Mäng nr 19 Avinurme Gümnaasium

Järjekorras 19. ja käesoleva aastanumbri esimene Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng viidi läbi 7. veebruaril Avinurme Gümnaasiumis. Mängust võtsid osa gümnaasiuminoored alates 10. klassist.

Jpeg

Mängu alguses läbiviidud viktoriin tõestas, et noored olid mänguks ettevalmistunud – viktoriin paistis silma erakordselt kõrgete õigete vastuste määra poolest!

Kõik eelnõud läksid natuke muutmisele ning mängu lõpus võeti muudetud eelnõud üsna ühehäälselt vastu!

Migratsioonikriisi lahendamiseks pakuti välja järgnev:

Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb EL-i saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rühmadesse, saata sihtriiki, kus nad parema lõimumise nimel paigutatakse elama ja õppima kohalikega kokku. Majanduspõgenikele pakkuda haridust ning seejärel suunata nad tagasi oma päritoluriiki, et sealset eluolu uute omandatud teadmistega parandada.

Noorte tööhõive eelnõu sõnastati järgnevalt:

Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide asutusi tööle võtma 15% ulatuses noori, kes on vanuses 18-26 eluaastat.

Jpeg

Väiksemat noorte tööhõivet avalikus sektoris põhjendati sellega, et siis on võimalik leida ametikohtadele sobivamad inimesed. Leiti ka, et noorte tööturule toomine annab neile kiiresti ülevaate konkreetsest ametist ja selle sobivusest. Kui saadakse väga noorelt teada, et üks või teine ametikoht talle ei sobi, siis neil on võimalik minna midagi muud ja sobivamat õppima.

Geoblokeeringu eelnõud muudeti järgnevalt:

E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hinna ülempiir 2,5 eurot/kg, mis sõltub vahemaast 2,5eur/1000km.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Mängu iseloomustas hea ja tihe arutelu ning argumenteeritud väited!

Aitäh Avinurme Gümnaasiumile väga hea mängu eest ja soovime teile toredat Euroscola reisi!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 19 Avinurme Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Alustame taas

Civitta Euroopa Parlamendi simulatsioonimängude kevadsemester algab peagi. Esimene mäng toimub Avinurme Gümnaasiumis 7. veebruaril.

Kohtumiseni!

Rubriigid: Uudised | Alustame taas kommenteerimine on välja lülitatud

Sooje ja südamlikke jõulupühi ning särtsakat aastavahetust!

civitta-seasons-greetings

Rubriigid: Uudised | Sooje ja südamlikke jõulupühi ning särtsakat aastavahetust! kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 18 Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Järjekorras 18. ja käesoleva aastanumbri viimane Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng viidi läbi 13. detsembril Järveotsa Gümnaasiumis. Mängust võtsid osa gümnaasiuminoored alates 10. klassist.

Traditsioonilise viktoriini võitis sel korral punktisummaga 8641  Gerli Annabell Süld, kes asus usinalt ka presidendirolli täitma. Vabatahtlikkuse alusel said jagatud ka teised rollid kuid pärast mõningast rollikaartidega tutvumist vahetasid mõned mängijad rollikaardid ära ning ajakirjanikuks hakkas Hagar Nakkurt.

ajakirjanik-ja-jean-marie-le-penMängust osa võtnud noored olid julged ja agarad. Komisjonide töös küttis enim kirgi noorte tööhõive ning migratsiooni eelnõud. Arutleti kui vanalt peaks või võiks üks inimene tööle asuda ning millised oleksid liiga noorelt tööle asumise võimalikud tagajärjed. LIBE komisjoni raportööriks osutus väga liberaalsete vaadetega noor neiu, kes juhtis komisjoni arutelu südikalt ning ka üldkogu istungil ei jäänud ta komisjoni vaadete kaitsmisel hätta.

Kõik eelnõud läksid ka muutmisele:

Noorte tööhõive eelnõu sõnastati järgnevalt:

Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide asutusi tööle võtma 30% ulatuses noori, kes on vanuses 18-26 eluaastat.

arutelu5Eelnõu muudatused olid põhjendatud sellega, et alates 18. eluaastast on noortele vähem piiranguid ning seetõttu rohkem võimalusi töötada- nt on lubatud pikemad tööpäevad ning võimalus töötada ka asutustes, kus pakutakse alkoholi. Vanuse alampiiri tõstmisel peeti oluliseks ka asjaolu, et alustades tööga alles 18. eluaastast jääb rohkem aega koolis käimiseks ning õpingute lõpetamiseks, mis omakorda soosib paremaid võimalusi tuleviku tööturul.

Migratsioonikriisi lahendamiseks pakuti välja järgnev:

rohelisedMigratsioonikriisi lahendamiseks tuleb EL-i saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rühmadesse, saata sihtriiki, kus nad parema lõimumise nimel paigutatakse elama ja õppima kohalikega kokku. Parimini hakkama saamiseks teha sihtriigis selgitustööd, pakkuda immigrantidele keeleõpet. Kui riik pole nõus määratud arvu põgenikke vastu võtma, määrata riigile trahv ühe migrandi kohta 8000 eurot.

Komisjon oli igati põgenike vastuvõtmise poolt ning eelnõus mainitud trahviraha sooviti kasutada nende riikide toetamiseks, kes on valmis põgenikke vastu võtma.

arutelu3Geoblokeeringu eelnõud muudeti järgnevalt:

E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hinna ülempiir, mis sõltub vahemaast, 5eur/kg.

Täiskoguistungil tekkis saadikutel küsimus, kas soodsad pakitasud ei põhjusta äkki kohalike kaupmeeste pankrotti? Eelnõu muutjad arvasid aga, et soodsamad pakitasud hoopis elavdaksid kohalike kaupmeeste käivet, sest kaupade tellimine muutuks kiiremaks ja lihtsamaks.

Kõik muudetud eelnõud võeti ka vastu:

haaletustulemused_18Mängu võttis oma sõnadega kokku ajakirjanikuks kehastunud Hagar Nakkurt järgmiselt:

„Mäng oli hästi ülesehitatud ja ma arvan, et selline viis on kõige parem arusaamaks, kuidas Euroopa Parlament toimib, kes sinna kuuluvad ja kuidas otsuseid vastu võetakse.

Ma arvan, et mängu käigus said kõik kaasa mõelda ja oma arvamust avaldada. /../

Õpilaste poolt läbi mängitud parlamendi töö sujus hästi, noored süvenesid ja lahendasid probleeme. Natuke harjutamist ja võime ise Euroopa-asju otsustama hakata!“

taiskogu arutelu2 arutelu4 gruppAitäh Järveotsa Gümnaasiumile toreda mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 18 Tallinna Järveotsa Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 17 Tallinna Ehituskool

6. detsembril olid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängimas Tallinna Ehituskooli 27 noormeest II ja III kursuselt.

Parajalt elevust tekitanud viktoriini võitis 7060 punktiga Janno Jõeste 26. rühmast. Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi rolli asus täitma Marten Agar. img_8005Ajakirjanikuks kehastus Andre Šmoilov ning fraktsioonilise kuuluvuseta rassistlike vaadetega parlamendisaadik Jean Marie Le Peniks sai Ats Rand.

Mängu käigus muudeti juba esimeseks täiskoguistungiks kõiki eelnõusid.

Kodanikuvabaduste ja justiits- ja siseasjade komisjoni lõplik eelnõu sõnastati järgmiselt: „Pagulaskriis ja sõjakolded kolmandas maailmas tuleb lõpetada ning suunata ressursse kolmanda maailma majanduse turgutamiseks.“ Eelnõu esialgses versioonis keskenduti eeskätt Süüria olukorrale.  Direktiiv võeti häälteenamusega vastu.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni img_8000eelnõu puhul tuldi juba esimeseks täiskogu istungiks välja uuendusliku ideega kehtestada noortele alates 8. klassist iga-aastane kohustuslik tööpraktika kahe kuu mahus. Alates 18. eluaastast peaksid kõik noored tegema 16 kohustuslikku töötundi nädalas. Kuna tekkis küsimusi, mis laadi praktikaga oleks tegu ning millised asutused ja ettevõtted noori vastu võtaksid, siis täpsustati teiseks täiskogu istungiks eelnõud ning piiritleti lisaks eelnenule ära ka vanusevahemik 18 – 25 eluaastat, mil 16 töötundi nädalas kohustuslik oleks. Samuti on noori värbavatele ettevõtetele ette nähtud toetused. Selle direktiivi poolt hääletas 8 ning vastu 6, mistõttu vajaks see veel arutelu.

img_7990 img_7991 img_7992 img_7996 img_7999 img_8004 img_8009 img_8013Siseturu ja tarbijakaitse komisjoni eelnõu esimesel täiskogu istungil kõlas nii: „E-kaubanduse elavdamises ja lihtsustamiseks tuleb kaotada geoblokeering ning lisaks kg põhjal olevale hinnale tuleks lisada ka 5 eurot 1000 km kohta.“ Teiseks täiskogu istungiks eelnõud täpsustati veelgi lisades eelnõule klausli, et toote transpordi maksumus ei tohi ületada poolt toote maksumusest. Samuti korrigeeriti senine 5 eurot 1000 km kohta 2le eurotle 1000 km kohta. Ka see eelnõu jäi vastu võtmata.

haaletustulemused_17

img_7836Noored iseloomustasid mängu järgmiselt: „no pole paha“, lõbus, tore, huvitav, „käib kah“.

Täname Tallinna Ehituskooli väga mõnusalt maskuliinse mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

 

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 17 Tallinna Ehituskool kommenteerimine on välja lülitatud