/ november 25, 2019

Selle sügise viiendaks mänguks sõitsime Hiiumaale kus Hiiumaa Gümnaasium 12. klassi õpilastega Euroopa Parlamenti mängisime. Presidendina juhtis täiskogu tööd Katariin Kokla ning väga heade küsimustega panustas arutellu ajakirjaniku rollis Triin Jürimäe, kelle kokkuvõte mängust on järgmine:

2019.aasta novembrikuu eelviimasel kolmapäeval osales Hiiumaa Gümnaasiumi abituurium Euroopa Parlamendi simulatsioonmängul, kus meile antud rollide põhjal jagunesime fraktsioonidesse ning komisjonidesse.

Keskkonna, rahvatervise ning toiduohutuse komisjoni liikmed pidid leidma lahenduse, kuidas tõsta inimeste teadlikkust prügi sorteerimise vajalikkusest.
Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni arutelude eesmärgiks oli välja mõelda lahendus kuidas ennetada ja vajadusel ka vältida noorte tööpuuduse suurenemist.
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis arutlusel olnud teemaks oli see kordselt simulatsioonil seksuaalne (küber)ahistamine ning võimalused selle piiramiseks EP liikmesriikides.

Arutelude lõpptulemusena leidsid kõik komisjonid enda probleemidele head lahendused. Simulatsiooni ülesehitus võimaldas osalistel saada parem arusaam ning ülevaade Euroopa parlamendi tööst. Kõik osalised jäid töötoaga rahule ning igaüks leidis sealt enda jaoks vähemalt ühe uue asja, mis aitab silmaringi avardamisele igati kaasa.

Hiiumaa Gümnaasiumi abituurium tänab!

Share this Post