Mäng nr 26 Väike-Maarja Gümnaasium

10. märtsil mängisid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu 48 noort Väike-Maarja Gümnaasiumist. Mäng oli kiire ja lennukas ning andis hea sissejuhatuse Euroscola auhinnareisiks maikuus.

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 12287 punktiga Liisa Siirak, kellest sai ka konkreetne ja kindla käega president.

img_8791Pagulaskriisi teema tekitas noortes erinevaid arvamusi ning kuna osadel oli ka lähtuvalt elukohast otsene kogemus pagulastega, siis leiti, et pagulaste arvu tuleks pigem vähendada ning korraldada enne nende sihtriikide jagamist kõigile intelligentsustest. Ümberpaigutatud pagulased peaksid kohustuslikus korras õppima sihtriigi keelt. Eelnõud vastu ei võetud, valdav enamus jäi erapooletule seisukohale.

img_8783Noorte tööhõive suurendamiseks tuleks kohustada Euroopa Liidu liikmesriikide riiklikke ja eraasutusi 15 % ulatuses tööle võtma noori vanuses 19 – 26 eluaastat. Tööhõive suurendamiseks tuleks tööandjatele määrata riiklik toetus ning lisavõimalusena saaks kasutada finantse, mis vabanevad Töötukassast seniste töötajate töölesaamise tõttu. Eelnõu võeti hääletenamusega vastu.

img_8784E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks tuleks luua digitaalne keskkond, kus ettevõtted saaksid tegutseda piiriüleselt ja mida rahastaks ning reguleeriks Euroopa Liit. Paki saatmise hind peaks sõltuma reaalsest vahemaast kilomeetrites. Eelnõu võeti hääletenamusega vastu.

img_8785 img_8786 img_8787 img_8788 img_8792 img_8794 img_8796 img_8797img_7834Suured tänud Väike-Maarja Gümnaasiumile küllakutse eest ning mõnusat maikuist Euroscola auhinnareisi teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.