Mäng nr 21 Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium

28. veebruaril viisime simulatsioonimängu läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Tegemist oli väga orgaanilise ja isetoimiva mänguga. Noored olid sõnakad ning kõik väljapakutud lahendused olid põhjalikult põhjendatud.

Mängus ajakirjaniku rolli täitnud noor võttis mängu kokku alljärgnevalt.

28. veebruaril toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu istungil arutati kolme probleemi üle, mis kajastasid migratsioonikriisi, noorte tööhõivet ja e-kaubandust. Komisjonides toimusid arutelud, kus esines küllaltki palju lahkarvamusi – eriti noorte tööhõivet puudutavas komisjonis. Täiskogu kohtumise ajal otsustasid tööhõive- ja sotsiaalvaldkond muuta oma eelnõu: kohustada EL liikmesriikide riiklikke asutusi tööle võtma min 20% ulatuses noori vanuses 15-26 eluaastat. Selles komisjonis tuli arutluse käigus välja ka pensioniiga puudutavad teemad – nimelt, mis saab vanematest töötavatest inimestest kui tööle hakatakse võtma rohkem noori? Sellele vastuse leidmine osutus keeruliseks ning jõuti hüpoteetilise järelduseni, et siiski jäävad tööle ka pädevad vanemad inimesed, kes saavad olla noorte töötajate mentoriteks.

Kodanikuvabaduse ning justiits- ja siseasjade komisjonis oldi eelnõuga enamasti päri: otsustati, et migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb vahet teha legaalsetel ja illegaalsetel immigrantidel ning veenduda nende pädevuses kohaneda riigiga läbi testide. II täiskogu istungi ajal otsustas siseturu ja tarbijakaitse komisjon jätta alles geoblokeering ning kehtestada EL postipaki hind sõltuvalt vahemaast ja kaalust. II täiskogu kohtumise ajal otsustas EMPL komisjon muuta oma eelnõus noorte tööhõive protsendimäära 15%-le.

Lõplikus hääletuses oldi kõigi eelnõude poolt.

haaletustulemused_21

Aitäh Gustav Adolfi Gümnaasiumile toreda mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.