Mäng 17 Võnnu Keskkool

30. jaanuaril olime oodatud Võnnu Keskkooli, et 25 abituriendi osavõtul täpsemalt uurida, mida tähendab Euroopa Parlamendi saadikuks olemine ning milliste teemadega täpsemalt Euroopa suurimas parlamendis tegeldakse.img_1510

Traditsioonilise viktoriini  võitsid 7149 punktiga Rain ja Eliise ning presidendiks sai Heiko Pärl. Ajakirjanike uudishimulikku rolli asusid täitma Ken Kaevats ja Kimmo Kannik.

Probleemi „Euroopa Liidus taaskasutatakse prügi liiga vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele“ lahenduseks sõnastasid noored järgmise eelnõu:

Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike kasutusele võtma modulaarsed prügikastid (üks suur prügikast oleks jagatud 3-4ks väiksemaks: olmejäätmed, plastik, paber jne). Poodides peaks vähendama võimalust kasutada kilekotte, kasutama peaks eeskätt võrk- või paberkotte. Samuti võiks uurida, milline ELi liikmesriik toodab kõige enam prügi ning teha neile noomituse või määrata trahvi.

img_1505

Küsimused ajakirjanikelt:

  • Kas tehnoloogia areng võib seda probleemi parandada? Kui jah, siis kuidas?
  • Mis saab sellest prügist, mis on prügimägedel?

Noorte arutelu probleemi „Noorte tööhõive – ELis on noorte töötuse määr väga kõrge“ osas jõuti järgmise tulemuseni:

Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistuseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike maksma lisatasu ettevõtetele, kes võtavad tööle inimesi, kellel pole töökogemust. Pakutav praktikaõpe võiks kesta soovituslikult 8 kuud ning gümnaasiumi noortele võiks koolides pakkuda rohkem koolitusi. Samuti võiks olla rohkem võimalusi praktikaõppeks välismaal, nii saaks arendada keeleoskust ja teadmisi ning oskusi jagada.

Küsimused ajakirjanikelt:

  • Kui suurt rolli mängib haridus töö leidmisel?
  • Kuidas toetab EL puuetega noorte töö leidmist?

Euroopa tuleviku osas leidsid noored, et jätkama peaks esimese stsenaariumi järgi „Samamoodi edasi“. Leiti, et kui panna enam rõhku mingitele teemadele, siis tekiks riikide vahele rohkem ebavõrdust ning lisanduks lahkujaid.

Küsimused ajakirjanikelt:

  • Millistele valdkondadele peaks El rohkem tähelepanu pöörama ja millistele vähem?
  • Kas teie meelest peaks EL omavahel rohkem integreeruma, et liikmesriigid oleksid rohkem sarnased kui erinevad?

Kõik kolm eelnõu said hääleteenamusega vastu võetud.

haaletustulemused-veebi_17

img_1494 img_1495 img_1497 img_1499 img_1502 img_1507 img_1511 img_1506Tänud lennuka mängu, ägedate mõtete ning entusiasmi eest!

dsc_0598

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.