Mäng nr 18 Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Järjekorras 18. ja käesoleva aastanumbri viimane Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng viidi läbi 13. detsembril Järveotsa Gümnaasiumis. Mängust võtsid osa gümnaasiuminoored alates 10. klassist.

Traditsioonilise viktoriini võitis sel korral punktisummaga 8641  Gerli Annabell Süld, kes asus usinalt ka presidendirolli täitma. Vabatahtlikkuse alusel said jagatud ka teised rollid kuid pärast mõningast rollikaartidega tutvumist vahetasid mõned mängijad rollikaardid ära ning ajakirjanikuks hakkas Hagar Nakkurt.

ajakirjanik-ja-jean-marie-le-penMängust osa võtnud noored olid julged ja agarad. Komisjonide töös küttis enim kirgi noorte tööhõive ning migratsiooni eelnõud. Arutleti kui vanalt peaks või võiks üks inimene tööle asuda ning millised oleksid liiga noorelt tööle asumise võimalikud tagajärjed. LIBE komisjoni raportööriks osutus väga liberaalsete vaadetega noor neiu, kes juhtis komisjoni arutelu südikalt ning ka üldkogu istungil ei jäänud ta komisjoni vaadete kaitsmisel hätta.

Kõik eelnõud läksid ka muutmisele:

Noorte tööhõive eelnõu sõnastati järgnevalt:

Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide asutusi tööle võtma 30% ulatuses noori, kes on vanuses 18-26 eluaastat.

arutelu5Eelnõu muudatused olid põhjendatud sellega, et alates 18. eluaastast on noortele vähem piiranguid ning seetõttu rohkem võimalusi töötada- nt on lubatud pikemad tööpäevad ning võimalus töötada ka asutustes, kus pakutakse alkoholi. Vanuse alampiiri tõstmisel peeti oluliseks ka asjaolu, et alustades tööga alles 18. eluaastast jääb rohkem aega koolis käimiseks ning õpingute lõpetamiseks, mis omakorda soosib paremaid võimalusi tuleviku tööturul.

Migratsioonikriisi lahendamiseks pakuti välja järgnev:

rohelisedMigratsioonikriisi lahendamiseks tuleb EL-i saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rühmadesse, saata sihtriiki, kus nad parema lõimumise nimel paigutatakse elama ja õppima kohalikega kokku. Parimini hakkama saamiseks teha sihtriigis selgitustööd, pakkuda immigrantidele keeleõpet. Kui riik pole nõus määratud arvu põgenikke vastu võtma, määrata riigile trahv ühe migrandi kohta 8000 eurot.

Komisjon oli igati põgenike vastuvõtmise poolt ning eelnõus mainitud trahviraha sooviti kasutada nende riikide toetamiseks, kes on valmis põgenikke vastu võtma.

arutelu3Geoblokeeringu eelnõud muudeti järgnevalt:

E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hinna ülempiir, mis sõltub vahemaast, 5eur/kg.

Täiskoguistungil tekkis saadikutel küsimus, kas soodsad pakitasud ei põhjusta äkki kohalike kaupmeeste pankrotti? Eelnõu muutjad arvasid aga, et soodsamad pakitasud hoopis elavdaksid kohalike kaupmeeste käivet, sest kaupade tellimine muutuks kiiremaks ja lihtsamaks.

Kõik muudetud eelnõud võeti ka vastu:

haaletustulemused_18Mängu võttis oma sõnadega kokku ajakirjanikuks kehastunud Hagar Nakkurt järgmiselt:

„Mäng oli hästi ülesehitatud ja ma arvan, et selline viis on kõige parem arusaamaks, kuidas Euroopa Parlament toimib, kes sinna kuuluvad ja kuidas otsuseid vastu võetakse.

Ma arvan, et mängu käigus said kõik kaasa mõelda ja oma arvamust avaldada. /../

Õpilaste poolt läbi mängitud parlamendi töö sujus hästi, noored süvenesid ja lahendasid probleeme. Natuke harjutamist ja võime ise Euroopa-asju otsustama hakata!“

taiskogu arutelu2 arutelu4 gruppAitäh Järveotsa Gümnaasiumile toreda mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.