Mäng 13 Lähte Ühisgümnaasium

27. novembril olime oodatud Lähte Ühisgümnaasiumisse, et 38 kümnendiku osavõtul täpsemalt uurida, mida tähendab Euroopa Parlamendi saadikuks olemine ning milliste teemadega täpsemalt Euroopa suurimas parlamendis tegeldakse.img_1081

Probleemi „Euroopa Liidus taaskasutatakse prügi liiga vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele“ lahenduseks sõnastasid noored järgmise eelnõu: Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmestiike suurlinnadesse rajama prügikogumispunktid, mille eest vastutab keskkonnaministeerium ja milles kogutud tulu läheb prügisorteerijale kohapeal. Samuti kehtestatakse maks ka paberpakendile paberi kaalu järgi ning kohustatakse liikmesriike kehtestama üleriigilisi infopäevi.

img_1087Noorte arutelu probleemi „Noorte tööhõive – ELis on noorte töötuse määr väga kõrge“ kujunes võrdlemisi tuliseks ning päädis kahe erineva leeri arvamusega. Ühed nägid, et  gümnaasium võiks kesta koos kooli kõrvalt praktikal ja töölkäimisega kuus aastat, teised leidsid, et kestvus võiks olla kolm aastat.  Lõplik lahendus kõlas nii: Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada liikmesriike alustama alates põhikoolist karjääriõppega. Noortele tuleks pakkuda rohkem koolitusi ning kohustuslikku praktikat (s.h ka välismaal et arendada keelt ja silmaringi). Tööandjad peaksid saama noorte praktikale võtmise eest tasu.

Euroopa tuleviku osas otsustati, et Eestile oleks parim jätkata 1. stsenaariumi ehk „Samamoodi edasi“ järgi pöörates tähelepanu võitlusele terrorismiga. Leiti, et praegune Euroopa Parlamendi saadikukohtade jagamine riigi rahvaarvu järgi pole korrektne ning ka väiksematel riikidel võiks olla rohkem sõnaõigust ehk iga riigi esindatus võiks tulevased Euroopa Parlamendis olla 10 – 15 saadikut riigi kohta.

Kõik eelnõud võeti suure häälteenamusega vastu.

img_1061 img_1062 img_1063 img_1068 img_1075 img_1078 img_1079 img_1065 img_1092   img_1084

dsc_0493Tänud lennuka mängu eest ja toredat Euroscola reisi teile märtsis!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.