Mäng 1 Kose Gümnaasium

Reedel, 28. septembril, toimus selle õppeaasta esimene simulatsioonimäng Kose Gümnaasiumis. Mängust võtsid osa 10., 11., ja 12. klassi õpilased, kes olid kevadel osalenud Euroopa kultuuripärandi videokonkursil ja võitnud auhinnaks reisi Euroscolale.

Pärast rollide jaotamist hakati usinalt tööle. Sel korral võttis ajakirjanik mängu väga põhjalikult kokku ning siinkohal oleksid mängujuhi kommentaarid üleliigsed:

Tänasel Euroopa Parlamendi täiskogu istungil arutati kolme teema üle. Esimene teema puudutas reostust ja kuidas seda vähendada. Pakuti välja, et inimeste teadlikkust prügi ja reostuse kohta tuleks parandada juba lapseeas. Lahenduseks mõeldi harivad lastesaated ja multifilmid, mis õpetavad lapsi sorteerima ja vähem prügi maha viskama. Samuti oli idee panustada raha teadusesse, et välja töötada viis, mis muudaks prügi mullaks. See idee oli pigem varuplaan, kuna sellise asja välja töötamine võib aega võtta aastaid. Ideeks oli ka panna peale trahv reostajatele.

img_2475 img_2478

Teine arutlusel olnud teema oli noorte tööhõive. Keskenduti probleemile, et noored ei oska tööle kandideerida ning tööandjad nõuavad eelnevat praktikat. Olukorra lahendamiseks pakuti välja gümnaasiumiastmele kursus, kus kogemustega töötaja õpetab noortele tööle kandideerimise protsesse (CV koostamine, tööintervjuu jne). Samuti toodi välja, et ettevõtted peaksid võtma enda juurde noori praktikante ja praktika pikkust pikendama ühe aastani. Sellele ettepanekule vastuväiteid polnud.

img_2480 img_2482

Viimane probleem oli Euroopa tulevik. Mõeldi sellele, kuidas Euroopa Liit edasi peaks liikuma. Jõuti arusaamisele, et kõige õigem oleks keskenduda kaubandusele ja vähem teistele valdkondadele (ränne, julgeolek ja kaitse). Antud otsus tekitas teistes kõige rohkem küsimusi ja vastuarvamusi. Mõeldi sellele, mis saab kõigest muust kui keskendutakse ainult kaubandusele ja kas see ei pane riike Euroopa Liidust lahkuma. Küsimused kuulati ära ja toimus uus omavaheline arutelu.

img_2484 img_2472

Mäng oli igati sisukas ja tore. Kose Gümnaasiumi noored sõidavad Euroscolale  6. detsembril. Põnevat reisi teile!

img_2490

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 1 Kose Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Euroscola konkursi tulemused selgunud

Euroopa Parlamendi büroo kutsus gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema Euroscola videokonkursil. Konkursi teemaks oli Euroopa kultuuripärandiaasta 2018.

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018

Päranditegijate konkurss kuulutati välja erinevates vanuserühmades ja ka gümnaasiumi-ja kutseõppeasutuse õpilastele vanuses 16-19 eluaastat. Teemaks oli Euroopa kultuuripärandiaasta 2018. Ülesandeks oli koguda ja jäädvustada klassiga lugu oma kodukoha kultuuripärandist. Lugusid hinnati eelkõige loo kaasakiskuvuse, pärandobjekti loo mitmekülgse tutvustamise oskuse, jutustatud loo jagatavuse, ja objektile uudse lähenemise poolest.

Päranditegijate gümnaasiumi-ja kutseõppeasutuste õpilaste peaauhinnaks on reis STrasbourgi, Euroscola päevale.

Reisi Strasbourgi võitsid:

I koht Kose Gümnaasium
II koht Võru Gümnaasium
III koht Narva Kesklinna Gümnaasium
Eriauhind Tallinna Ühisgümnaasium

Palju õnne võitjatele!

Euroopa Parlamendi büroo võtab võitjatega ühendust!

Rubriigid: Uudised | Euroscola konkursi tulemused selgunud kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 26 Viimsi Keskkool

3. mail toimus Euroopa Simulatsioonimängpresident Euroscolale sõitvate noortega Viimsi Keskkoolist. Mängu alustasime traditsioonilise viktoriiniga, mille sel korral võitis noormees, kellest sai ka Euroopa Parlamendi president, 6155 punktiga.

Simulatsiooni keskmes olid 3 teemat- keskkond, rahvatervis ja toiduohutus, tööhõive ja sotsiaalvaldkond ning välisasjad. Tööle asunud komisjonid võtsid teemasid tõsiselt ning välja pakuti järgmised seaduseelnõud:

raportoor-1Tõstmaks inimeste teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, tuleks liikmesriikides kehtestada prügi sorteerimise kord ning üle Euroopa Liidu sarnane taaramaks. Ühtse süsteemi loomine võimaldaks igas Euroopa Liidu riigis tagastada taarat sõltumata asukohast ja sellest, kust riigist taara sai soetatud.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjon pakkus noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks välja õppekavade täiendamise. Noorte arvates tuleks luua karjääriõppe ja majandusõppe suunad, lisaks peaksid noored põhi- ja keskkooli õpingute raames osalema rohkematel töövarjupäevadel.

Välisasjade komisjon leidis, et Euroopa Liidu tuleviku huvides peaksid riigid tegema rohkem koostööd, et võidelda terrorismiga ning pärast Brexiti toimumist peaksid riigid jätkama sarnase poliitikaga nagu praegu kuid suurendada võiks riikide autonoomiat piirkondlike otsuste vastuvõtmisel.

Täiskoguistungil hääletati väljapakutud eelnõude üle. Vastu võeti nii prügi taaskasutamise kui noorte tööhõivega seotud seaduseelnõud, Euroopa tulevikku puudutavas küsimuses jäid poolt- ja vastuhääled viiki ning seaduseelnõud vastu ei võetud.

veebiimg_0903 img_0910 img_0912 img_0913 raportoor-2 raportoor-3Täname Viimsi Keskkooli sisuka mängu eest ning soovime neile meeldejäävat Euroscolat!

img_0928

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 26 Viimsi Keskkool kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 25 Räpina Ühisgümnaasium

12. aprillil olime oodatud Räpina Ühisgümnaasiumisse, et 35 gümnasisti osavõtulimg_1721 täpsemalt uurida, mida tähendab Euroopa Parlamendi saadikuks olemine ning milliste teemadega täpsemalt Euroopa suurimas parlamendis tegeldakse.

Traditsioonilise viktoriini  võitis 8557 punktiga Daan Zekker, kes asus lahkesti ka presidendi ametisse. Ajakirjanike uudishimulikku rolli asusid täitma Karen Rämson ja Veronica Oidingu.

Probleemi „Euroopa Liidus taaskasutatakse prügi liiga vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele“ lahenduseks sõnastasid noored järgmise eelnõu:

Kuna Euroopa Liit on seadnud aastaks 2030 eesmärgi tõsta olmejäätmete taaskasutamise määra praeguselt 44lt protsendilt 65le protsendile, leiame, et tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike vastu võtma seaduse, mis kohustab iga elamu ja kortermaja juurde paigaldama neli prügikasti bio-, pakendi-, paber- ja klaasjäätmetele. Samuti tuleb teostada kontrolli prügi sorteerimise üle ning seaduserikkujaid tuleb trahvida. Väga oluline on kindlasti ka ennetus- ja teavitustöö.

Küsimused ajakirjanikelt:

  • Mis te arvate, kas me 2030. aastaks saavutame soovitud eesmärgi?
  • Kui teadlik on kodanikkond prügi sorteerimise vajalikkusest?img_1724

Kuigi lõpuhääletusel võeti eelnõu suure häälteenamusega vastu, jäi kõlama ka vastuargumente. Nimelt leidsid rohelised, et see, kui õues on vastavad prügikastid olemas, ei pane inimesi oma käitumist muutma. Prügi sorteerimist tuleb alustada juba toas ning see võib osutuda keeruliseks.

haaletustulemused-veebi_25Noorte arutelu probleemi „Noorte tööhõive – ELis on noorte töötuse määr väga kõrge“ osas jõuti järgmise tulemuseni:

Kuna Euroopa Liidus on 2017. aasta seisuga 3,9 miljonit töötut 15 – 24-aastast töötut noort, siis tuleks noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistuseks tööturule sisenemiseks noori enam motiveerida ning erinevad töökohad peaksid pakkuma pikemaaegsemat praktikavõimalust. Ettevõtete maksukoormust tuleks praktika pakkumise eest vähendada ning noored võiks saada selle eest preemiat. Noortele tuleks õppekavasse lisada kursus tööle kandideerimisprotsessi kohta ning samuti tuleks pakkuda enam võimalusi välispraktikaks.

Küsimused ajakirjanikelt ja saalist:

  • Millist praktikat peate silmas gümnasistide puhul?
  • Mida arvate töönädala lühendamisest? Kas see looks enam töökohti?
  • Kas 20 aasta pärast on Euroopa Liidus töötajaid rohkem või vähem?

Eelnõu võeti häälteenamusega vastu. Vastu hääletasid aga Euroopa Rahvapartei esindajad, kes leidsid, et eelnõus vajaks täpsustamist see, kuidas gümnaasiumiõpilane praktikale saab, kui tal ei ole vastavat väljaõpet. Samuti pidasid nad miinuseks seda, et paljud praktikakohad ei tasusta noori.

Euroopa tuleviku osas leidsid noored, et Brexiti valguses on ilmselgelt Euroopa Liidus midagi valesti ning nii ei saa jätkata. ELi tulevikku näevad nad Euroopa Komisjoni valge raamatu viienda stsenaariumi järgi, mis ütleb: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades.

Küsimus ajakirjanikelt:

  • Kas Eestil on Euroopa Liidus piisavalt otsustusvõimet?

Ka see eelnõu võeti häälteenamusega vastu. Vastu hääletanud Euroopa konservatiivid ja reformistid leidsid, et stsenaariumi miinuseks on see, et erinevate liikmesriikide otsustusõigus väheneb ning tekib üks suur riik ühiste seadustega.

img_1709 img_1710 img_1713 img_1714 img_1715 img_1716 img_1718 img_1722 img_1723 img_1712

Tänud hea energiaga mängu, ägedate mõtete ning julgete eelnõude eest!

dsc_0751

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng 25 Räpina Ühisgümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 24 Tallinna Muusikakeskkool

11. aprillil toimus meie 24. Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng sel õppeaastal. Sedakorda viisime mängu läbi Tallinna Muusikakeskkooli 9. klasside noortele.

Viktoriini tulemusena ep-president-ja-envi-raportoorsai Euroopa Parlamendi presidendiks tubli tütarlaps 7768 punktiga. Pärast viktoriini asuti Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi arutama, mis puudutasid keskkonda, tööhõivet ja Euroopa Liidu tulevikku.

Mängu iseloomustas erakordne koostöö ja rollidesse sisseelamine! Aruteludega, mida peeti täie tõsidusega, mindi süvitsi ja kandvad rollid jagunesid osalejate vahel vabatahtlikkuse alusel.

Mängu võttis kokku ajakirjanik järgmiselt:

komisjonide-too-ja-ajakirjanikTäna, 11. aprillil 2018 toimus Euroopa Parlamendi istung. Teemades oli keskkonna säästmine, noorte tööpuuduse ennetamine ning Euroopa Liidu tulevikuplaanid.

envi-raportoorPeale tuliseid arutelusid jõuti otsusele motiveerida firmasid taaskasutama ja populariseerida teiste materjalide kui plastiku kasutamist. Tööpuuduse ennetamiseks pakuti selle lahenduseks maksta asutustele, mis palkavad noori, toetust ja pakkuda noortele võimalusi karjäärinõustamiseks ning erinevateks loenguteks. Tähtsaks teemaks sai ka põgenike kriis. Komisjon AFET’i idee oli paigutada põgenikud riikidesse rahvaarvu ning majandusliku olukorra järgi. Istung oli edukas – kõik kolm eelnõu võeti vastu!

haaletustulemused-veebi_24

Mängujuhil oli puhas rõõm seda mängu läbi viia. Noored arutlesid, avaldasid arvamust ja pakkusid lahendusi välja väga iseseisvalt ja asjalikult!

arutelu-1 fraktsioonid-dokumentidega-tutvumas-2  keskkona-saastmise-arutelu valisasjade-komisjon-tood-tegemasempl-raportoor-eelnoud-tutvustamas_loigatud fraktsioonid-dokumentidega-tutvumas

Aitäh Tallinna Muusikakeskkoolile meid külla kutsumast ja soovime teile ilusat kevadet ning head koostööd ka tulevikus!

grupp

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 24 Tallinna Muusikakeskkool kommenteerimine on välja lülitatud