Mäng nr 38 Antsla Gümnaasium

RIMG1126_112. aprillil osalesid Euroopa Parlamendi simultatsioonimängus Antsla Gümnaasiumi 10. – 11. klasside õpilased, kokku 24 noort.

Viktoriini võitjaks 7105 punktiga ja ühtlasi ka presidendiks osutus Kaarel Ossis, ajakirjaniku rolli sai Mariann Puija.

Muutmisele läksid eranditult kõik eelnõud.

Mida siis muudeti?
Näiteks leidsid noored, et pagulaskriisi lahendamiseks võiks kõik piirid sulgeda ning pagulasi mitte sisse lasta. Piiriülese e-kaubanduse soodustamiseks otsustati kehtestada alla 300-kilomeetrise vahemaa puhul kilogrammi hinnaks 2 eurot ning muudel juhtudel 5 eurot. Noorte tööhõive suurendamiseks tuleks luua rohkem töökohti ning pakkuda rohkem kursusi ja koolitusi. Inimkaubanduse tõkestamiseks peaks kõiki inimesi hakkama kiibistama ning tõhustama piirikontrolli. Konkurentsivõime ja piiriülese koostöö soodustamiseks soovitati kogu Euroopa Liidus kasutusele võtta ID-kaardid passide asemel ning energiajulgeoleku suurendamiseks peaks rajama tuuleparke ja päikesepaneele, tuumaelektrijaamad on välistatud.

Lõpliku heakskiidu leidsid neli eelnõud kuuest. Vastu võtmata jäi nö postipaki eelnõu ja inimkaubanduse tõkestamiseks inimeste kiibistamise lahendus.

IMG_5672 - Copy IMG_5672 IMG_5674 IMG_5676 IMG_5677 IMG_5678 IMG_5679 IMG_5680 Siinkohal ka suured tänud Mariannile väga heade küsimuste eest komisjoniliikmetele. Alljärgnevalt väljavõte ajakirjaniku ülevaatest toimunud mängule.

“Antsla Gümnaasiumi 10. – 11. klassi õpilased said kätt proovida Euroopa Parlamenti kuulumises. Noored said kehastuda parlamendi saadikuteks võttes teise isiksuse seisukoha ja väideldes erinevate tulemuste kasulikkusest.

Jaguneti kolmeks komisjoniks: õigus-, sise- ja välisasjade komisjon; sotsiaalkomisjon ning regionaalarengu ja konkurentsivõime komisjon. Komisjonisiseselt lahendati probleeme vaidlustades direktiivi eelnõusid. Materjali hulk, mida läbi töötada, oli suur, nagu päris parlamendiski. Algul olid komisjonide liikmed sõnaahtrad, kuid rolli süvenedes toimusid arutlused üha ladusamalt. Istungid andsid üsna selge pildi sellest, milline võib olla parlamendi istung, kuidas juhib esimees istungit.

Peaaegu kõigi 10. ja 11. klassi õpilaste jaoks oli saadud kogemus uus ja positiivne. Noored õppisid grupis probleemidele lahendust leidma ja oma seisukohti kaitsma. Tehti ka kokkuvõte eelnõu probleemide poolt- ja vastu olemisest.IMG_5671 - Copy

Õpilased olid teemast huvitatud ja suutsid ülesannetega hakkama saada. Küll aga ei soovitaks Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu noorematele ehk põhikooliealistele, sest see nõuab avarat silmaringi.”

RIMG1129

Suured tänud Antsla Gümnaasiumile küllakutse ja toreda mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Hääletustulemused_38

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.