Mäng nr 7 Kuressaare Gümnaasium

14. novembril viisime simulatsioonimängu läbi Kuressaare Gümnaasiumis. Mängus osales 33 noort, kes kehastusid Euroopa Parlamendi liikmeteks. Parlamendi presidendiks sai viktoriinil kogutud 6814 punktiga Anna.

Arutati keskkonna, tööhõive ja Euroopa Liidu tuleviku teemadel.

Keskkonna reostamise ja prügi probleemide lahendamiseks pakuti välja, et tekkiv prügi, mida ei sorteerita, tuleks maksustada ja tekkinud maksurahade eest peaks premeerima neid, kes prügi korrektselt sorteerivad. Noored arvasid, et prügi paremaks sorteerimiseks ja ladustamiseks peaks prügivedu olema soodsam. Olemasoleva prügi likvideerimiseks tuleks noorte arvates palgata inimesed, mis omakorda lahendaks muuhulgas ka tööpuuduse probleemi.

Noorte paremaks ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks pakuti välja, et tuleks tunniplaani tuua uus valikaine, kus õpetataks noortele CV-de koostamist ja ettevalmistumist praktikaks. Lisaks arvati, et noored peaksid ka välismaal praktikal käima ning et inimesed võiksid varem pensionile minna, et noored saaksid nende töökohad endale.

Euroopa tuleviku osas arvati, et pärast BREXIT-it tuleks teha natuke rohkem, aga tihedamalt üheskoos. Suure koostööga on võimalik ära hoida ka teiste suurriikide lahkumist Euroopa Liidust. Noorte arvates võiks luua ka Euroopa Liidu sisese julgeolekuorgani, mis hoiaks Euroopa Liitu turvalise kohana ning motiveeriks riike liidus püsima.

Mängule lisas särtsu ja vastuolusid sõnakas tüdruk, kes kehastus Jean Marie Le Pen’iks.

Väljapakutud eelnõudest jäeti vastu võtmata prügi ja keskkonna reostamist puudutav eelnõu ning seda põhjendati sellega, et kõrgemate maksudega justkui karistatakse inimesi ning selle positiivsesse tulemusse ei usuta.

Ajakirjanikuks kehastunud Maria Vera kirjeldas mängu nii:

Tänasel Euroopa Parlamendi istungil arutleti esmalt liigse prügi ning prügi taaskasutuse üle. Keskkonna, rahvatervise ning toiduohutuse komisjon tõi sisse eelnõu, algse tooraine kasutamise vähemise ning taaskasutuse osakaalu suurendamise kohta. Nad leidsid, et põletamisele tuleks saata prügi, mida taaskasutada muudel viisidel pole võimalik, ülejäänu peaks taas ringlusesse saatma. Põletamisele minev prügi läheb energia tootmiseks. Samuti pakuti välja inimeste sorteerimismotivatsiooni tõstmiseks  preemia ning sooviti maksustada ühekordsed pakendid.

Tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas pakuti välja lisatund gümnaasiumile, kus valmistatakse noori ette tööturule sisenemiseks, lisaks ideid välispraktika soodustamiseks. Ettevõtteid motiveeritaks maksude vähendamisega ning tasuta praktikaga.

Viimases komisjonis keskenduti Euroopa Liidu tulevikule. Leiti, et samamoodi edasi minna ei saa  ning tuleks hakata tegema rohkem ja üheskoos, et tugevdada koostööd.

Kolmest eelnõust võeti vastu kaks, keskkonnateemaline jäi seekord vastu võtmata.

Aitäh Kuressaare Gümnaasiumile mõnusa mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.