Mäng 8 Tallinna Pae Gümnaasium

16. novembril olime oodatud Tallinna Pae gümnaasiumisse, et 23 abituriendi osavõtul täpsemalt uurida, mida tähendab Euroopa Parlamendi saadikuks olemine ning milliste teemadega täpsemalt Euroopa suurimas parlamendis tegeldakse.

img_0960Probleemi „Euroopa Liidus taaskasutatakse prügi liiga vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele“ lahenduseks sõnastasid noored järgmise eelnõu:

Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike tegema suuremaid investeeringuid prügi sorteerimisteemaga tegelemiseks (eelarveks võiks olla umbes 1% iga kodaniku aastapalgast). Samuti tuleks nii palju kui võimalik asendada plastik paberiga ning korraldada Euroopa Liidu üleselt üks suur „Teeme ära“ stiilis koristuspäev.

Noorte arutelu probleemi „Noorte tööhõive – ELis on noorte töötuse määr väga kõrge“ osas jõuti järgmise tulemuseni:

Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike korraldama erinevaid kursusi noortele nende emakeeles. Kuna ka Eestis räägitakse paljusid erinevaid võõrkeeli, võiks kehtida reegel, et kui võõrkeele gruppi koguneb piisavalt inimesi, siis riik on valmis rahastama poole sellest summast. Samuti tuleks toetada tööandjaid (ettevõtteid ja riigiasutusi) noorte värbamisel ehk tööjõumaksud  peaksid noorte värbamisel tööandja jaoks vähenema mahus 5 – 10 %.

Euroopa tuleviku osas tulid noored välja täiesti uue stsenaariumiga, mille kohaselt peaks Euroopa Liit keskenduma järgmistele valdkondadele: piirivalve, vaba ja aus turg, isiklike andmete kaitse. Samuti peaks tugevdama piirivalvet ning parandama Tolliameti tööd Euroopa Liidu piiridel.

img_0948 img_0950 img_0951 img_0955 img_0956 img_0959  img_0963img_0964 dsc_0438

Tänud lennuka mängu eest ja toredat Euroscola reisi teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.