Mäng nr 5 Pärnu Koidula Gümnaasium

Esimene koolivaheaja järgne mäng toimus Pärnu Koidula Gümnaasiumis 31. oktoobril ning osalemas oli 36 noort 11. klassist.

Aulas tekitas palju suminat meie Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi teemaline viktoriin. Selle võitjaks ning ühtlasi ka parlamendi president Martin Schulziks kehastus Karl-Johan Pilve.img_7452

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikme rolli asus täitma Leonardo Sooväli ning ajakirjanikena sisenesid mängu Tauno Tamm ja Vahur Rähn.img_7453

Juba fraktsiooni kohtumiselt alguse saanud arutelu muutusid järjest tulisemaks ning esimesel täiskogul kanti ette ka esimesed direktiivi eelnõud.

Võrdlemisi šokeerivalt mõjus esimesena ette kantud pagulasteemat käsitlev eelnõu, kus planeeriti teha kõigile pagulastele psühholoogiline test ning seejärel võtta testi läbinud vastu ning eraldada nad ühiskonnast paigutades nad elama müüri sisse. Nende rolliks saab ka müüri ehitamine. Noored nägid siin selgelt, kuidas võitis kõige valjem hääl: rohelistelt tulnud idee võttis tuld ning saavutati enamuse nõusolek. img_7438Kuna eelnõu kohta tekkis esimesel täiskoguistungil palju küsimusi, siis teiseks täiskogu istungiks oli komisjon oma arvamust muutnud ning töötanud välja sootuks erineva eelnõu. Selle alusel tehakse pagulastele saabudes kaks testi ning taustauuring, testist läbikukkunud jäävad põgenikelaagritesse Aafrikas. Pagulastoetusi makstakse miinimummääras ning iga pagulane saab 1,5-aastase katseaja, mille jooksul ta peab leidma endale töö. Vastasel korral saadetakse ta riigist välja. Aitamaks noortel ning täiskasvanutel uude keskkonda sulanduda, luuakse arenduskoolid, kus õpetatakse nii kohalikku keelt kui kultuuri. Kuigi küsimusi tekkis ka teisel täiskogu istungil, võeti eelnõud häälteenamusega vastu.

img_7442

img_7436

img_7458 img_7440

img_7455

img_7450

img_7461img_7459

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu, mis puudutas noorte tööhõivet oli nii esimesel kui teisel täiskogu istungil praktiliselt sama ning nägi ette, et noorte tööhõive suurendamiseks tuleb kohustada Euroopa Liidu liikmesriikide õppeasutusi (v.a lasteaed, põhikool, gümnaasium) leidma noortele vanuses 15 – 26 praktikakohti soovitud valdkonnas et tagada praktiline töökogemus. Kahjuks eelnõud vastu ei võetud.

Siseturu ja tarbijakaitse komisjoni eelnõu digitaalse ühisturu teemadel kõlas järgmiselt: „E-kaubanduse praeguse üldkuju säilitamiseks jätta alles geoblokeering ning kehtestada ELi ülene postipaki hind sõltuvalt vahemaast ja kaalust.“ Küllap seetõttu, et küsimused jäid veidi õhku ka teisel täiskogu istungil, jäi ka see eelnõu üldise heakskiiduta.

haaletustulemused_5

  img_0006img_7462Noored pidasid mängu vingeks, innovaatiliseks ning motiveerivaks.

Suur tänu Pärnu Koidula Gümnaasiumile küllakutse eest ning mõnusa mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

 

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.