/ november 8, 2019

Halloweeni ehtes Iisaku Gümnaasiumis mängisime Euroopa Parlamenti 9. 10. 11. ning 12. klassi õpilastega. Viktoriini järgselt asus presidendi rolli Elisaveta Päll. Marleen Loik pani end proovile ajakirjanikuna ning temapoolne kokkuvõte mängu kohta on järgmine:

Täna, 4. novembril toimus Iisaku Gümnaasiumis Euroopa Parlamendi täiskogu istung. Arutuses olid järgnevad punktid:
1) Prügi liigiti kogumise vajadus;
2) Noorte tööpuuduse ennetamine;
3) Seksuaal ja kübervägivald

Esimesel täiskogu istungil arutleti esmalt jäätmekäitluse teemal. Esitatud eelnõus tehti ettepanek olmeprügi kaalumiseks, misjärel maskmaalkoguse ületamisel rakenduvad trahvid. Samuti tutvustas komisjoni esimees ideed põletada tekkinud prügi vulkaanides. Antud lause tekitas arutelu ja tõstatas küsimusi tekkiva CO2 teemal. Komisjoni esimehe ettepanek edastas sõnumit, et loodusvaradesse suhtutakse nende komisjonis ükskõikselt. Ta tunnistas, et lihtsam on jätkuvalt toota uuest toorainest kui et panustada taaskasutusse. Küsimusele, kas ka tema prügi sorteerib ning sellega seonduvalt alustaks ausalt prügi kaalumist ning trahvide tasumist, kõlas vastuseks “Loomulikult ei!”. Esimehe jaoks trahvid ei kehti ning tema prügi sorteerimine piirdub boilagunevate jäätmete eraldamisega muust prügist.

Kohtumine jätkus noorte tööhõive teemaga, kus probleemi lahendusena nähti töötutele noortele rahaliste toetuste maksmist ning kooli kõrvalt tööotsade pakkumist. Küsimusele, kust tuleb see toetusteks makstav raha, ei osatud vastata. Samuti jäi vastuseta küsimus, kas vaid rahaliste toetuste väljamaksmine mitte ei suurendaks noorte mugavustunnet.

Naiste vastast vägivalda käsitlevas eelnõus tehti probleemiga toime tulemiseks kaks ettepanekut: suuremad trahvid ning suurem turvalisus töökohtadel.

Kõik komisjonis arutlusel olnud ning teisel täiskogul esitatud eelnõud said hääletusel parlamendisaadikute heakskiidu.

Ajakirjanik: Marleen Loik

Share this Post