Euroopa Parlamendi Büroo Eestis  välja kuulutatud Euroscola konkursil gümnaasiumi-ja kutseõppeasutuse õpilastele vanuses 16-19 eluaastat osutusid edukaks neli kooli. Seekord oli teemaks Euroopa kultuuripärandiaasta 2018.

Ülesandeks oli koguda ja jäädvustada klassiga lugu oma kodukoha kultuuripärandist. Lugusid hinnati eelkõige loo kaasakiskuvuse, pärandobjekti loo mitmekülgse tutvustamise oskuse, jutustatud loo jagatavuse, ja objektile uudse lähenemise poolest.

Loo esitamise tähtaeg oli 23. aprill 2018 ning võitjad kuulutati välja 9. mail, Euroopa päeval Tallinna Vabaduse väljakul ja Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 veebis.

Päranditegijate gümnaasiumi-ja kutseõppeasutuste õpilaste peaauhinnaks on reis Strasbourgi, Euroscola päevale. Võidureis 20-24 õpilasele ja kahele õpetajale toimub sügisel 2018. Vaata lähemalt Euroscola programmi kohta: http://www.europarl.europa.eu/eston…/…/noored/euroscola.html.

Reisi Strasbourgi võitsid:

I koht Kose Gümnaasium
II koht Võru Gümnaasium
III koht Narva Kesklinna Gümnaasium
Eriauhind Tallinna Ühisgümnaasium

Päranditegijate konkurssi korraldas Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames Muinsuskaitseamet koostöös Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Euroopa Parlamendi infobürooga Eestis, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Pärandivaderite algatusega.

euroscola