Mäng nr 8 Saue Gümnaasium

7. novembril olid Euroopa Parlamendis „tööl“ 28 saadikut Saue Gümnaasiumi 11. klassist.

Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi teemasse sissejuhatava viktoriini võitjaks osutus 7915 punktiga Kaur Kiisler, kellest sai ühtlasi ka parlamendi president. Ajakirjanikuks kehastus Annabel Olgo ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeks Jean Marie Le Peniks kehastus Karl Richard Herem.

img_7516img_7512 img_7527

Fraktsioonides ja komisjonides leidsid käsitletavad teemad tõsist arutelu, kuid ka väga pingelisi vaidlusi. Kõige raskem oli kompromissi saavutamine kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjonis (LIBE) seoses pagulasküsimusega. Kui täiskogu esimesel istungil oli jäädud eelnõu senise sõnastuse juurdeimg_7505, siis nii ajakirjanikult kui saalist tulnud küsimused aitasid saadikuid edasi ning teisel täiskogu istungil kõlas juba parandatud sõnastus „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb Euroopa Liitu saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rühmadesse, pakkuda neile mõningast valikuvabadust sihtriigi valimisel ning kohustada neid asuma tööle.“

Eelnõud muutma inspireerinud küsimused olid järgmised:

  • Miks Euroopa Liidu riigid peaksid üldse pagulasi vastu võtma? Süüria ja Põhja-Aafrika riigid ei kuulu Euroopa Liitu?
  • Kuidas muudavad illegaalsed immigrandid ja pagulased tavakodanike elu?

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjonis (EMPL) kõlas täiskogu esimesel istungil img_7506versioon „Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada Euroopa Liidu liikmesriikide riiklikke asutusi minimaalselt 15 % ulatuses tööle võtma noori vanuses 15 – 26 eluaastat.“ Teisel istungil oli otsustatud vähendada kohustust 10 protsendini. Eelnõu võeti häälteenamusega vastu. Enamus vastuhääli pärines ECR fraktsioonilt.

Ajakirjanikult tulnud küsimused:

  • Kas peaks alandama pensioniiga et anda noortele rohkem töökohti ning saata vanad inimesed varem pensionile, kuna nende tervis on niigi halb?
  • Kas koolikohustuse tõstmine 18 aastani annaks noortele paremad võimalused tööle saamiseks?

Siseturu ja tarbijakaitse komisjoni (IMCO) esialgne muudetud eelnõu versioon nägi ette postikulu kaotamise paki saatmisel. Samuti leiti, et erinevate materjalide ning img_7508esemete transpordikulud ei saaks olla samasugused. Kuna eelnõu tekitas täiskogul mitmeid küsimusi, siis kanti lõpuhääletusel ette mängu juhises antud eelnõu muutmata kujul: „E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaku hind sõltumata vahemaast 5 eurot/kg“. Eelnõu võeti häälteenamusega vastu. Enamus vastuhääli pärines ECR fraktsioonilt.

Ajakirjanikult tulnud küsimused:

  • Kuidas te plaanite tagada tarbijatele ja ettevõtjatele parema juurdepääsu digitaalsetele teenustele ja kaupadele?
  • Kuidas lahendada olukorda, kus mõned veebimüüjad ei lase tarbijaid enda veebisaidile tarbija asukoha tõttu või pakub sõltuvalt tarbija asukohast erinevaid hindu?

haaletustulemused_8Noored pidasid mängu harivaks, huvitavaks ja vingeks.

img_7511 img_7513 img_7515 img_7517 img_7521 img_7524Suured tänud Saue Gümnaasiumile küllakutse ning toreda mängu eest!

img_0002 img_0006

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.