Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 eluaastat.

Osaleda saavad vaid need koolid, kes pole viimase 2 aasta jooksul Euroscolast osa võtnud. Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel. Aasta jooksul toimub kümmekond või enam Euroscolat.

Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast “mängida” läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis.
Hommikupoolikul võtavad sõna Euroopa Parlamendi ametnikud, kes tutvustavad parlamendi toimimist ning vastavad küsimustele.
Pärastlõunal jagunevad õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse.

2016. a teemad on:

Kuidas soodustada säästvat arengut?
Kas inimõigusi võib julgeolekukaalutlustel piirata?
Milline peaks olema Euroopa arengupoliitika?
Milline peaks olema Euroopa tulevik?
Mida peaks tegema rände ja integratsiooni küsimuses?
Noorte tööhõive kui üks Euroopa tõsiseid probleeme.

Iga grupp (“parlamendi komisjon”) töötab välja “seaduseelnõu” ning tutvustab seda nn “täiskogu istungil”.
Lisaks istungjärgu läbimängimisele toimub päeva jooksul ka Euroopa Liidu ajaloo ja Euroopa kultuuride aineline mälumäng.

Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 eluaastat.

Osalemise kulud

Euroopa Parlament aitab katta osa väljavalitud õpilasrühma sõidukuludest, samuti kindlustatakse toitlustamine Euroscola päeval Euroopa Parlamendis. Rühma maksimaalne suurus on 26 inimest (24 õpilast ja 2 õpetajat).

Reisitoetuse täpne summa sõltub õpilasrühma suurusest ja kodukoha ning Euroscola toimumispaiga vahelisest kaugusest. Eesti puhul on toetus keskmiselt 450-480 eurot osaleja kohta. Toetussumma kinnitatakse Euroopa Parlamendi poolt igale grupile eraldi. Lisaks võib Euroscola päeval osalev grupp kutsuda kaasa ühe ajakirjaniku, kelle sõidukulud katab Euroopa Parlament. Ajakirjanikul palume ühendust võtta meie infobürooga.

euroscola-banner

Euroscola 2016 videokonkursi tulemused asuvad siin.

Euroscola 2017 fotokollaažikonkursi tulemused asuvad siin.