Mäng nr 12 Tallinna Nõmme Gümnaasium

24. novembril oli Euroopa Parlamendi simulatsioonimängude meeskond külas Tallinna Nõmme Gümnaasiumis, kus osalemas oli 23 noort 12. klassist.

Traditsioonilise viktoriini võitjaks ning ühtlasi ka presidendiks osutus 7085 punktiga Robert Sandberg. Ajakirjanikuna asus ametisse Hendrik Kollom ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeks kehastus Rudolf Põldma.

img_7852

Noored asusid kohe süvitsi eelnõude kallale ning olid aktiivsed nii arutlema kui vaidlema.

Kodanikuvabaduste ning justiits ja siseasjade komisjoni eelnõu esialgne versioon kõlas nii: „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb luua demilitariseeritud tsoonid lähteriikidesse tagamaks sõjapõgenikele inimväärne elu.“ Nii ajakirjaniku poolt kui saalist kõlanud küsimustest tõukuvalt muudeti lõpliku eelnõu sõnastust järgnevalt: Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb luua lähteriikides kokkuleppel kohalike võimudega demilitariseeritud tsoonid ja tagada seal sõjapõgenikele inimväärne elu.

Kõlanud küsimusi:

  • Demilitariseeritud tsoon on põhimõtteliselt laager, milles seisneb erinevus?
  • Kuidas vältida demilitariseeritud tsoonis rassipingete tekkimist?

img_7854Teisel täiskogu istungil toimunud lõpuhääletusel eelnõud vastu ei võetud, enim vastuhääli saadi Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioonist.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu lõplik sõnastus nägi ette Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike asutuste kohustamist palgata minimaalselt 20 % ulatuses noori vanuses 15 – 26 eluaastat nähes ette et noore tööaeg sõltub tema vabast ajast.

Kõlanud küsimusi:

  • Kas kavatsete vallandada vanemaid töötajaid, et teha ruumi noortele? Kas see pole mitte diskrimineerimine?

Eelnõu võeti vastu.img_7845

Siseturu ja tarbijakaitse komisjoni lõplik eelnõu oli selline: „E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering Euroopa Liidu sees ning kehtestada Euroopa Liidu ettevõtetele ühtne postipaki hind juhul kui pakk saadetakse välismaale, paki hind 5 eurot/kg.“

Kõlanud küsimusi:

  • Kuivõrd ohustab ühtne postipaki hind eelarvet, kes selle eest tasub?
  • Kas geoblokeeringu kaotamine ohustab sisetoodangut?
  • Kuidas vältida internetiostudele omaseid riske kui selle populaarsus kasvab?

Eelnõud vastu ei võetud, eeskätt oli vastu Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon.haaletustulemused_12

img_7812 img_7827 img_7830  img_7853img_7833 img_7848 img_7866 img_7861Ajakirjanik võttis mängu kokku nii: „/…/ Arutelu teemad olid ajakohased, kuigi õhkkond ei olnud täielikult tõsine. Siiski said küsimused arutatud ning tunda oli ka õige vastuse leidmise keerulisust. Vastused ajakirjaniku küsimustele olid napisõnalised, kuid eks see oligi loomulik arvestades teemade keerukust. Tõelist arutelu leidus naljade ja radikaalsete lahenduste vahel, isegi kui aega nappis.“

Noored kasutasid mängu iseloomustamiseks järgmisi omadussõnu: mõtlemapanev, sotsialiseeriv, hariv, arendav.

img_7812-2img_7813-2Suured tänud Tallinna Nõmme Gümnaasiumile küllakutse ning sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

 

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.