Mäng 20 Rõngu Keskkool

2. aprillil mängisid Rõngu Keskkooli noored Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu ning arutasid, mida teha prügiprobleemiga, kuidas saaks noori tööturule siirdumisel aidata ning milline võiks olla Euroopa tulevik Euroopa Komisjoni valge raamatu tulevikustsenaariumite järgi. Mäng oli noortele sujuvaks sissejuhatuseks mai alguses toimuvale Euroscola reisile, mille tõi neile edukas osalemine sügisesel Euroscola konkursil. Video on nähtav alljärgneval pildil klikates. youtube

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus 8145 punktiga Karl Markus Krillo. Presidendi rolli asus täitma Andres Varik ning ajakirjanikeks kehastusid Liisa Tatar ja Taimar Paate.

img_1678

dsc_0731

Arutelude käigus ning ajakirjanike küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

Prügiprobleemi lahendamiseks otsustasid noored eeskätt Heiko Viksi img_1683juhtimisel alustada probleemi lahendamist sellest, mis kõige enam prügi toodab ehk pakenditest. Noored leidsid, et tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame liikmesriike piirama liigset pakendamist (kõiki väikseid tooteid ei ole vaja pakendada) ning nt osade toodete pakendid sobiks ka otseses mõttes taaskasutamiseks (nt viid teleka karbi poodi tagasi, kes tagastab selle ettevõttele, kust pakend pärit ning seda saab uuesti kasutada. Noorte hinnangul on kõik muutused võimalikud, kui seda vaid soovida.

Eelnõu võeti hääleteenamusega vastu.

Noorte tööpuuduse ennetamist olid noored käsitlenud ka enda Euroscola videos ning nüüd oli võimalus mõte täiustada ja detailsemaks muuta. Leiti, et suurendama peaks tööandjate ning töötajate koostööd ning motiveerima mõlemat osapoolt, sh ka noori. Noorte tööalaseks motiveerimiseks tuleks neid nt karjäärinõustamise ja loengute kaudu suunata isiklikke eesmärke seadma, et oleks, mille nimel vaeva näha. Ettevõtete präänikuks noorte värbamisel oleks see, et kuni 25-aastaste värbamisel maksab riik nende palga 30 % ulatuses kinni ning iga tööandja töötajaskonnast peab 5% olema noori. Samuti tuleks lihtsustada noorte töötamisele rakendatavaid piiranguid (noored ei tohi töötada rohkem kui teatud arv tunde päevas). Noortel peaks olema võimalik töötada paindliku töögraafiku järgi.

Eelnõu võeti hääleteenamusega vastu.

img_1677Kui esialgu arvasid noored, et näevad Euroopa Liidu tulevikku eeskätt 2. stsenaariumi ehk „Üksnes ühtne turg“ järgi, siis eelnõu lõppversioonis sellest taganeti. Leiti, et Euroopa Liit võiks:

  • tihendada koostööd erinevate liikmesriikide tööturgudel
  • piirata pagulaskriisi rajades Türki vastavad laagrid kuni sõja lõpuni
  • toetada ja rahastada väikeriike ning nende majandust
  • vähendada bürokraatiat

Eelnõu tekitas lahkarvamusi ning lõpuhääletusel häälteenamust ei pälvinud.

haaletustulemused-veebi

img_1681 img_1682 img_1684 img_1685 img_1686  img_1690 img_1691 img_1680dsc_0733dsc_0738Suured tänud Rõngu Keskkoolile küllakutse eest ning noortele vahva mängu eest! Tegusat valmistumist Euroscolaks ning mõnusat reisi teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.