Mäng nr 11 Tallinna Mustamäe Gümnaasium

17. novembril oli Euroopa Parlamendi simulatsioonimängude meeskond külas Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 9. klassidel. Mängust võttis osa 33 noort.

img_7641Nagu alati, pärast väikest sissejuhatust, asusime Euroopa Liidu ning Euroopa Parlamendi viktoriini juurde. Võitjateks osutusid 7019 punktiga Mirjam Kihulane ja Ingigerd Katherine Koppa, kes koos võtsid enda kanda ka presidendi rolli.

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendisaadikuks Jean Marie Le Peniks kehastus Reimo Jööts ning ajakirjanikena asusid ametisse Karlotta Lainväe ning Teele Sumeri.

Enim poleemikat tekitas mängus noorte tööhõivet puudutav eelnõu. Esimesel täiskogu istungil ette kantud eelnõud parandasid noored vaid vanuse osas, senise alampiiri 15 eluaastat soovisid nad tuua 16 eluaastale. „Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide riiklikke asutusi ja eraettevõtteid min 30 % ulatuses tööle võtma noori vanuses 16 – 26 eluaastat. Noortele tuleb juba varakult anda võimalus töötamiseks, kuna nii saavad nad piisavalt kogemusi ning see on alus hilisemas elus hakkamasaamiseks.“ Küsimusi tuli nii ajakirjanikelt, saalist kui ka presidentidelt. Tekkis elav arutelu.

img_7650Mõned esimesel täiskogu istungil kõlanud küsimused:

 • Kas noortel on piisav haridus?
 • Kas noortele peaks samapalju palka maksma?
 • Miks on 15 liiga noor ning 16 parem?
 • Kuidas motiveerite ettevõtteid noori tööle võtma?
 • Kes kontrollib, et kollektiivis oleks õigel määral noori töötajaid?

Teiseks täiskogu istungiks olid noored jäänud oma seisukohtade juurde ning lõpuhääletusel eelnõud vastu ei võetud eeskätt seetõttu, et 16-aastast noort peeti tööturu jaoks liiga nooreks.

img_7637Veidi rahulikumalt kulges arutelu migratsioonikriisi osas. Lõpuhääletusele läinud eelnõu võeti suure häälteenamusega vastu. See kõlas nii: „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb ELi saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rühmadesse ning saata nad peale kontrolli määratud sihtriiki nii et nad asuvad enda emakeelest kaugel. Integratsiooni eesmärgil tuleb nad paigutada elama ja õppima kohalike vahetusse lähedusse ning tagada neile tasuta riigikeeleõpe ning tutvustada neile vastava riigi seaduseid, kombeid ja kultuuri. Eraldi rõhku tuleb pöörata suurperedele ning tuleb kasvatada kohalike tolerantsust.“

Mõned esimesel täiskogu istungil kõlanud küsimused:

 • Kuidas tagate nende sulandumise ühiskonda?
 • Kuidas kohalikud suhtuvad nendesse?

Kõige enam küsitavusi jäi õhku viimase eelnõu osas, kus ajakirjanike hinnangul esitati digitaalse ühisturu teema osas mitte teostatavaid ideid ning räägiti veidi ka iseendale vastu. Kui esialgu pakuti välja, et „E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kehtestada Euroopa Liidu Ülene ühtne postipaki hind 1 sent/kg“, siis lõpuhääletusele jõudis versioon, et postifirma määrab paki hinna vahemikus 1 – 5 eurot kilogrammi eest ning paki saatmise vahemaa ei ole oluline.“ Ka see eelnõu jäi vastu võtmata.

Mõned esimesel täiskogu istungil kõlanud küsimused:

 • Kuidas nii madala hinna juured postifirmad ellu jäävad?
 • Kas vahemaa on oluline?
 • Kuidas kavatsete vältida ohte internetist ostes?
 • haaletustulemused_11

img_7605 img_7610 img_7620 img_7623 img_7624 img_7642 img_7651 img_7652 img_7662 img_7623Täname Tallinna Mustamäe Gümnaasiumit küllakutse ning väga lõbusa ja sütitava mängu eest!

img_7581 img_7582

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.