Mäng nr 1 Tapa Gümnaasium

Euroopa simulatsioonimängude hooaja avamäng toimus 19. septembril Tapa Gümnaasiumis. Mängus osales 19 noort kogu 11. ja 12. klassist.

Pärast põgusat sissejuhatust asusime Euroopa Parlamenti puudutava viktoriini juurde img_0607Kahooti keskkonnas. Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi teemalise viktoriini võitjaks osutus 9817 punktiga Kertu Allik. Euroopa Parlamendi presidendiks kehastus Aleksei Skljadov, ajakirjaniku ameti võttis enda kanda Stefen Sumla.

Esimese, kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade eelnõu „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb  EL saabunud sõjapõgenikud jagada väikesematesse rühmadesse, saata nad viivitamatult määratud sihtriiki ning integratsiooni eesmärgil paigutada elama ja õppima kohalike vahetusse lähedusse“ puhul leidsid noored, et põgenikke tuleks võtta vastu järgmistel alustel:

  • nad peavad õppima riigikeelt
  • tutvuma kultuuriga
  • nende tagamõtet tuleks kontrollida ja nende elu jälgida
  • psüühiliste häiretega inimesi vastu ei võeta

Küsimus: Kas pagulastel peaksid olema samad õigused nagu selle riigi kodanikel, kuhu nad paigutatakse?

Teise, tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu „Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide riiklikke asutusi min 30% ulatuses tööle võtma noori vanuses 15-26 eluaastat“ osas tõstsid noored vanuseskaalat 18 – 26 aastani ning täpsustasid, et noorel peaks olema sellisel juhul olemas keskharidus. Alaealiste värbamiseks tööandjatel otsest kohustust ei ole, kuid loomulikult võivad nad seda teha.

Küsimus: Kuna paljudes ELi riikides on rohkelt töötuid noori ning neil pole võimalust tööle saada, on nende motivatsioon madal. Kuidas seda motivatsiooni tõsta ilma et ettevõtetele mingeid sanktsioone esitataks?

Kolmas, siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni eelnõu „E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast 5 eurot/kg“ puhul kaotati geoblokeering ja tarnimise hind hakkab sõltuma saadetise raskusest ning kaugusest, kuhu see saadetakse.

Küsimus: Kuidas tarnijad kasumit teenivad lühikese vahemaa ja kerge saadetise puhul?

Kõik eelnõud võeti häälteenamusega vastu.

haaletustulemused-veebi_1

img_0594 img_0595 img_0596 img_0606 img_0608 img_0609 img_0621 img_0622 img_0601  img_0617 dsc_0276Suured tänud teile väga sisuka ning aruteluderohke mängu eest ning elamusterohket Euroscola reisi teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.