Mäng nr 13 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium

25. novembril olid Euroopa Parlamendis „tööl“ 36 saadikut Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassist.

img_7887Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi teemasse sissejuhatava viktoriini võitjaks osutus 8625 punktiga Martin Bosselt Munck, kellest sai ühtlasi ka parlamendi president. Ajakirjanikuks kehastusid Aaro Kristjuhan ja Andreas Vija.

Fraktsioonides ja komisjonides leidsid käsitletavad teemad tõsist arutelu, kuid ka väga pingelisi vaidlusi. Muutmisele läksid kahe komisjoni eelnõud, viimane ehk siseturu ja tarbijakaitse komisjoni eelnõu jõudis täiskogu istungile muutmata sõnastuses ning võeti esialgsel kujul ka vastu.

img_7882 img_7883Kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni eelnõu lõplik sõnastus oli järgmine: „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb Euroopa Liidu sõjapõgenikud jääda väiksematesse rühmadesse, saata nad määratud sihtriiki, mis on valmis neid vastu võtma ning integratsiooni eesmärgil paigutada hajutatult elama ja õppima kohalike vahetusse lähedusse andes neile tähtajalise elamisloa.“

Komisjon selgitas veel, et ümber paigutatakse vaid sõjapõgenikud ning täisealised mehed saadetakse tagasi. Täiskogu istungil avalik arutelu jätkus ning küllap õhku jäänud küsimuste tõttu jäi ka eelnõu vastu võtmata. Vastu hääletas nii EPP (Euroopa Rahvapartei ja kristlike demokraatide fraktsioon) kui S&D (Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon).

haaletustulemused_13Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu nägi ette Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike asutuste kohustamise 25 – 35 % ulatuses noorte värbamise vanuses 18 – 26 (30). Samuti leiti, et tuleks muuta eraettevõtete maksupoliitikat noorte värbamisel et tõsta nende motivatsiooni. Eelnõu vanusemääratlus tulenes noorte magistri- ja doktoriõpingute lõpetamise vanusest. Eelnõu võeti suure häälteenamusega vastu.

img_7870 img_7871 img_7872 img_7873 img_7875 img_7876 img_7886 img_7892 img_7897 img_7877Noored pidasid mängu huvitavaks, toredaks, pingeliseks, eurotsentristlikuks ning poliitiliseks.

img_7834 img_7835Suured tänud Hugo Treffneri Gümnaasiumile küllakutse ning väga sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 13 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 12 Tallinna Nõmme Gümnaasium

24. novembril oli Euroopa Parlamendi simulatsioonimängude meeskond külas Tallinna Nõmme Gümnaasiumis, kus osalemas oli 23 noort 12. klassist.

Traditsioonilise viktoriini võitjaks ning ühtlasi ka presidendiks osutus 7085 punktiga Robert Sandberg. Ajakirjanikuna asus ametisse Hendrik Kollom ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeks kehastus Rudolf Põldma.

img_7852

Noored asusid kohe süvitsi eelnõude kallale ning olid aktiivsed nii arutlema kui vaidlema.

Kodanikuvabaduste ning justiits ja siseasjade komisjoni eelnõu esialgne versioon kõlas nii: „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb luua demilitariseeritud tsoonid lähteriikidesse tagamaks sõjapõgenikele inimväärne elu.“ Nii ajakirjaniku poolt kui saalist kõlanud küsimustest tõukuvalt muudeti lõpliku eelnõu sõnastust järgnevalt: Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb luua lähteriikides kokkuleppel kohalike võimudega demilitariseeritud tsoonid ja tagada seal sõjapõgenikele inimväärne elu.

Kõlanud küsimusi:

 • Demilitariseeritud tsoon on põhimõtteliselt laager, milles seisneb erinevus?
 • Kuidas vältida demilitariseeritud tsoonis rassipingete tekkimist?

img_7854Teisel täiskogu istungil toimunud lõpuhääletusel eelnõud vastu ei võetud, enim vastuhääli saadi Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioonist.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu lõplik sõnastus nägi ette Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike asutuste kohustamist palgata minimaalselt 20 % ulatuses noori vanuses 15 – 26 eluaastat nähes ette et noore tööaeg sõltub tema vabast ajast.

Kõlanud küsimusi:

 • Kas kavatsete vallandada vanemaid töötajaid, et teha ruumi noortele? Kas see pole mitte diskrimineerimine?

Eelnõu võeti vastu.img_7845

Siseturu ja tarbijakaitse komisjoni lõplik eelnõu oli selline: „E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering Euroopa Liidu sees ning kehtestada Euroopa Liidu ettevõtetele ühtne postipaki hind juhul kui pakk saadetakse välismaale, paki hind 5 eurot/kg.“

Kõlanud küsimusi:

 • Kuivõrd ohustab ühtne postipaki hind eelarvet, kes selle eest tasub?
 • Kas geoblokeeringu kaotamine ohustab sisetoodangut?
 • Kuidas vältida internetiostudele omaseid riske kui selle populaarsus kasvab?

Eelnõud vastu ei võetud, eeskätt oli vastu Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon.haaletustulemused_12

img_7812 img_7827 img_7830  img_7853img_7833 img_7848 img_7866 img_7861Ajakirjanik võttis mängu kokku nii: „/…/ Arutelu teemad olid ajakohased, kuigi õhkkond ei olnud täielikult tõsine. Siiski said küsimused arutatud ning tunda oli ka õige vastuse leidmise keerulisust. Vastused ajakirjaniku küsimustele olid napisõnalised, kuid eks see oligi loomulik arvestades teemade keerukust. Tõelist arutelu leidus naljade ja radikaalsete lahenduste vahel, isegi kui aega nappis.“

Noored kasutasid mängu iseloomustamiseks järgmisi omadussõnu: mõtlemapanev, sotsialiseeriv, hariv, arendav.

img_7812-2img_7813-2Suured tänud Tallinna Nõmme Gümnaasiumile küllakutse ning sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

 

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 12 Tallinna Nõmme Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 11 Tallinna Mustamäe Gümnaasium

17. novembril oli Euroopa Parlamendi simulatsioonimängude meeskond külas Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 9. klassidel. Mängust võttis osa 33 noort.

img_7641Nagu alati, pärast väikest sissejuhatust, asusime Euroopa Liidu ning Euroopa Parlamendi viktoriini juurde. Võitjateks osutusid 7019 punktiga Mirjam Kihulane ja Ingigerd Katherine Koppa, kes koos võtsid enda kanda ka presidendi rolli.

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendisaadikuks Jean Marie Le Peniks kehastus Reimo Jööts ning ajakirjanikena asusid ametisse Karlotta Lainväe ning Teele Sumeri.

Enim poleemikat tekitas mängus noorte tööhõivet puudutav eelnõu. Esimesel täiskogu istungil ette kantud eelnõud parandasid noored vaid vanuse osas, senise alampiiri 15 eluaastat soovisid nad tuua 16 eluaastale. „Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide riiklikke asutusi ja eraettevõtteid min 30 % ulatuses tööle võtma noori vanuses 16 – 26 eluaastat. Noortele tuleb juba varakult anda võimalus töötamiseks, kuna nii saavad nad piisavalt kogemusi ning see on alus hilisemas elus hakkamasaamiseks.“ Küsimusi tuli nii ajakirjanikelt, saalist kui ka presidentidelt. Tekkis elav arutelu.

img_7650Mõned esimesel täiskogu istungil kõlanud küsimused:

 • Kas noortel on piisav haridus?
 • Kas noortele peaks samapalju palka maksma?
 • Miks on 15 liiga noor ning 16 parem?
 • Kuidas motiveerite ettevõtteid noori tööle võtma?
 • Kes kontrollib, et kollektiivis oleks õigel määral noori töötajaid?

Teiseks täiskogu istungiks olid noored jäänud oma seisukohtade juurde ning lõpuhääletusel eelnõud vastu ei võetud eeskätt seetõttu, et 16-aastast noort peeti tööturu jaoks liiga nooreks.

img_7637Veidi rahulikumalt kulges arutelu migratsioonikriisi osas. Lõpuhääletusele läinud eelnõu võeti suure häälteenamusega vastu. See kõlas nii: „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb ELi saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rühmadesse ning saata nad peale kontrolli määratud sihtriiki nii et nad asuvad enda emakeelest kaugel. Integratsiooni eesmärgil tuleb nad paigutada elama ja õppima kohalike vahetusse lähedusse ning tagada neile tasuta riigikeeleõpe ning tutvustada neile vastava riigi seaduseid, kombeid ja kultuuri. Eraldi rõhku tuleb pöörata suurperedele ning tuleb kasvatada kohalike tolerantsust.“

Mõned esimesel täiskogu istungil kõlanud küsimused:

 • Kuidas tagate nende sulandumise ühiskonda?
 • Kuidas kohalikud suhtuvad nendesse?

Kõige enam küsitavusi jäi õhku viimase eelnõu osas, kus ajakirjanike hinnangul esitati digitaalse ühisturu teema osas mitte teostatavaid ideid ning räägiti veidi ka iseendale vastu. Kui esialgu pakuti välja, et „E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kehtestada Euroopa Liidu Ülene ühtne postipaki hind 1 sent/kg“, siis lõpuhääletusele jõudis versioon, et postifirma määrab paki hinna vahemikus 1 – 5 eurot kilogrammi eest ning paki saatmise vahemaa ei ole oluline.“ Ka see eelnõu jäi vastu võtmata.

Mõned esimesel täiskogu istungil kõlanud küsimused:

 • Kuidas nii madala hinna juured postifirmad ellu jäävad?
 • Kas vahemaa on oluline?
 • Kuidas kavatsete vältida ohte internetist ostes?
 • haaletustulemused_11

img_7605 img_7610 img_7620 img_7623 img_7624 img_7642 img_7651 img_7652 img_7662 img_7623Täname Tallinna Mustamäe Gümnaasiumit küllakutse ning väga lõbusa ja sütitava mängu eest!

img_7581 img_7582

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 11 Tallinna Mustamäe Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 10 Antsla Gümnaasium

14. novembril olid Euroopa Parlamendi laual olevatel teemadel arutlemas ning simulatsioonimängu mängimas Antsla Gümnaasiumi noored 9. ja 10. klassist.

Viktoriini võitsid väga ülekaalukalt 10237 punktiga ühise naiskonna moodustanud Trine Tõniste ja Kaisa Tammemägi 9. klassist.

img_7594img_7584img_7597

Viktoriinil teise koha pälvinud noor kogus 6138 punkti. Koos asusid neiud täitma ka presidendi rolli, üks viis läbi ühe täiskogu istungi, teine teise. Ajakirjanikuks sai Kevin Grihin ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendi liikme Jean Marie Le Peni rolli asus täitma Eric Sööt.

Pärast rahulikumat algust muutus arutelu aina sisukamaks ning esimesel täiskogu istungil kandsid noormehed Kodanikevabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni eelnõu, mis nägi ette müüri ladumist Euroopa ja Aafrika vahele. Kui pagulased ületavad müüri, siis tuleb tasuda trahv, millega omakorda finantseeritaks müüri hooldust ning juurdeehitust. Mõte on väga päevakohane, kuna tänasest meediast võis lugeda ka vastse USA presidendi lubadusest rajada müür USA ja Mehhiko vahele. img_7583Täiskogu istungil põrkuti küll selle vastu, kust võtta müüri jaoks raha. Esialgne plaan finantseerida ehitust trahvirahadest ning küünitada käsi ka juba ümberpaigutatud pagulaste taskusse, tekitas veidi küsimärke ning täiskogu teiseks istungiks pakkusid noored välja idee asendada müür hoopis aiaga ning pakkuda kõigile sõjaväekohustusega inimestele võimalust teenida aega hoopis piirivalvuritena. Nad läbiksid koolituse ning saaksid olulise töökogemuse, samuti oleksid nad püssidega relvastatud. Loomulikult kasutataks hoiatussilte. Eelnõu jäi vastu võtmata ning noored täpsustasid, et lähenesid teemale fantaasiaga ega looda ka ise, et idee kunagi teostuks.

img_7585img_7586

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu läbis samuti muutuste tee. Lõplik sõnastus oli järgmine: „Noorte tööhõive suurendamiseks tuleks kohustada Euroopa Liidu liikmesriikide austusi ja eraettevõtteid minimaalselt 10 % ulatuses tööle võtma noori vanuses 17 – 26 eluaastat. Et motiveerida eravõtteid rohkem noori värbama, peaks palka maksma vastavalt töökogemusele. Et parandada noorte motivatsiooni tööle asumiseks, tuleks korraldada loenguid ning pakkuda enam võimalusi vabatahtlikuks tööks. Koolist väljalangenud noorte huvi tõstmiseks kooli naasta peaks lühendama koolitunde. Koolikohustusliku ea tõstmine ei ole vajalik, kuna iga noor teab ise, mida pärast põhikooli teeb.“img_7599

Siseturu ning tarbijakaitse komisjoni eelnõu sai paika juba esimesel täiskogu istungil ning kõlas nii: „ E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipakihhinna süsteem, kus arvestatakse vahemaaga. Keskmine postipaki hind peab olema väiksem kui 5 eurot/kilogramm.“

Mõlemad eelnõud võeti häälteenamusega vastu.

haaletustulemused_10

img_7595

img_7587

img_0021

img_7588

Täname ajakirjanikku heade ning arutelu suunavate küsimuste eest! Väike kokkuvõte mängust ajakirjaniku sulest: „Ma arvan, et selline mäng on väga kasulik. Õpilased ja noored saavad teada, milline on töö Euroopa Parlamendis. Samuti saab seda kõike läbi mängida, teha nö praktikat, mitte ainult ei räägita teooriat. See mäng on ka väga lõbus, saab omavahel suhelda ja saab ka targemaks.“

Tänud Antsla Gümnaasiumile küllakutse ning mõnusa mängu eest!

img_0024

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 10 Antsla Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 9 Lasnamäe Vene Gümnaasium

10. novembril olid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängimas Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 50 noort.img_7539

Palju elevust tekitanud viktoriini võitis 8098 punktiga Viktoria Kravtsova, kes asus täitma ka Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi rolli.

Mängu käigus muudeti juba esimeseks täiskoguistungiks kõiki eelnõusid.

img_7532Kodanikuvabaduste ja justiits- ja siseasjade komisjoni eelnõu sõnastati järgmiselt: „Kui tahame, et pagulased elaksid siin, siis nad peavad siin ka töötama, austama meie traditsioone ning õppima keelt. Nad peaksid järgima meie seadusi ega omaks tavakodanike ees mingeid eeliseid.“ Täiskogu teisele istungile mingi sama eelnõu sõnastusega ning direktiiv võeti häälteenamusega vastu.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu puhul muudeti esimeseks täiskogu istungiks vaid noorte vanust ehk senise 15 – 26 aastase vanusepiiri puhul keskenduti vanusele 15 – 23. img_7530Teisel täiskogu istungil ette kantud eelnõu kõlas nii: „Soovitame vähendada ettevõtete/riiklike asutuste maksukohustust noorte osas vanuses 15 – 26 ning pakkuda noortele võimalust koolitusteks/praktikaks. Samuti soodustame koostööd koolide ja ülikoolidega.“ Ka see direktiiv võeti häälteenamusega vastu.

Siseturu ja tarbijakaitse komisjoni eelnõu esimesel täiskogu istungil nägi ette garantiiaja tõstmist, kiiremat kauba kohale toimetamist, img_7529tollivaba summa tõstmist ning lihtsamat kauba tagasisaatmist. Teisel täiskogu istungil täiendati juba eelnevalt kokkulepitut sellega, et Euroopa keskel olevate riikide postimaks peaks olema kõrgem võrreldes Euroopa äärealadel olevate riikidega. Kahjuks seda eelnõud noored vastu ei võtnud.

haaletustulemused_9img_7534 img_7536 img_7538 img_7541 img_7542 img_7545 img_7546Suured tänud Lasnamäe Vene Gümnaasiumile küllakutse eest ning toredat Euroscola reisi teile!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 9 Lasnamäe Vene Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud