Euroscola konkurss 2017 II semester

Euroopa Parlamendi Infobüroo kuulutab välja Euroscola konkursi gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 eluaastat. Konkursi võitjad (5 kooli) osalevad Euroscola projektis ja sõidavad 2017. a sügissemestril auhinnareisile Strasbourgi!

Konkursi tingimused:

Konkursil võivad osaleda gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased.

Konkursil osalemiseks tuleb õpilastel korraldada oma koolis Euroopa päeva üritus ajavahemikus 1.-12. mai 2017.

Õpilased saavad ise valida, kuidas nad Euroopa päeva läbi viivad ja milliste tegevustega sisustavad. Näiteks võib Euroopa päeva raames tutvustada ELi liikmesriike, kutsuda esinema külalisi, tutvustada Eesti Euroopa Liidu eesistumist, korraldada viktoriine ja mänge.

Euroopa päeva üritust võib korraldada koostöös kohaliku Europe Direct võrgustikuga.

Toimud üritusest tuleb esitada Euroopa Parlamendi infobüroole kokkuvõte, milles ootame kirjeldust toimunud Euroopa Päevast ning fotosid ja/või videot, mis annaks ülevaate toimunust. Ülevaade tuleb saata hiljemalt 19. maiks 2017 aadressile konkurss-EP-Tallinn@europarl.europa.eu

Kõik Euroscola reisi võitnud kooligrupid peavad enne reisi toimumist osalema ka Euroopa Parlamendi simulatsioonimängus. Täpsem info EP infobüroost.

Konkursist saavad osa võtta koolid, mis ei ole viimase kahe aasta jooksul (alates 2015 septembrist) võitnud Euroscola auhinnareisi.

Reisile sõitva grupi suurus on 20-24 õpilast (sõitvate õpilaste arvu kinnitab EP infobüroo) + 2 õpetajat, õpilaste vanus 16 – 19 eluaastat.

Euroopa Parlament hüvitab võidu korral reisi Strasbourgi Euroscolale vastavalt Euroscola tingimustele. Orienteeruv reisihüvitis Eesti gruppidele on 480 eurot osaleja kohta. Euroscola võidureis toimub ajavahemikus oktoober-detsember 2017.Euroscola konkurssi ja noorteprojekti puudutavates küsimustes pöörduda Euroopa Parlamendi infobüroo poole eptallinn@europarl.europa.eu ja tel 630 6969.

Rubriigid: Uudised | Euroscola konkurss 2017 II semester kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 25 Narva Soldino Gümnaasium

6. märtsil toimus Narvas ka teine ingliskeelne Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Sedakorda olid mängimas Narva Soldino Gümnaasiumi 25 kümnendikku.

img_8759Mängu juhatas sisse Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kes rääkis nii oma tööst Euroopa Parlamendis kui Euroopa Liitu puudutavatest teemadest laiemalt. Iga küsimuse esitaja sai hea küsimuse eest kingiks Euroopa Parlamendi infobüroo mälupulga. Küsimusi oli noortel aga küllaga ning teemadest puudust ei tulnud.

Eelnõud panid noored korralikult ajusid ragistama ning ühiselt tuldi välja järgmiste mõtetega:

  1. Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleks panna selged piirangud migrantide arvule vastavalt järgmistele kriteeriumitele:
  • Tuleks arvestada vastu võtva riigi rahvaarvuga
  • Kontroll migrandi psüühilise ja füüsilise tervise kontroll
  • Tõsta vastuvõtva riigi kaitsevõimet
  • Maksta migrantidele vähem toetus

img_87752. Noorte tööhõive parandamiseks tuleks EMPL komisjonil endal ohjad haarata ning kirjutada noorte praktikavõimaluste suurendamiseks projekt. Noortele maksaks stipendiumi/palka riik.

3. Mõeldes just väiksematele riikidele, millel on Euroopa Liidust väga palju kasu, tuleks Brexitile vastu astuda ning Euroopa Liitu tugevdada. Ühendkuningriik võib teha, mida soovib!

haaletustulemused_25Täiskogul võeti vastu ainult kaks viimast eelnõud, nö migratsioonieelnõu jäi vastu võtmata.

img_8762 img_8774 img_8768 img_8769 img_8771 img_8773 img_8776 img_8777img_7837Tänud Narva Soldino Gümnaasiumile küllakutse ja sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 25 Narva Soldino Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 24 Narva Kesklinna Gümnaasium

6. märtsil olid ingliskeelset Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängimas peatselt ka Euroscola auhinnareisile minevad Narva Kesklinna Gümnaasiumi noored.

Mängu käigus oli selgelt tunda, et noored olid juba mõnda aega teinud sisulisi ettevalmistusi Euroopa Parlamenti minekuks ning viinud end kurssi nii erinevate Euroopa Liitu puudutavate faktide kui laiemate probleemsete teemadega.

img_8731Muuseas, löödud sai ka senine viktoriinirekord: Anastassia Umrihhina vastas õigesti kõigile 11le Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi teemalisele küsimusele ning saavutas mängude ajaloo kõrgeima skoori 13 136 punktiga. Palju, palju õnne Nastyale, kellest sai ka väga sõnakas ning asjalikke märkusi ning küsimusi esitav president.

Noored otsustasid migratsioonikriisi lahendamiseks karmistada pagulaste vastuvõtmisprotsessi elimineerimaks kriminaalse taustaga inimeste ning psüühiliste probleemidega inimeste Euroopa Liitu pääsemist. Samuti tuleks nad integreerida meie haridussüsteemi. Küsimusi tekitas psühholoogiliste probleemidega inimeste teema ehk kustkohast tõmmata piir, kas depressiooni tõttu võiks ka tulla „ei“? Samuti tunti muret eelarve otsalõppemise ning kogukonna pagulasvaenulikkuse pärast. Eelnõu jäi vastu võtmata.

img_8726Noorte tööhõive suurendamiseks tuleks neile pakkuda võimalust töökogemuse saamiseks läbi vabatahtliku töö. Kaasama peaks nii era- kui avaliku sektori ning noortele tuleks võimaldada ka ümberõpet juhul kui juba omandatud haridus tööd ei anna. Eelnõu võeti häälteenamusega vastu.

Mängu ingliskeelses versioonis oli esmakordselt kasutusel uus eelnõu, mis puudimg_8757utas Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise tingimusi. Noored aga läksid tingimustest veidi kaugemale ning leidsid, et nende hinnangul ei oleks Euroopa Liitu enam vaja ning senise liidu võiks asendada väiksemate lähestikku asuvate riikide ühendustega. Ka see eelnõu jäi mängus vastu võtmata.

Mängu lõpetas vabas vormis ettekande ning küsimustevooruga Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kes rääkis nii oma tööst Euroopa Parlamendis kui Euroopa Liitu puudutavatest teemadest laiemalt. Mõnus diskussioon tekkis noortega ka Euroopa Liidu tuleviku teemadel.

Oli väga sisukas ja inspireeriv mäng! Toredat Euroscola reisi teile aprillis, olete seda auhinda igati väärt!

haaletustulemused_24img_8724 img_8728 img_8737 img_8741 img_8749 img_8751 img_8752 img_8754img_7835Uute kohtumisteni!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 24 Narva Kesklinna Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 23 Tõrva Gümnaasium

6. märtsil toimus simulatsioonimäng Tõrva Gümnaasiumis. Mängule oli tulnud 20 gümnaasiuminoort 11. klassist. Mängu alustasime traditsioonilise viktoriiniga, mille võitja asus ka presidendi rolli täitma.

Noortele pakkus kõige enam aruteluteemasid migratsioonikriisi küsimus. Leiti, et põgenikud tuleks jagada lähtuvalt päritoluriigist sõja- ja majanduspõgenikeks. Arvati, et pärast sihtriiki saabumist tuleks anda põgenikele 1,5 aastat aega, et riigi poolt pakutud abiga õppida ära keel ning leida endale töö. Pärast 1,5 aasta möödumist ja nimetatud tingimuste täitmist peaks pikendama põgenikele sisseelamiseks antud aega. Kui tingimusi täidetud pole, siis on põgenikud kohustatud naasma oma päritoluriiki.

Noorte tööhõive suurendamiseks arvati, et Euroopa Liidu liikmesriikide tööandjad peaksid võimaldama 15.- 26. aastastele noortele 10% – 15% ulatuses töökohti.

E-kaubandusega seotud eelnõu osas pakuti muudatusena välja, et postipaki hind peaks sõltuma ka postipaki sisust – kui tegemist on keskkonda kahjustava pakiga, peaks postipaki maks olema kõrgem. Lisaks arvati, et postipaki hind peaks olema seotud vahemaast ning logistikaküsimuste lahendamiseks peaksid ettevõtted kasutama keskkonnasõbralikke transpordivahendeid.

Mäng lõppes hääletusega, kus võeti vastu migratsioonikriisi ja noorte tööhõivega seotud eelnõud.

haaletustulemused_23

Tänud küllakutse ja mõnusalt sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 23 Tõrva Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 22 Maardu Gümnaasium

3. märtsil leidis aset järjekordne simulatsioonimäng. Seekord viisime mängu läbi Maardu Gümnaasiumis, tegemist oli simulatsioonimängude suurima mänguga, kus osales korraga umbes 60 noort. Mäng oli intensiivne ning selle paremaks toimimiseks rakendati ühte rolli kaks noort – üks tavaklassiõpilane ning teine eesti keele kümblusklassist. Selliselt korraldades moodustus Maardu Gümnaasiumi mängus 6 komisjoni, mille töös osales 6 raportööri, 6 esimeest ja 2 ajakirjanikku ning kogu tööd juhtis 2 presidenti.

Migratsioonikriisi lahendamiseks pakuti välja kaks lahendust:

  1. sihtriiki saabunud põgenikele antakse sisseelamiseks aega 3 kuud. Arvati, et põgenikke tuleks jälgida ning fikseerida, kes ei õpi, tööta või pole muidu integreerunud, tuleks saata tagasi päritoluriiki.
  2. tuleks vähendada põgenikele makstavaid toetuseid ning kui nad satuvad vastuollu sihtriigi seadustega, tuleks nad tagasi saata päritoluriiki.

haaletustulemused_22_1

Noorte tööhõive lahendamiseks pakuti välja, et tööandjad peaksid olema kohustatud koolivälisel ajal värbama 20% ulatuses 18-26 aastaseid noori ja suvevaheajal peaks see määr olema 40%.

Ka E-kaubandusega seotud eelnõus pakuti välja kaks lahendust:

  1. Euroopa tuleks jagada sektoriteks ning igal sektoril peaks olema oma hind;
  2. tuleks kehtestada ühtne postipaki hind sõltuvalt vahemaast 3 eur/kg+ lisandunud 100 km juures 5% paki maksumusest.

haaletustulemused_22_2

Mäng oli intensiivne kuid mängust osa võtnud noored olid väga tublid!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 22 Maardu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud