Mäng 9 Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

20. novembril olime külas Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis. Kokku 44 noort 10. – 12. klassist asusid ajusid ragistama selle kallal, kuidas inimesed rohkem prügi sorteerima saada, mida peaks tegema, et noorte tööhõivet suurendada ning milline võiks välja näha Euroopa tulevik.

img_0991Euroopa Parlamendi presidendina asus ametisse Anna Kuzmenko ning ajakirjanikeks said Patrick Antonjuk, Karl-Daniel Haidak ning Kaspar Päll. Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendisaadikuks Jean Marie Le Peniks kehastus Viktor Korobov.

Tõsiste ja sisuliste arutelude käigus ning teravate ajakirjanike küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

  • Prügiprobleemi lahendamiseks tuleb ELi riikide kõigi majade juurde rajada nö ühe prügikasti süsteem, kust viiakse prügi sorteerimisele kasutades nii ühtlasi ära ka biolaguneva prügi puhul tekkiva metaani. Nii võetakse kodanikelt prügi sorteerimise kohustus ära. Samuti tuleks plasti tootmine maksustada.
  • Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike lisama koolide õppekavasse kohustuslikud töövarjupäevad ning koostöös ettevõtetega praktiline väljaõpe.
  • Euroopa Liit peaks takistama BREXITi jõustumist ning pakkuma Ühendkuningriigile kohustuste ümbersuunamist. Läbi uute liikmesriikide tuleks parandada ELi majandust.

Täiskogu prügieelnõud heaks ei kiitnud ning enne hääletust leidis ka komisjoni esimees, et tegelikult ei kanna kodanikelt sorteerimiskohustuse äravõtmine ka eesmärki. Kaks ülejäänud eelnõud võeti häälteenamusega vastu.

haaletustulemused-veebi_9

img_0973 img_0976 img_0978 img_0979 img_0983 img_0987 img_0988 img_0990 img_0994 img_0996

Üks meie vahvatest ajakirjanikest võttis mängu kokku nii:

Ümarlaud ja tihe mõttetöö – nii möödus Eesti pikima nimega koolis, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis, tegusate noorte osalusel Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Õpilased pakkusid välja huvitavaid lahendusi Euroopat tänasel päeval kurnavatele probleemidele. Mõttelaual olid nii metaanigaasi koguvad jaamad kui ka töövarjupäevade kohustuslikuks tegemine. Kuigi ükski ettepanek ei leidnud laialdast toetust, leian, et enamik oleksid täiesti reaalselt teostatavad.

Keskkonnakomisjoni eelnõu nägi ette kõigi majade juurde rajatavad ühisprügikastid ning sorteerimise üleviimise jäätmejaamade kohustuseks.

Noorte tööhõivekomisjoni ettepanek oli hakata toetama erafirmasid, et soodustada noorte tööle võtmist ning ka töövarjupäevade kohustuslikuks tegemist.

Välisasjade komisjoni noored soovisid Ühendkuningriigi kohustuste vähendamist ning uute liikmesriikide liiduga liitmist.

Noored jäid mänguga vägagi rahule ning õppisid mõndagi uut. Mängu lõpus väljusid õpilased saalist naeratus näol ja uued teadmised kotis.

dsc_0464 dsc_0473Suured tänud teile väga ägeda ja särtsaka mängu eest! Inspireerivat Euroscola reisi teile uuel aastal!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.