Mäng 15 Tallinna Tehnikagümnaasium

president

Mihkel K.

6. detsembril oli Tallinna Tehnikagümnaasiumi 23 noore kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Mäng, mis oli väga põhjalik ja lõbus, läks kiirelt. Noored arutasid, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata ning milline võiks olla Euroopa tulevik.

Kõik probleemid olid noortele tuttavad ning seetõttu oli mäng väga energiline ja sisukas.

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 8150 punktiga Mihkel K., kes oli nõus asuma ka presidendi rolli.

ajakirjanik

Sten-Anvar

jean-marie-le-peni

Mihkel

Ajakirjanikuks sai väga asjalik Sten-Anvar ning Jean-Marie Le Peni rolli võttis enda kanda väga tugeva hääle ja kindla sõnaga Mihkel.

Rahulike, kuid julgete sõnavõttude käigus ning ajakirjaniku asjakohaste küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

  • Prügi mittesorteerimise korral peab maksma prügimaksu proportsionaalselt iga mittesorteeritud protsendi pealt 1 miljon eurot. Lisaks arutati, et tuleks tõsta kodanike, eriti noorte, teadlikkust prügi sorteerimise ja taaskasutamise valdkonnas. Kodanike motiveerimiseks plaaniti tõsta pandipakendite hinda ning kogumispunktide arvu.
  • Noorte sujuvamaks tööhõiveks tuleks luua rohkem paindlikke võimalusi praktika läbimiseks, poole kohaga töötamiseks või töövarjuks olemiseks. Lisaks peaksid koolid välja pakkuma ise valikuvõimalusi ning näitama teed töömaastikule või andma inspiratsiooni oma äri avamiseks. Arvati, et koolitunnid tuleks muuta võimalikult praktiliseks.
  • Euroopa tuleviku küsimuse osas arvati, et tuleks vähem igapäeva ellu sekkuda ning rohkem keskenduda tähtsamatele probleemidele/kriisidele. Arvati, et pagulastele tuleks kehtestada rangemad piirangud ning ajateenistus teha kohustuslikuks kõigile. Euroopa Liidus makstav toetusraha tuleks suunata taristusse ja haridusse.

Kõik väljapakutud eelnõud võeti  täiskogu kohtumisel vastu järgmiste tulemustega:

haaletustulemused-veebi_15 25271196_1689866117712054_582655181_o 25317172_1689865864378746_1719088762_o25270860_1689865884378744_680478141_o 25346554_1689866254378707_407987268_o25316989_1689865847712081_1082996930_o Lisaks kirjutas ajakirjanik Sten-Anvar, kes väga lähedalt kõiki arutelusid kuulata sai, väga sisuka artikli nii enda, kui ka aruteludelt välja tulnud mõtetest.

„Minu nägemus Euroopa Parlamendi töötulemustest käsitletud probleemide lahendamisel.“

Kuna Euroopa Parlament vastutab 28 riigi inimeste hea- ja rahulolu eest, on keeruline lahendada isegi väikseid probleeme või konflikte, kuna needki võivad tekitada lahkarvamusi. Just seetõttu võtavad otsused aega, kuid tulemused on vägagi olulised.

Antud probleemid aga on üsnagi osavalt lahendatud ja eeldatavad tulemused on viljakandvad. Keskkonna kaitsmiseks pannakse riikidele prügimaks – mida vähem sorteerimist, seda suuremad maksud. See on üsnagi karm lähenemine, kuid õiglane, sest liiga suur osa prügist Euroopas ei töödelda ümber. Lisaks sellele suurendatakse probleemi teadlikust.

Noorte tööturu probleem lahendatakse huvitavalt, motiveerides koole ja ettevõtteid propageerima töötamist just eriti poole- või veerandkohaga ning pakkuma abiteenuseid tööle asumiseks.

Välisasjadega rakendatakse stsenaariumit, kus Euroopas on ühtne turg kuid tihedat koostööd ei pruugita teha rändes, julgeolekus ja kaitses. See suurendaks kaubavahetust ja hõlbustaks suhteid.

25317212_1689862464379086_1611111482_oSuur aitäh Tallinna Tehnikagümnaasiumile sisuka ja väga lõbusa mängu eest!

Kokkuvõte: Meribel Moldau

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.