Mäng 3 Pärnu Koidula Gümnaasium

18. oktoobril toimus Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Juhuslikult oli hommikul selgunud, et Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased on ka nende õnnelike seas, kellel on võimalus uuel aastal Euroscolale sõita!

Mängus osalenud noored olid igati rahulikud ja tasakaalukad! Läbiviidud viktoriini võitis Christo 9801 punktiga, temast sai ka Euroopa Parlamendi president. Pärast rollide jaotamist ning teemade tutvustamist alustati seaduseelnõude väljatöötamisega.

Nagu varemgi, arutati ka sel korral kolme teema üle – prügimajandus, Euroopa tulevik ja tööhõive.

img_2624 img_2625Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon ENVI tegi ettepaneku parandada prügi tekkimisega seotud olukorda järgmiselt: Toetada asutuste rajamist, mis ostavad kokku taaskasutatavaid pakendeid ja sundida suurkorporatsioone asendama osa plastpakendeid klaaspakenditega.

img_2627 img_2628Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja paremaks ettevalmistamiseks tööturule sisenemisel tuleks Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjonil EMPL gümnaasiumis kolme aasta peale jaotada ära kolm õppeainet: karjääriõpe, majandusõpe ja projektikirjutamine. Leiti ka, et ülikoolide õppekavades tuleks teooriat siduda rohkem praktikaga ja pakutavat praktikat peaks kindlasti tasustama. Pakuti välja ka, et liikmeriigid looksid toetusfondi, mis toetaks tudengite ettevõtteid ja välismaale praktikale asumist.

img_2631-loigatud img_2632-loigatud img_2633-loigatud Välisasjade komisjon AFET pakkus välja, et Euroopa tulevikku vaadates tuleks immigrantidele pärast vastava intervjuu läbiviimist pakkuda praktikat ja kaks kuud pärast praktikaga alustamist antaks neile elamistoetus. Leiti ka, et tuleks tekitada majanduslik sümbioos ja suurendada majanduslikku koostööd, et teised suurriigid ei sooviks Euroopa Liidust lahkuda.

Väljapakutud seaduseelnõude üle hääletati ja tulemused olid järgmised:

haaletustulemused_3

img_2635-loigatudAitäh teile toreda mängu eest ja ilusat Euroscolat!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.