Mäng nr 10 Antsla Gümnaasium

14. novembril olid Euroopa Parlamendi laual olevatel teemadel arutlemas ning simulatsioonimängu mängimas Antsla Gümnaasiumi noored 9. ja 10. klassist.

Viktoriini võitsid väga ülekaalukalt 10237 punktiga ühise naiskonna moodustanud Trine Tõniste ja Kaisa Tammemägi 9. klassist.

img_7594img_7584img_7597

Viktoriinil teise koha pälvinud noor kogus 6138 punkti. Koos asusid neiud täitma ka presidendi rolli, üks viis läbi ühe täiskogu istungi, teine teise. Ajakirjanikuks sai Kevin Grihin ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendi liikme Jean Marie Le Peni rolli asus täitma Eric Sööt.

Pärast rahulikumat algust muutus arutelu aina sisukamaks ning esimesel täiskogu istungil kandsid noormehed Kodanikevabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni eelnõu, mis nägi ette müüri ladumist Euroopa ja Aafrika vahele. Kui pagulased ületavad müüri, siis tuleb tasuda trahv, millega omakorda finantseeritaks müüri hooldust ning juurdeehitust. Mõte on väga päevakohane, kuna tänasest meediast võis lugeda ka vastse USA presidendi lubadusest rajada müür USA ja Mehhiko vahele. img_7583Täiskogu istungil põrkuti küll selle vastu, kust võtta müüri jaoks raha. Esialgne plaan finantseerida ehitust trahvirahadest ning küünitada käsi ka juba ümberpaigutatud pagulaste taskusse, tekitas veidi küsimärke ning täiskogu teiseks istungiks pakkusid noored välja idee asendada müür hoopis aiaga ning pakkuda kõigile sõjaväekohustusega inimestele võimalust teenida aega hoopis piirivalvuritena. Nad läbiksid koolituse ning saaksid olulise töökogemuse, samuti oleksid nad püssidega relvastatud. Loomulikult kasutataks hoiatussilte. Eelnõu jäi vastu võtmata ning noored täpsustasid, et lähenesid teemale fantaasiaga ega looda ka ise, et idee kunagi teostuks.

img_7585img_7586

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu läbis samuti muutuste tee. Lõplik sõnastus oli järgmine: „Noorte tööhõive suurendamiseks tuleks kohustada Euroopa Liidu liikmesriikide austusi ja eraettevõtteid minimaalselt 10 % ulatuses tööle võtma noori vanuses 17 – 26 eluaastat. Et motiveerida eravõtteid rohkem noori värbama, peaks palka maksma vastavalt töökogemusele. Et parandada noorte motivatsiooni tööle asumiseks, tuleks korraldada loenguid ning pakkuda enam võimalusi vabatahtlikuks tööks. Koolist väljalangenud noorte huvi tõstmiseks kooli naasta peaks lühendama koolitunde. Koolikohustusliku ea tõstmine ei ole vajalik, kuna iga noor teab ise, mida pärast põhikooli teeb.“img_7599

Siseturu ning tarbijakaitse komisjoni eelnõu sai paika juba esimesel täiskogu istungil ning kõlas nii: „ E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipakihhinna süsteem, kus arvestatakse vahemaaga. Keskmine postipaki hind peab olema väiksem kui 5 eurot/kilogramm.“

Mõlemad eelnõud võeti häälteenamusega vastu.

haaletustulemused_10

img_7595

img_7587

img_0021

img_7588

Täname ajakirjanikku heade ning arutelu suunavate küsimuste eest! Väike kokkuvõte mängust ajakirjaniku sulest: „Ma arvan, et selline mäng on väga kasulik. Õpilased ja noored saavad teada, milline on töö Euroopa Parlamendis. Samuti saab seda kõike läbi mängida, teha nö praktikat, mitte ainult ei räägita teooriat. See mäng on ka väga lõbus, saab omavahel suhelda ja saab ka targemaks.“

Tänud Antsla Gümnaasiumile küllakutse ning mõnusa mängu eest!

img_0024

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.