Mäng 16 Parksepa Keskkool

12. detsembril toimus meie 16. simulatsioon Parksepa Keskkooli 35 noore osavõtul. Noored arutasid, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata ning milline võiks olla Euroopa tulevik Euroopa Komisjoni valge raamatu tulevikustsenaariumite järgi. Ühtlasi oli tegu selle poolaasta viimase mänguga.

img_1160Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 5660 punktiga Kai, kes oli lahkelt nõus asuma ka presidendi rolli.

Arutelude käigus jõuti järgmiste eelnõudeni:

  • Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike seadma sisse pandisüsteemi kõigile taaskasutatavatele materjalidele (plastik, kile, klaas, paber ja papp), mis praegu liiga sageli olmeprügi sekka jõuavad. Nii oleksid kodanikud enam motiveeritud prügi sorteerima, kuna näevad enda tegevuses ka praktilist tulu.
  • Noorte tööpuuduse ennetamiseks võiksid ettevõtted ja koolid teha koostööd, et noored saaksid rohkem praktikaõpet, lisas võiks olla rohkem õpilasfirmasid. Ettevõtete motiveerimiseks võiks riik ettevõtjaid noorte palkamisel rahaliselt toetada.
  • Euroopa Liit võiks jätkata 3. tulevikustsenaariumi ehk „Kes tahavad rohkem, teevad rohkem“ järgi. Nii saaks iga riik omas tempos tegelda just talle oluliste teemadega. Euroopa Liit peaks pöörama rohkem tähelepanu suurematele probleemidele ning vähem tähelepanu tühistele (nt pole tarvis reguleerida Euroopa Liidu üleselt hambapasta värvi).

Täiskogu kiitis võrdlemisi rekordilise häälteenamusega kõik kolm eelnõud ning parandusettepanekuid ei tehtud.

haaletustulemused-veebi_16 img_1150 img_1151 img_1154 img_1156 img_1158 img_1159dsc_0516

Suured tänud Parksepa Keskkoolile küllakutse eest ning noortele vahva mängu eest! Ilusat jõuluootust teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.