/ november 29, 2019

Novembri viimane mäng viis meid  Väike-Maarjasse, kus eriti soojale vastuvõtule järgnes tempokas ning tore mäng, milles osalesid 10-12 klassi õpilased.

Seoses pühade ning mängus esile kerkinud keskkonna teemaga kinkis Euroopa Parlamendi Eesti büroo koolile jõulupuu, mis kenasti kaunistatuna jäi nüüd kevadist mahaistutamist ootama.

Kokkuvõte mängust on järgmine:

27. novembril toimus vastvalitud Euroopa Parlamendi presidendi Robin Põdra ettepanekul Väike-Maarja Gümnaasiumis EP täiskogu 2 istungit. Esialgu toimus saadikutel töö fraktsioonides, seejärel komisjonides ning lõpuks koguneti täiskogu istungile. Sama protsess toimus kaks korda järjest.

Poliitikud arutlesid väga erinevatel ja päevakajalistel teemadel: prügi Euroopas, noorte tööpuudus, naiste seksuaalne ahistamine ning vägivald. Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni saadikud otsustasid, et liikmesriikidel tuleks võtta reostuse vähendamiseks kasutusele tulu toovad programmid, energia säästmiseks loodussõbralikke variante ning rakendada ÜKT’d koristustalgutel. Tööhõive ja sotsiaalvaldkond arvas, et noorte tööpuuduse ennetamiseks ning noorte ettevalmistamiseks tuleks tagada tasuta haridus igale koolinoorele, sõltumata tema valitavast erialast. Lisaks tuleks kohustada liikmesriike tagama noorte koostöö kohalike ettevõtetega. Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon arvas, et haridussüsteemi kaudu tuleks propageerida seksuaalse ja füüsilise vägivalla vastast käitumist.

Meie kooli 22 noorel on võimalus märtsikuus külastada Euroopa Parlamenti Prantsusmaal Strasbourgis. Antud simulatsioon oli väga kasulik, sest andis reaalse pildi sellest, kuidas töö Euroopa Parlamendis käib. Täname simulatsioonide korraldajaid õpetliku mängu korraldamise eest!

Ajakirjanik: Keneli Pohlak
Pildid: Helina Lükk ja Kairi Märk

Share this Post