Mäng nr 13 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium

25. novembril olid Euroopa Parlamendis „tööl“ 36 saadikut Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassist.

img_7887Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi teemasse sissejuhatava viktoriini võitjaks osutus 8625 punktiga Martin Bosselt Munck, kellest sai ühtlasi ka parlamendi president. Ajakirjanikuks kehastusid Aaro Kristjuhan ja Andreas Vija.

Fraktsioonides ja komisjonides leidsid käsitletavad teemad tõsist arutelu, kuid ka väga pingelisi vaidlusi. Muutmisele läksid kahe komisjoni eelnõud, viimane ehk siseturu ja tarbijakaitse komisjoni eelnõu jõudis täiskogu istungile muutmata sõnastuses ning võeti esialgsel kujul ka vastu.

img_7882 img_7883Kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni eelnõu lõplik sõnastus oli järgmine: „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb Euroopa Liidu sõjapõgenikud jääda väiksematesse rühmadesse, saata nad määratud sihtriiki, mis on valmis neid vastu võtma ning integratsiooni eesmärgil paigutada hajutatult elama ja õppima kohalike vahetusse lähedusse andes neile tähtajalise elamisloa.“

Komisjon selgitas veel, et ümber paigutatakse vaid sõjapõgenikud ning täisealised mehed saadetakse tagasi. Täiskogu istungil avalik arutelu jätkus ning küllap õhku jäänud küsimuste tõttu jäi ka eelnõu vastu võtmata. Vastu hääletas nii EPP (Euroopa Rahvapartei ja kristlike demokraatide fraktsioon) kui S&D (Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon).

haaletustulemused_13Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu nägi ette Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike asutuste kohustamise 25 – 35 % ulatuses noorte värbamise vanuses 18 – 26 (30). Samuti leiti, et tuleks muuta eraettevõtete maksupoliitikat noorte värbamisel et tõsta nende motivatsiooni. Eelnõu vanusemääratlus tulenes noorte magistri- ja doktoriõpingute lõpetamise vanusest. Eelnõu võeti suure häälteenamusega vastu.

img_7870 img_7871 img_7872 img_7873 img_7875 img_7876 img_7886 img_7892 img_7897 img_7877Noored pidasid mängu huvitavaks, toredaks, pingeliseks, eurotsentristlikuks ning poliitiliseks.

img_7834 img_7835Suured tänud Hugo Treffneri Gümnaasiumile küllakutse ning väga sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.