Mäng nr 14 Valga Põhikool

28. novembril osalesid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängul 37 Valga Põhikooli 9. klassi õpilast.

img_7917Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi teemalise viktoriini võitjaks osutus Christin-Marie Laks, kelle kanda jäi parlamendi presidendi Martin Schutzi roll. Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikme bravuurika Jean Marie Le Peni rolli omandas Kaarel Kõomägi ning ajakirjanikena asusid mängu Anette Püvi ja Laura-Marie Kiiser.

Kuna ajakirjanikud võtsid mängu sisuliselt uudise stiilis kokku, siis tsiteerime Kodanikuvabaduste ja justiits- ning siseasjade komisjoni migratsioonieelnõu puhul neid: Migratsiooni teemadel otsustati, et enne kui laseme immigrandid riiki, teeme neile põhjaliku taustauuringu ning meditsiinilised uuringud. img_7904Kui need testid on positiivsed, siis võtame nad vastu odavaks tööjõuks ja pakume neile põhi- ja keskharidust. Kohalikel ei jää midagi muud üle kui pagulaste tulekuga leppida. Kui pagulased tulevad siia, siis peavad nad arvestama ka kohalike tingimustega/kliimaga.

img_7922Küsimusi ajakirjanikelt ja saalist:

  • Kuidas lepivad immigrandid sellega, mis riikidesse nad satuvad?
  • Kuidas olete arvestanud kohalikega?

Eelnõu võeti häälteenamusega vastu. Fraktsioon EPP (Euroopa Rahvapartei ja kristlikud demokraadid) hääletas osaliselt vastu.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna lõplik eelnõu kõlas järgmiselt: Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada ELi liikmesriikide riiklikke asutusi minimaalselt 30 % ulatuses tööle võtma noori vanuses 16 – 26 eluaastat. Koolides peaks olema noortele rohkem infot töö- ja haridusvõimaluste kohta. Koolikohustuslik iga on kuni 17 eluaastani. Noored on odavaks tööjõuks. Tehti ettepanek, et praktika eest võiks palka maksta.“

Küsimus ajakirjanikelt:

  • Kuidas suhtuvad eelnõusse noored, kes on 15-aastased?

Eelnõud vastu ei võetud, kuna noored pidasid ettenähtud vanusepiiri 16 eluaastat liiga väheseks ning eelistasid vanust 17 eluaastat.

Ajakirjanike kokkuvõtte kolmanda ehk Siseturu ja tarbijakaitse eelnõu kohta oli järgmine: Digitaalse ühisturu teemadel võeti vastu otsus, et kauba saatmise hind sõltub nii raskusest kui ka teekonna pikkusest. 20 km hind on 1 euro ning iga kilogramm maksab 1 euro. Need summad on umbkaudsed, kuna neid pole välja arvutatud.

Küsimusi ajakirjanikelt ja saalist:

  • Kas kahjumit ei teki nii ostjale kui kauba saatjale?
  • Kuidas vedajatega kokku lepite?
  • Mida teete geoblokeeringu osas?

Ka see eelnõu jäi vastu võtmata.

haaletustulemused_14

img_7903 img_7906 img_7910 img_7914 img_7916 img_7918 img_7919 img_7920

Suur tänu Valga Põhikoolile küllakutse ning sisuka mängu eest!

img_7833 img_7834

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.