Mäng 18 Võru Gümnaasium

16. veebruraril olime külas Võru Gümnaasiumis, et koos sealsete noortega Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängida. Inspireeriva sissejuhatuse mängule tegi Euroopa Liidu ning Euroopa Parlamendi teemadel kogenud parlamendisaadik Ivari Padarimg_1517, kes andis väga selge ülevaate teemadest, millega Euroopa suurimas parlamendis tegeldakse, kuidas ajalooliselt Euroopa Liit tekkis ning millist kasu on Eesti sellest saanud ning saab ka tulevikus.

Kui Ivari Padari ettekannet oli kuulamas kogu gümnaasiumi kolm 11. klassi, siis mängu mängima tulid seekord kokku 39 noort, kes asusid ajusid ragistama selle kallal, kuidas  inimesed rohkem prügi sorteerima saada, mida peaks tegema, et noorte tööhõivet suurendada ning milline võiks välja näha Euroopa tulevik.

Euroopa Parlamendi presidendina asus ametisse 9338 punktiga viktoriini võitnud Otto Kitsik img_1541ning ajakirjanikeks said Oskar Hoole ja Janis Kartau.

Tõsiste ja sisuliste arutelude käigus ning ajakirjanike küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

 1. Prügiprobleemi lahendamiseks tuleb rajada avalikesse kohtadesse prügisorteerimisvõimalusi. Samuti peaks juba maast madalast hakkama noortele juurutama prügisorteerimise harjumust. Kogu teavitussüsteemi rahastamiseks peaks taaskasutatavat prügi müüma, pakendeid maksustama ja kulutusi julgeolekule kärpima.

img_1546Küsimusi ajakirjanikelt ja täiskogusaalist:

 • Kas te teate, kuidas peab prügi sorteerima? Kuidas peaksid inimesed teadma, mil moel seda teha?
 • Mida teha, et prügimägedele jõuaks vähem prügi?
 • Mis saab praegustest prügimägedest?
 • Mis saab ohtlikest jäätmetest?

 

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike toetama organisatsioone noorte tööle võtmisel. Haridusasutused peaksid looma sidemeid ettevõtetega, et noored saaksid otse koolist praktikale. Seeläbi suureneks riigi töötajaskond, mis tähendaks suuremat maksutulu ka riigile.

Küsimusi ajakirjanikelt ja täiskogusaalist:

 • Kust tuleb tegevuste finantseerimiseks raha?
 • Mis saab siis, kui noored ei taha tööle minna? Kuidas käitute?

3. Näeme Euroopa Liidu tulevikku 5. stsenaariumi järgi ehk teeme rohkem koostööd põhimõttel: mida meil on puudu, seda saame ning mida meil on üle, seda jagame.

Küsimusi ajakirjanikelt ja täiskogusaalist:

 • Kas väidate, et EL on Eesti elatusallikas ehk me ei saa ise hakkama?
 • Millist kasu saab Euroopa Liidust Eesti?
 • Mida annab Eesti Euroopa Liidule vastu?
 • Kust võtame nüüd ja edaspidi põllumajandusega tegelevaid inimesi?

Mõnevõrra üllatuslikult võeti vastu vaid üks ehk noorte tööhõivet puudutav eelnõu.

haaletustulemused-veebi_18Ajakirjanikelt paneme seemneks ka mõned uued teemad järgmiseks õppeaastaks. Noori huvitaks näiteks järgnev:

 • Kas kanep legaliseerida?
 • Kas Rail Balticat on vaja või mitte?
 • Mis vanuses võiksid noored saada juhiload (Eestis 18, USA-s 16)?

dsc_0594 img_1520 img_1521 img_1530 img_1531 img_1533 img_1535 img_1542 img_1543 img_1544 img_1545 img_1547Suured tänud teile sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.