Mäng nr 1 Tamsalu Gümnaasium

Euroopa simulatsioonimängude hooaja avamäng toimus 11. oktoobril Tamsalu Gümnaasiumis. Kool osales projektis juba teist aastat järjest ning ka sel korral pälvis mäng noorte sooja vastuvõtu.

Mängus osales 33 noort kogu gümnaasiumist. Fraktsiooni- ja komisjonikohtumised toimusid ühes klassiruumis, täiskoguistungid teises.

Pärast põgusat sissejuhatust asusime Euroopa Parlamenti puudutava viktoriini juurde img_7090Kahooti keskkonnas.   Kui esimeste küsimustega ei tahtnud internet meiega täiskujul koostööd teha, siis peagi internet taltus ning viktoriin lõppes viperusteta. Euroopa Parlamendi presidendiks kehastus viktoriinil teise koha pälvinud Anella Veebel, fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeks Jean Marie Le Peniks sai Alar Tovstsik ning ajakirjaniku ameti võttis enda kanda Analiis Veeremaa.img_7085

Võrreldes eelmise õppeaastaga vajavad noorte tähelepanu ning parandusettepanekuid senise kuue asemel kolm Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõud.

Esimese, kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade eelnõu „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb  EL saabunud sõjapõgenikud jagada väikesematesse rühmadesse, saata nad viivitamatult määratud sihtriiki ning integratsiooni eesmärgil paigutada elama ja õppima kohalike vahetusse lähedusse“ puhul leidsid noored, et lahenduseks oleks anda arenguabi Aafrikale ning ehitada sinna koole. Kuna eelnõu tekitas mõlemal täiskogul hulgaliselt küsimusi, siis seda vastu ei võetud.img_7078img_7080

Teise, tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu „Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide riiklikke asutusi min 30% ulatuses tööle võtma noori vanuses 15-26 eluaastat“ osas tõstsid noored vanuseskaalat 18 – 26 aastani. Tekkis küsimus organi kohta, kes kontrollib, kas nõuet täidetakse. Samuti arutati avalikult alaealiste noorte tööhõive küsimust. Täiskogu eelnõud vastu ei võtnud, valdav enamus jäi erapooletule seisukohale.

img_7077Kolmas, siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni eelnõu „E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast 5 eurot/kg“ puhul kaotati küll geoblokeering, kuid jäädi siiski selle juurde, et postipaki hind peab sõltuma vahemaast. See oli ainus eelnõu,

mis vastu võeti.

haaletustulemused_1

img_7088

img_7073

img_7086

img_7083

Ajakirjanik kirjutab: Mängus osalenud 10, 11, ja 12. klass tõid välja oma mõtted vastavalt oma „ametikohtadele“. Kui õpilase maailmavaade oli liberaalne, pidi ta oma mõtteid ka vastavalt sõnastama. /…/ Klassiruumis arutlevate õpilaste kõnelemist kuulates oli aru saada, et nad on mängus sees ning nad proovivad midagi paremaks muuta.

Suur tänu Tamsalu Gümnaasiumile küllakutse ja särtsaka hooaja avamängu eest!

img_7093 img_7095 rimg3002Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.