/ november 1, 2019

Sügishooaja teine mäng toimus Rakvere Gümnaasiumis, kus 12. HM klassi 29 õpilast said end parlamendisaadiku rollis proovile panna.

Presidendi ametisse astus väga innukalt Eva Poll ning ajakirjanikuna proovis kätt Kulla Salumäe, kelle kokkuvõte mängust on alljärgnev:

30. oktoobril toimus Rakvere Gümnaasiumis 12.HM klassil Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, mille eesmärk oli suurendada teadmisi Euroopa Parlamendi toimimisest. Noortele anti eri teemad, mille kallal nad tööd hakkasid tegema. 

Keskkonna, rahvatervise ning toiduohutuse kallal vaeva näinud noorte probleem oli prügi. Nende eelnõu käsitles prügi taaskasutamise vähedust ning kuidas liiga palju prügi leiab tee prügimägedele. Nende koostatud eelnõu nägi ette julgustada prügi korjamise üritusi, nagu näiteks “Teeme ära”  ning Maailmakoristuspäev, luua rohkem prügikaste, kus neid on vähem, luua rohkem annetuskaste ning ka firmasid kaasata rohkem taaskasutama.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna probleem, mille kohta nad eelnõu koostasid oli võimalik noorte töötuse määra suurenemine. Nende koostatud eelnõu nägi ette põhi- ja keskkoolides olevaid õppekavasid muuta rohkem isikupärasemaks, mis julgustaks õpilasi rohkem töid valima, mis neile sobib ning samuti lisada õppekavasse rohkem praktilisi tunde. 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse noorte probleem, millega nad töötasid oli, et EL-s on seksuaalset ahistamist kogenud 55% naistest. Nende koostatud eelnõu nägi ette propageerida rohkem asutusi, mis tegelevad mainitud probleemiga, suunata küberpolitseid rohkem silma peal hoidma virtuaal maailmas toimuvale ahistamisele, ning suurendada #metoo populaarsust EL-s.

Simulatsioon lõppes eelnõude üle hääletamisega.Seekord võeti vastu ainult Keskkonna, rahvatervise, toiduohutuse eelnõu, Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna ja Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse eelnõud lükati tagasi.

Ajakirjanik: Kulla Salumäe

Share this Post