Mäng nr 4 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium + Tallinna Juudi Kool

7. novembril oli Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli ühendgrupi kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Kokku 45l noorel 10. – 12. klassist oli au katsetada päris uusi eelnõusid ehk ajusid ragistada selle kallal, kuidas inimesed rohkem prügi sorteerima saada, mida peaks tegema, et noorte tööhõivet suurendada ning milline võiks välja näha Euroopa tulevik.

img_0921Tõsiste ja sisuliste arutelude käigus ning teravate ajakirjanike küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti sorteerimise vajalikkusest, kohustame liikmesriike

  • looma kvoodid ära visatava prügi jaoks
  • propageerima prügi sorteerimist läbi noorte harimise
  • luua organisatsioon, mis on rahastatud riigieelarvest ning mis kontrollib mjaade juures konteinerites prügi sorteerimiskohustuse täitmist. Need majad, kellel kõik nõuded täidetud, saavad teatud boonust.

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks img_0926kohustada liikmesriike tegema koolides infotunde, kus õpetataks, kuidas CVd koostada ja tööturul hakkama saada. Reedeti võiks koolides rakendada distantsõpet ning noored saaksid teha erinevate organisatsioonide juures praktikapäevi.

3. Euroopa Liit peab valima ühe suuna ja maksimaalselt töötama ja arenema just selles suunas, teisi suundi tuleb ignoreerida.

Täiskogu kiitis heaks vaid kõige esimese eelnõu.

haaletustulemused_4

Üks meie vahvatest ajakirjanikest võttis mängu kokku nii:

Täna olin mina Euroopa Parlamendi saadikute kogunemisel. Tänased teemad olid keskkond, prügi, noorte tööhõive ja Euroopa Liidu tulevikustsenaariumid. Ma olin üllatunud, et kõik saadikud töötasid koos ja pakkusid palju mõtteid probleemide lahendamiseks. Tõesti, Euroopa Parlament teab oma tööd ning soovib meile aina paremat tulevikku. Täna tehti paar väga olulist ettekannet, mis aitavad tavalist inimest meie igapäevaelus. Kohtumistel olid saadikud distsiplineeritud ning kuulasid kõike tähelepanelikult. Üldiselt jäin nende tööga rahule ning loodan, et meie Euroopa Parlament jätkab samas tempos.

img_0928

img_0924 img_0923 img_0920 img_0919 img_0917 img_0914-copy img_0909 img_0929 img_0912dsc_0421Suured tänud Dmitri Rõbakovile küllakutse eest ning noortele väga ägeda ja särtsaka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.