/ detsember 8, 2016

6. detsembril olid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängimas Tallinna Ehituskooli 27 noormeest II ja III kursuselt.

Parajalt elevust tekitanud viktoriini võitis 7060 punktiga Janno Jõeste 26. rühmast. Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi rolli asus täitma Marten Agar. img_8005Ajakirjanikuks kehastus Andre Šmoilov ning fraktsioonilise kuuluvuseta rassistlike vaadetega parlamendisaadik Jean Marie Le Peniks sai Ats Rand.

Mängu käigus muudeti juba esimeseks täiskoguistungiks kõiki eelnõusid.

Kodanikuvabaduste ja justiits- ja siseasjade komisjoni lõplik eelnõu sõnastati järgmiselt: „Pagulaskriis ja sõjakolded kolmandas maailmas tuleb lõpetada ning suunata ressursse kolmanda maailma majanduse turgutamiseks.“ Eelnõu esialgses versioonis keskenduti eeskätt Süüria olukorrale.  Direktiiv võeti häälteenamusega vastu.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni img_8000eelnõu puhul tuldi juba esimeseks täiskogu istungiks välja uuendusliku ideega kehtestada noortele alates 8. klassist iga-aastane kohustuslik tööpraktika kahe kuu mahus. Alates 18. eluaastast peaksid kõik noored tegema 16 kohustuslikku töötundi nädalas. Kuna tekkis küsimusi, mis laadi praktikaga oleks tegu ning millised asutused ja ettevõtted noori vastu võtaksid, siis täpsustati teiseks täiskogu istungiks eelnõud ning piiritleti lisaks eelnenule ära ka vanusevahemik 18 – 25 eluaastat, mil 16 töötundi nädalas kohustuslik oleks. Samuti on noori värbavatele ettevõtetele ette nähtud toetused. Selle direktiivi poolt hääletas 8 ning vastu 6, mistõttu vajaks see veel arutelu.

img_7990 img_7991 img_7992 img_7996 img_7999 img_8004 img_8009 img_8013Siseturu ja tarbijakaitse komisjoni eelnõu esimesel täiskogu istungil kõlas nii: „E-kaubanduse elavdamises ja lihtsustamiseks tuleb kaotada geoblokeering ning lisaks kg põhjal olevale hinnale tuleks lisada ka 5 eurot 1000 km kohta.“ Teiseks täiskogu istungiks eelnõud täpsustati veelgi lisades eelnõule klausli, et toote transpordi maksumus ei tohi ületada poolt toote maksumusest. Samuti korrigeeriti senine 5 eurot 1000 km kohta 2le eurotle 1000 km kohta. Ka see eelnõu jäi vastu võtmata.

haaletustulemused_17

img_7836Noored iseloomustasid mängu järgmiselt: „no pole paha“, lõbus, tore, huvitav, „käib kah“.

Täname Tallinna Ehituskooli väga mõnusalt maskuliinse mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

 

Share this Post