2016/2017 õppeaasta mängudele registreerimine lõppenud

Anname teada, et 2016/2017 õppeaastaks on simulatsioonimängu”Euroopa Parlament” tellimine lõppenud. Koos broneeringutega eelmisest õppeaastast said said plaanitud 30 mängu  väga kiiresti täis.

Võtame kõikide koolidega järjest ühendust ning kui teie poolt eelistusse kirja pandud kuupäeval mängu läbi viimine ei õnnestu, siis leiame uue sobiva aja kas sellel või järgmisel õppeaastal.

Mänge viib läbi Civitta Eesti AS koostöös Euroopa Parlamendi Infobürooga Eestis.

Rubriigid: Uudised | 2016/2017 õppeaasta mängudele registreerimine lõppenud kommenteerimine on välja lülitatud

Alustame taas

Kustume kõiki Eesti haridusasutusi osalema oma klassi või grupiga simulatsioonimängusEuroopa Parlament”, et võita reis Strasbourgi*!

Osalemiseks tuleb enda kooli tellida mängujuht, kelle juhatusel saavad mängijad teada, mida tähendab poliitikuks olemine, mis on demokraatia ja kuidas töötab Euroopa Parlament.

Mäng sobib alates 15. eluaastast, ei vaja eelteadmisi, on läbi viidav 90 minutiga ja on osalejatele täiesti tasuta. Täpsema info mängu kohta leiate siit.

Teisel aastal viiakse perioodil 1.okt 2016 – 30.apr 2017 läbi 30 mängu. 

  • Üks mäng on mõeldud 15-50le osalejale.
  • Ühes mängus võib korraga osaleda mitu erinevat klassi.

Mängu tellimiseks palume teil täita online VORM või võtta otse ühendust mängujuhiga.

Juhul, kui teie grupp sellel õppeaastal plaanitud 30 mängu sisse ei mahu, siis liigute automaatselt 2017 sügise mängude eelisjärjekorda.

Kohtumiseni koolis!

*Reisi võitmiseks tuleb lisaks mängule osaleda ka Euroscola konkursil, mille täpsemate tingimustega saab tutvuda siin.

Rubriigid: Uudised | Alustame taas kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 40 Viljandi Gümnaasium

DSC_6309

2. mail toimus Euroopa ParlamendiDSC_6282 simultatsioonimäng Viljandi Gümnaasiumis ning osalemas oli 18 10. klassi õpilast.

Viktoriini võitis 6493 punktiga Piret Pallas, kes oli lahkesti nõus asuma ka parlamendi presidendi rolli. Ajakirjanikuks sai Anna-Maria Aaso.DSC_6279

Kuna tegu oli hooaja kõige viimase mänguga, siis otsustasid korraldajad ümber sõnastada mõned eelnõud. Nii oli postipaki hinnaks senise 5 eurot kilogramm asemel hoopis 10 eurot kg ning noorte tööhõive suurendamiseks kohustati ELi liikmesriikide riiklikke asutusi vastu võtma minimaalselt 20 % ulatuses noori vanuses 15 – 26 eluaastat.

Arutelu eelnõude üle läks elavalt käima juba fraktsioonides ning jätkus tempokalt ka komisjonides. Lõpphääletusele läinud eelnõudest läksid muutmisele viis viimast. Väga palju poleemikat tekitanud pagulaseelnõu saadeti riikidevahelistele läbirääkimistele ning lõplikku sõnastust paika ei pandudki.DSC_6283

Täiskogu istungid möödus väga sõnaka ja teravmeelse presidendi juhtimisel ladusalt. Mängule lisasid kindlasti vürtsi ka ajakirjanikupreili personaalsemat laadi küsimused. Näiteks palus ta ühel parlamendiliikmel täpsustada, kes on patriotist ning kes rassist ning välja tuua vahe immigrandil ja pagulasel. Samuti proovis ta Indrek Tarandilt teada saada tema presidendiks kandideerimise tagamaid.DSC_6281

Lõplikud muudetud eelnõude sõnastused olid järgmised:

1)      Ühtset postipaki hinda ei tule, hind peab sõltuma kauba kaalust ja vahemaast, kuhu pakk saadetakse.

2)      Noorte tööhõive suurendamiseks eraldada toetusi kutsekoolide arendamiseks ning anda toetust tööandjatele, kes palkavad noori.

DSC_62943)      Inimkaubanduse tõkestamiseks suurendada piirikontrolli, kriminaliseerida seksi müümine ja ostmine igas liikmesriigis ja karmistada seadusi.

4)      Maapiirkondades turismivaldkonnas uute töökohtade loomiseks kohustada liikmesriike sõlmima lepinguid kohalike turismitaludega ja edendada neid et nad pagulasi tööle võtaksid.

5)      Energiaga kindlustamiseks rajada kõikidesse EL riikidesse tuulepargid. Puudujäägi korral hüdroelektrijaamad ja päikesepargid energiasäästmiseks ja ökoloogiliseks lähenemiseks.

Kõik muudetud sõnastusega eelnõud võeti häälteenamusega vastu.

DSC_6284 DSC_6285 DSC_6287 DSC_6290 DSC_6291 DSC_6292

Ajakirjaniku emotsionaalne reportaaž mängust.

/…/ Pealtnäha oli kokku sattunud kirev seltskond. Reegleid sõnavahetuses polnud, mis tähendas seda, et valjem hääl võidab. DSC_6295Mida agressiivsem persoon, seda vähem julgesid kaasliikmed suud avada antud teemal. Täiskogu istungile ilmuti haavade ja sinikatega. Arutelu komisjonides ei avaldanud  just kõigile positiivset mõju, samuti hakkasid ilmnema praod vundamendis, mille põhjal leiti, et polegi lahendustega nii lihtne lagedale tulla. Sündmuse lõpuks olime me jõudnud väsitava teekonna lõpusirgele ning emotsioonid olid kõigil laes. Olime näinud oma rühmakaaslaste tõelist palet ning tunnistanud läbimurret mõne indiviidi loogilises mõtlemises. Hüper-lahe mäng, võin kindlalt väita, et meie rühm oleks kõige coolim kooseis EPs.

DSC_6299 DSC_6301 DSC_6303 DSC_6307 DSC_6314

Täname Viljandi Gümnaasiumi  küllakutse ja ägeda hooaja viimase mängu eest!

Hääletustulemused_40

 

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 40 Viljandi Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 39 Võru Gümnaasium

13. aprillil olime külas Võru Gümnaasiumi õpilasesinduse noortel, kes täpselt kuu aja pärast ehk 13. mail suunduvad Euroscola projekti raames Strasbourgi, et lähemalt Euroopa Parlamendiga tutvust teha.IMG_5687

Traditsioonilise viktoriini võitjaks osutus Egle Raud ülekaalukalt 7561 punktiga. Samuti sai ta pärjatud presidenditiitliga.

Kui sageli tuleb rolle kas siis presidendi või mängujuhi poolt määrata, siis siin leidsid enamus rolle omanikud vabatahtlikkuse alusel. Ajakirjanikeks IMG_5689kehastusid Mirjam Leesalu ja Liis Kikas.    IMG_5693

Mõnusa entusiasmi ja sisuliste arutelude tähe all kulges kogu tempokas mäng.

Mängu käigus läksid muutmisele viis eelnõud kuuest. Pagulaskriisi lahendamiseks leiti, et kõige otstarbekam on tegelda sõjaprobleemide lahendamisega tekkepiirkonnas, pagulasi vastu võtma ei pea ning olemasolevate pagulaste elatist peaks vähendama. IMG_5688

Piiriülese e-kaubanduse puhul otsustati siiski arvestada ka vahemaa ja paki suurusega.

Noorte tööhõive leevendamiseks peaks suurendama gümnaasiumite ja ülikoolide koostööd ning soovitati riigil hakata pakkuma ettevõtjatele hüvesid noorte palkamise eest.

Inimkaubanduse tõkestamise eelnõud täiendati küberpolitsei loomise ning piirikontrolli tõhustamisega.

IMG_5685Energiajulgeoleku suurendamiseks peaks rajama tuuleparke ja päiksepaneele ning seejuures peaks arvestama erinevate riikide võimalustega. Samuti peaks ehitama vähem tuumaelektrijaamu ning kaaluma rohkem elektri hankimisvõimalusi vahetuskaubana.IMG_5691

Ainuke eelnõu, mis jäi muudatusettepanekuteta, kuna komisjon leidis, et probleem puudub, oli nö sõprusriikide lepingute eelnõu maakondade negatiivse migratsiooni leevendamiseks.

Väga olulist rolli mängus kandsid ajakirjanike teravmeelsed ning täpsed küsimused. Näiteks palusid ajakirjanikud komisjonidel täpsustada näiteks järgnevat. Kuidas püsivad pagulased neile määratud riigis, kuidas propageerida etteantud riikides? Kuidas propageerida tööandjate seas üliõpilaste töölevõtmist? Kuidas toetavad sõprusriikide lepingud sisserännet maapiirkondadesse? Mida peaksid energiajulgeolekule mõeldes tegema veepiirita tasase maaga riigid?IMG_5692

Väike väljavõte ka ajakirjaniku sulest: “Ajakirjaniku ülesanne oli väga huvitav. Iga eelnõu kohta tuli teha mõtlemapanevaid küsimusi ning eelnõude teemad olid parajad pähklid. Koos teise ajakirjanikuga mõtlesime välja küsimused. Saime uurida fraktsioonide seisukohti ja komisjonide lahendusi erinevatele probleemidele. Kuulsime kaasmängijatelt erinevaid arvamusi ja väga huvitav oli nendega kaasa mõelda. /…/ Kokkuvõttes oli huvitav mäng, mis pani mind mõtlema. Mängiksin seda teinekordki ja tahaksin proovida ka teisi rolle.”

Täname Võru Gümnaasiumi küllakutse ja väga sisulise ning lennuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Hääletustulemused_39

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 39 Võru Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 38 Antsla Gümnaasium

RIMG1126_112. aprillil osalesid Euroopa Parlamendi simultatsioonimängus Antsla Gümnaasiumi 10. – 11. klasside õpilased, kokku 24 noort.

Viktoriini võitjaks 7105 punktiga ja ühtlasi ka presidendiks osutus Kaarel Ossis, ajakirjaniku rolli sai Mariann Puija.

Muutmisele läksid eranditult kõik eelnõud.

Mida siis muudeti?
Näiteks leidsid noored, et pagulaskriisi lahendamiseks võiks kõik piirid sulgeda ning pagulasi mitte sisse lasta. Piiriülese e-kaubanduse soodustamiseks otsustati kehtestada alla 300-kilomeetrise vahemaa puhul kilogrammi hinnaks 2 eurot ning muudel juhtudel 5 eurot. Noorte tööhõive suurendamiseks tuleks luua rohkem töökohti ning pakkuda rohkem kursusi ja koolitusi. Inimkaubanduse tõkestamiseks peaks kõiki inimesi hakkama kiibistama ning tõhustama piirikontrolli. Konkurentsivõime ja piiriülese koostöö soodustamiseks soovitati kogu Euroopa Liidus kasutusele võtta ID-kaardid passide asemel ning energiajulgeoleku suurendamiseks peaks rajama tuuleparke ja päikesepaneele, tuumaelektrijaamad on välistatud.

Lõpliku heakskiidu leidsid neli eelnõud kuuest. Vastu võtmata jäi nö postipaki eelnõu ja inimkaubanduse tõkestamiseks inimeste kiibistamise lahendus.

IMG_5672 - Copy IMG_5672 IMG_5674 IMG_5676 IMG_5677 IMG_5678 IMG_5679 IMG_5680 Siinkohal ka suured tänud Mariannile väga heade küsimuste eest komisjoniliikmetele. Alljärgnevalt väljavõte ajakirjaniku ülevaatest toimunud mängule.

“Antsla Gümnaasiumi 10. – 11. klassi õpilased said kätt proovida Euroopa Parlamenti kuulumises. Noored said kehastuda parlamendi saadikuteks võttes teise isiksuse seisukoha ja väideldes erinevate tulemuste kasulikkusest.

Jaguneti kolmeks komisjoniks: õigus-, sise- ja välisasjade komisjon; sotsiaalkomisjon ning regionaalarengu ja konkurentsivõime komisjon. Komisjonisiseselt lahendati probleeme vaidlustades direktiivi eelnõusid. Materjali hulk, mida läbi töötada, oli suur, nagu päris parlamendiski. Algul olid komisjonide liikmed sõnaahtrad, kuid rolli süvenedes toimusid arutlused üha ladusamalt. Istungid andsid üsna selge pildi sellest, milline võib olla parlamendi istung, kuidas juhib esimees istungit.

Peaaegu kõigi 10. ja 11. klassi õpilaste jaoks oli saadud kogemus uus ja positiivne. Noored õppisid grupis probleemidele lahendust leidma ja oma seisukohti kaitsma. Tehti ka kokkuvõte eelnõu probleemide poolt- ja vastu olemisest.IMG_5671 - Copy

Õpilased olid teemast huvitatud ja suutsid ülesannetega hakkama saada. Küll aga ei soovitaks Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu noorematele ehk põhikooliealistele, sest see nõuab avarat silmaringi.”

RIMG1129

Suured tänud Antsla Gümnaasiumile küllakutse ja toreda mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Hääletustulemused_38

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 38 Antsla Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud