kohustada Euroopa Liidu liikmesriikide riiklikke ja eraasutusi 15 % ulatuses tööle võtma noori vanuses 19 – 26 eluaastat. Tööhõive suurendamiseks tuleks tööandjatele määrata riiklik toetus ning lisavõimalusena saaks kasutada finantse, mis vabanevad Töötukassast seniste töötajate töölesaamise tõttu. Eelnõu võeti hääletenamusega vastu.

img_8784E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks tuleks luua digitaalne keskkond, kus ettevõtted saaksid tegutseda piiriüleselt ja mida rahastaks ning reguleeriks Euroopa Liit. Paki saatmise hind peaks sõltuma reaalsest vahemaast kilomeetrites. Eelnõu võeti hääletenamusega vastu.

img_8785 img_8786 img_8787 img_8788 img_8792 img_8794 img_8796 img_8797img_7834Suured tänud Väike-Maarja Gümnaasiumile küllakutse eest ning mõnusat maikuist Euroscola auhinnareisi teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 26 Väike-Maarja Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Euroscola konkurss 2017 II semester

Euroopa Parlamendi Infobüroo kuulutab välja Euroscola konkursi gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 eluaastat. Konkursi võitjad (5 kooli) osalevad Euroscola projektis ja sõidavad 2017. a sügissemestril auhinnareisile Strasbourgi!

Konkursi tingimused:

Konkursil võivad osaleda gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased.

Konkursil osalemiseks tuleb õpilastel korraldada oma koolis Euroopa päeva üritus ajavahemikus 1.-12. mai 2017.

Õpilased saavad ise valida, kuidas nad Euroopa päeva läbi viivad ja milliste tegevustega sisustavad. Näiteks võib Euroopa päeva raames tutvustada ELi liikmesriike, kutsuda esinema külalisi, tutvustada Eesti Euroopa Liidu eesistumist, korraldada viktoriine ja mänge.

Euroopa päeva üritust võib korraldada koostöös kohaliku Europe Direct võrgustikuga.

Toimud üritusest tuleb esitada Euroopa Parlamendi infobüroole kokkuvõte, milles ootame kirjeldust toimunud Euroopa Päevast ning fotosid ja/või videot, mis annaks ülevaate toimunust. Ülevaade tuleb saata hiljemalt 19. maiks 2017 aadressile konkurss-EP-Tallinn@europarl.europa.eu

Kõik Euroscola reisi võitnud kooligrupid peavad enne reisi toimumist osalema ka Euroopa Parlamendi simulatsioonimängus. Täpsem info EP infobüroost.

Konkursist saavad osa võtta koolid, mis ei ole viimase kahe aasta jooksul (alates 2015 septembrist) võitnud Euroscola auhinnareisi.

Reisile sõitva grupi suurus on 20-24 õpilast (sõitvate õpilaste arvu kinnitab EP infobüroo) + 2 õpetajat, õpilaste vanus 16 – 19 eluaastat.

Euroopa Parlament hüvitab võidu korral reisi Strasbourgi Euroscolale vastavalt Euroscola tingimustele. Orienteeruv reisihüvitis Eesti gruppidele on 480 eurot osaleja kohta. Euroscola võidureis toimub ajavahemikus oktoober-detsember 2017.Euroscola konkurssi ja noorteprojekti puudutavates küsimustes pöörduda Euroopa Parlamendi infobüroo poole eptallinn@europarl.europa.eu ja tel 630 6969.

Rubriigid: Uudised | Euroscola konkurss 2017 II semester kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 25 Narva Soldino Gümnaasium

6. märtsil toimus Narvas ka teine ingliskeelne Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Sedakorda olid mängimas Narva Soldino Gümnaasiumi 25 kümnendikku.

img_8759Mängu juhatas sisse Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kes rääkis nii oma tööst Euroopa Parlamendis kui Euroopa Liitu puudutavatest teemadest laiemalt. Iga küsimuse esitaja sai hea küsimuse eest kingiks Euroopa Parlamendi infobüroo mälupulga. Küsimusi oli noortel aga küllaga ning teemadest puudust ei tulnud.

Eelnõud panid noored korralikult ajusid ragistama ning ühiselt tuldi välja järgmiste mõtetega:

  1. Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleks panna selged piirangud migrantide arvule vastavalt järgmistele kriteeriumitele:
  • Tuleks arvestada vastu võtva riigi rahvaarvuga
  • Kontroll migrandi psüühilise ja füüsilise tervise kontroll
  • Tõsta vastuvõtva riigi kaitsevõimet
  • Maksta migrantidele vähem toetus

img_87752. Noorte tööhõive parandamiseks tuleks EMPL komisjonil endal ohjad haarata ning kirjutada noorte praktikavõimaluste suurendamiseks projekt. Noortele maksaks stipendiumi/palka riik.

3. Mõeldes just väiksematele riikidele, millel on Euroopa Liidust väga palju kasu, tuleks Brexitile vastu astuda ning Euroopa Liitu tugevdada. Ühendkuningriik võib teha, mida soovib!

haaletustulemused_25Täiskogul võeti vastu ainult kaks viimast eelnõud, nö migratsioonieelnõu jäi vastu võtmata.

img_8762 img_8774 img_8768 img_8769 img_8771 img_8773 img_8776 img_8777img_7837Tänud Narva Soldino Gümnaasiumile küllakutse ja sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 25 Narva Soldino Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud