/ detsember 4, 2019

2019 aasta viimane mäng toimus Saue Gümnaasiumis, kus 11. a ning 11. b klass õppisid läbi praktilise harjutuse tundma Euroopa Parlament tööd. Täiskogu istungeid juhtis tempokalt ning ennastkehtestavalt Janari Olev. Ajakirjaniku rolli valis ning usinasti valmistas küsimusi ette Otto Georg Ginter, kelle kokkuvõte mängu kohta on järgmine:

04. 12. 2019 toimus Saue gümnaasiumis Euroopa Parlamendi Täiskogu istung. Istungil käisid läbi kolm põhilist teemat: mittetöötavad noored, ahistatud naiste aitamine ja maailma reostuse takistamine. Istungile jõudmiseks kulus täis töönädal (kooli tingimustes ca 16 min).

Enne lõppistungit toimusid fraktsiooni- ja komisjoni kohtumised. Esimesel täiskogu istungil käisid komisjonide esimehed oma teemade kohaseid lahendusi pakkumas. Pärast esitusi said parlamendi liikmed ja ajakirjanik esitada enda küsimusi, millele esimees ka vastas. Edasi läksid kõik liikmed tagasi komisjonide kohtumistele, kus koostati uued eelnõud. Kõik eelnõud pandi täiskogu ees hääletusele, mis otsustas, kas eelnõu viiakse ellu või ei. Istungi lõpuks võeti kõik eelnõud vastu, kuid mitte ühehäälselt.

Istungi kokkuvõteks said kõik parlamendi liikmed (õpilased) algse ülevaate sellest, mis on täpsemalt Euroopa Parlament, kelle eest see vastutab ja kuidas sealne elu on.

Üleüldiselt tundus, et rahvas jäi mänguga rahule.

Ajakirjanik: Otto Georg Ginter

Suur aitäh Saue Gümnaasiumile väga toreda vastuvõtu, ruumipaigutusel toimekate abiliste
ning hästi õnnestunud sisuka mängu eest!

Share this Post