/ november 9, 2017

8. novembril viisime läbi hooaja 5. simulatsioonimängu, mis sel korral toimus Järva-Jaani Gümnaasiumis. Parlamendi presidendiks sai viktoriinil kogutud 7877 punktiga Triinu.

Ka sel korral arutati keskkonna, tööhõive ja Euroopa Liidu tuleviku teemadel, sealjuures oli noortele kõige võõram keskkonda puudutav teema. Mitte sellepärast, et noored ei hooliks, vaid ilmselt seepärast, et Järva-Jaanis on ümbruskond puhas ning seal on hea elada.

Keskkonna reostamise ja prügi probleemide lahendamiseks pakuti välja järgnev:

Tõstmaks kodanike teadlikust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike vähendama kilekottide ja pakendite kasutust. Prügi sorteerivatele inimestele rakendada madalam prügiveomaks (3 eurot vs 5,6 eurot). Keskkonna küsimuse tõstatamiseks ja inimeste teadlikkuse suurendamiseks ja vastavasisulise sõnumi levitamiseks tuleks kasutada meediakanaleid.

Noorte paremaks ettevalmistamiseks tööturule sisenemisel pakuti välja, et tuleks luua vastavad kooliprogrammid ning arvati, et koole tuleks kohustada aitama noortel aitama tööd leida. Ajakirjaniku küsimusele, kuidas aitaks välispraktika sooritamine noortel tööd leida, vastati, et välispraktika sooritamine aitaks kaasa keelearengule, laiendaks silmaringi, suhtlemisoskust ja iseseisvust.

Euroopa tuleviku osas arvati, et edaspidi peaks tegema omavahel tihedat koostööd eriti maksu- ja sotsiaalküsimustes, sealjuures arvati, et võiks teha vähem, aga paremini, kui praegu ning need, kes soovivad teha rohkem koostööd, võivad ka seda teha.

Mängus ajakirjaniku rolli kandnud noormees arvas, et parlamendisaadikud langetasid otsuseid kiirustades ja liiga kergekäeliselt.

Kõik väljapakutud eelnõud võeti  täiskogu kohtumisel vastu:

haaletustulemused_5

Suured tänud Järva-Jaani Gümnaasiumile küllakutse ja vahva mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Share this Post