/ november 14, 2019

Novembri teine mäng viis meid Keilasse, kus Euroopa Parlamendi saadikute rollidesse asusid kooli 10-12 klasside õpilasesinduse liikmed. Head tulemused viktoriinis tõid presidendi rolli Jüri Arrakule ning ajakirjaniku kohustusi täitis Helena Jõgi.

Helena kokkuvõte mängust on alljärgnev:

Täna, 13.novembril toimus Keila Koolis Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, kus osales 32 õpilast. Noored said arutleda järgmiste teemade üle:

  1. Keskkond – prügi kogumise ja sorteerimise vajadus
  2. Tööhõive ja sotsiaalvaldkond – Noorte tööpuudus
  3. Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus – seksuaalrünnakud ja küberkiusamine

Fraktsioonides ja komisjonides töötati ja räägiti aktiivselt kaasa. Arutati päevakajalisi ning ühiskonnas probleemirohkeid valdkondi.
Üldiselt läks mäng päris hästi ning noortele meeldis. Euroopa Parlamendi mäng on üks väga hea viis tutvumaks parlamenditöö ja – tegevusega. Koolid võiksid pakkuda ka ise võimalust mängida läbi Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu või vähemalt tutvustadagi, et selline võimalus on olemas. Kindlasti mõjus mäng meie kooli õpilastele positiivselt ja harivalt. Ehk nii mõnigi õpilane avastas enda jaoks poliitika- ja rahvusvaheliste suhete valdkonna.

Tekst ja fotod: Helena Jõgi

Share this Post