Simulatsioonimäng „Euroopa Parlament“ on silmaringi laiendav mäng, kus osalejad kogevad seadusloome demokraatliku protsessi toimimist Euroopa Parlamendis.

Mängu eesmärk on praktilise kogemuse läbi laiendada osalejate teadmisi Euroopa Parlamendi tööst, otsustusprotsessist ja selle keerukusest, mõju olulisusest ning inimsuhete rollist ja suurendada osalejate üldisi teadmisi Euroopa Liidust.

Läbi mängu saavad osalejad:

  • arendada oma eneseväljendamise oskust ning esinemisjulgust;
  • tunnetada Euroopa Parlamendi töö iseloomu ning inimesi selle taga;
  • mõista demokraatlikke protsesse ja laiendada teadmisi ühiskonna toimimise kohta;
  • mõista individuaalsete ja kollektiivsete seisukohtade erinevusi ning vajalikkust.

Mängu pikkus: 90-120 min (ja vajadusel võib ka pikemalt)

Osalejate vanus: 16 – 19

Eelteadmised: Ei ole nõutavad

Osalejate arv: 15-50 osalejat + mängujuht

Vajalik tehnika: hea oleks kui ruumis oleks võimalik kasutada projektorit ja ekraani

Vajalik ruum: Kui osalejaid on vähem, sobib 1 ruum (nt klassiruum). Kui osalejaid on rohkem (nt 20+), siis sobib kaks lähestikku asuvat ruumi või üks suurem, mis võimaldab kahte alloleval pildil näidatud paigutust (nt aula):