Mäng 23 Tallinna Ühisgümnaasium

img_06629. aprillil toimus selle õppeaasta 23. Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Simulatsioonimängu tegid erilisemaks Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti avasõnad ja oma töö tutvustamine enne mängu algust. Sõnavõtt andis mängule ilusa alguse ning pani noored keskkonda, Euroopa Liidu tulevikku ja tööhõivet puudutavate küsimuste üle hoolega järele mõtlema.

img_0672Pärast Urmas Paeti sõnavõttu mängiti simulatsioonimängu tavapärasel viisil ning läbi viidi viktoriin, mille võitis Simon 9476 punktiga.

Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon arvas, et kasutusele tuleks võtta meetmed plastiku tootmise vähendamiseks: prügi maksustamine taaraversioonis kg põhiselt, inimeste teavitamine ja bioplastiku tootmine. Komisjoni liikmed leidsid, et meetmed ei tohiks olla liiga karmid ning neid tuleks rakendada järk-järgult.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjon arvas, et riik peaks toetama organisatsioone, kes pakuvad noortele praktikavõimalusi ning kindlasti peaksid riigid ja organisatsioonid omavahel koostööd tegema, et praktikandid saaksid liikuda riikide üleselt. Lisaks leiti, et karjääriõpe peaks hakkama juba põhikoolist.

Välisasjade komisjon leidis, et Euroopa Liidu püsimajäämine on väga olulinimg_0673e ning kui mõni suurriik lahkub, tuleb liitu reformida, et see edaspidi püsima jääks. Leiti ka, et tuleks teha rohkem teavitustööd tehtud töödest ja tulemusest, et ka nende riikide kodanikud, kes ei usu Euroopa Liidu tulemuslikkust, seda uskuma hakkaksid. Komisjoni liikmete arvates on edu aluseks koostöö ning suurem integratsioon.

img_0664 img_0669 img_0670 img_0671 img_0666 img_0667Ajakirjaniku nägemus mängust oli järgmine:

Minu arvamus ühtib komisjonides väljapakutud eelnõudega. Minu arvates peaks plastpakendeid maksustama ning inimesi motiveerima, et nad sorteeriks oma prügi. Välisasjades tuleb riikide vahel palju koostööd teha ning tagada Euroopa Liidu efektiivsus isegi siis, kui mõned suured riigid lahkuvad. Nõustun ka ettevõtete toetusega, et nad rohkem praktikante saaks võtta. Karjäärinõustamise implementeerimine koolisüsteemi on ka kasulik idee ning kindlasti aitab tulevikus mitmeid õpilasi. Kõikide komisjonide lahendused olid head ning kindlasti nende teostamisel ja raha eelarvest leidmisel ei teki suuri takistusi.

haaletustulemused-veebiTäiskogus toimunud hääletuse tulemusena otsustati vastu võtta prügimajandust ning Euroopa Liidu tulevikku puudtavad eelnõud. Tööhõive parendamiseks väljapakutud ideede suhtes jäädi erapooletuks.

Aitäh Tallinna Ühisgümnaasiumile sisuka mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

img_0679

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.