Mäng nr 39 Võru Gümnaasium

13. aprillil olime külas Võru Gümnaasiumi õpilasesinduse noortel, kes täpselt kuu aja pärast ehk 13. mail suunduvad Euroscola projekti raames Strasbourgi, et lähemalt Euroopa Parlamendiga tutvust teha.IMG_5687

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus Egle Raud ülekaalukalt 7561 punktiga. Samuti sai ta pärjatud presidenditiitliga.

Kui sageli tuleb rolle kas siis presidendi või mängujuhi poolt määrata, siis siin leidsid enamus rolle omanikud vabatahtlikkuse alusel. Ajakirjanikeks IMG_5689kehastusid Mirjam Leesalu ja Liis Kikas.    IMG_5693

Mõnusa entusiasmi ja sisuliste arutelude tähe all kulges kogu tempokas mäng.

Mängu käigus läksid muutmisele viis eelnõud kuuest. Pagulaskriisi lahendamiseks leiti, et kõige otstarbekam on tegelda sõjaprobleemide lahendamisega tekkepiirkonnas, pagulasi vastu võtma ei pea ning olemasolevate pagulaste elatist peaks vähendama. IMG_5688

Piiriülese e-kaubanduse puhul otsustati siiski arvestada ka vahemaa ja paki suurusega.

Noorte tööhõive leevendamiseks peaks suurendama gümnaasiumite ja ülikoolide koostööd ning soovitati riigil hakata pakkuma ettevõtjatele hüvesid noorte palkamise eest.

Inimkaubanduse tõkestamise eelnõud täiendati küberpolitsei loomise ning piirikontrolli tõhustamisega.

IMG_5685Energiajulgeoleku suurendamiseks peaks rajama tuuleparke ja päiksepaneele ning seejuures peaks arvestama erinevate riikide võimalustega. Samuti peaks ehitama vähem tuumaelektrijaamu ning kaaluma rohkem elektri hankimisvõimalusi vahetuskaubana.IMG_5691

Ainuke eelnõu, mis jäi muudatusettepanekuteta, kuna komisjon leidis, et probleem puudub, oli nö sõprusriikide lepingute eelnõu maakondade negatiivse migratsiooni leevendamiseks.

Väga olulist rolli mängus kandsid ajakirjanike teravmeelsed ning täpsed küsimused. Näiteks palusid ajakirjanikud komisjonidel täpsustada näiteks järgnevat. Kuidas püsivad pagulased neile määratud riigis, kuidas propageerida etteantud riikides? Kuidas propageerida tööandjate seas üliõpilaste töölevõtmist? Kuidas toetavad sõprusriikide lepingud sisserännet maapiirkondadesse? Mida peaksid energiajulgeolekule mõeldes tegema veepiirita tasase maaga riigid?IMG_5692

Väike väljavõte ka ajakirjaniku sulest: “Ajakirjaniku ülesanne oli väga huvitav. Iga eelnõu kohta tuli teha mõtlemapanevaid küsimusi ning eelnõude teemad olid parajad pähklid. Koos teise ajakirjanikuga mõtlesime välja küsimused. Saime uurida fraktsioonide seisukohti ja komisjonide lahendusi erinevatele probleemidele. Kuulsime kaasmängijatelt erinevaid arvamusi ja väga huvitav oli nendega kaasa mõelda. /…/ Kokkuvõttes oli huvitav mäng, mis pani mind mõtlema. Mängiksin seda teinekordki ja tahaksin proovida ka teisi rolle.”

Täname Võru Gümnaasiumi küllakutse ja väga sisulise ning lennuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Hääletustulemused_39

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.