7. Saue Gümnaasium

/ detsember 4, 2019

2019 aasta viimane mäng toimus Saue Gümnaasiumis, kus 11. a ning 11. b klass õppisid läbi praktilise harjutuse tundma Euroopa Parlament tööd. Täiskogu istungeid juhtis tempokalt ning ennastkehtestavalt Janari Olev. Ajakirjaniku rolli valis ning usinasti valmistas küsimusi ette Otto Georg Ginter, kelle kokkuvõte mängu kohta on järgmine: 04. 12. 2019 toimus Saue gümnaasiumis Euroopa Parlamendi Täiskogu istung. Istungil käisid läbi kolm…

6. Väike-Maarja Gümnaasium

/ november 29, 2019

Novembri viimane mäng viis meid  Väike-Maarjasse, kus eriti soojale vastuvõtule järgnes tempokas ning tore mäng, milles osalesid 10-12 klassi õpilased. Seoses pühade ning mängus esile kerkinud keskkonna teemaga kinkis Euroopa Parlamendi Eesti büroo koolile jõulupuu, mis kenasti kaunistatuna jäi nüüd kevadist mahaistutamist ootama. Kokkuvõte mängust on järgmine: 27. novembril toimus vastvalitud Euroopa Parlamendi presidendi Robin Põdra ettepanekul Väike-Maarja Gümnaasiumis EP…

5. Hiiumaa Gümnaasium

/ november 25, 2019

Selle sügise viiendaks mänguks sõitsime Hiiumaale kus Hiiumaa Gümnaasium 12. klassi õpilastega Euroopa Parlamenti mängisime. Presidendina juhtis täiskogu tööd Katariin Kokla ning väga heade küsimustega panustas arutellu ajakirjaniku rollis Triin Jürimäe, kelle kokkuvõte mängust on järgmine: 2019.aasta novembrikuu eelviimasel kolmapäeval osales Hiiumaa Gümnaasiumi abituurium Euroopa Parlamendi simulatsioonmängul, kus meile antud rollide põhjal jagunesime fraktsioonidesse ning komisjonidesse. Keskkonna, rahvatervise ning toiduohutuse…

4. Keila Kool

/ november 14, 2019

Novembri teine mäng viis meid Keilasse, kus Euroopa Parlamendi saadikute rollidesse asusid kooli 10-12 klasside õpilasesinduse liikmed. Head tulemused viktoriinis tõid presidendi rolli Jüri Arrakule ning ajakirjaniku kohustusi täitis Helena Jõgi. Helena kokkuvõte mängust on alljärgnev: Täna, 13.novembril toimus Keila Koolis Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, kus osales 32 õpilast. Noored said arutleda järgmiste teemade üle: Keskkond – prügi kogumise ja sorteerimise…

3. Iisaku Gümnaasium

/ november 8, 2019

Halloweeni ehtes Iisaku Gümnaasiumis mängisime Euroopa Parlamenti 9. 10. 11. ning 12. klassi õpilastega. Viktoriini järgselt asus presidendi rolli Elisaveta Päll. Marleen Loik pani end proovile ajakirjanikuna ning temapoolne kokkuvõte mängu kohta on järgmine: Täna, 4. novembril toimus Iisaku Gümnaasiumis Euroopa Parlamendi täiskogu istung. Arutuses olid järgnevad punktid: 1) Prügi liigiti kogumise vajadus; 2) Noorte tööpuuduse ennetamine; 3) Seksuaal ja…

2. Rakvere Gümnaasium

/ november 1, 2019

Sügishooaja teine mäng toimus Rakvere Gümnaasiumis, kus 12. HM klassi 29 õpilast said end parlamendisaadiku rollis proovile panna. Presidendi ametisse astus väga innukalt Eva Poll ning ajakirjanikuna proovis kätt Kulla Salumäe, kelle kokkuvõte mängust on alljärgnev: 30. oktoobril toimus Rakvere Gümnaasiumis 12.HM klassil Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, mille eesmärk oli suurendada teadmisi Euroopa Parlamendi toimimisest. Noortele anti eri teemad, mille kallal…

1. Jüri Gümnaasium

/ november 1, 2019

28. oktoobril toimus Jüri Gümnaasiumis Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng milles osales 11.B klass (rahvusvaheliste suhete suund). Presidendi rollis oli Vladimir Tadurov ning ajakirjanik Skairon Hõbemägi. Mäng oli väga tempokas ning  ajakirjaniku lühike pressiteade kogetu kohta on järgmine: Esmased eelnõu sõnastused olid vägagi pealiskaudsed ning ei kannatanud kriitikat. Peale pingsat arutelu suutsid komisjonid välja pakkuda uued ning sisukamad eelnõud, mis suutsid päevakorras…

Sügis 2019

/ august 29, 2019

Head simulatsioonimängu huvilised! Teatame rõõmuga, et alustame nüüd septembris Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu juhendi uuendamist ning viime loodud materjalid vastavusse 2019 kevadiste valimistulemustega. Lisaks juhendi uuendamisele on plaanis perioodil oktoober-november läbi viia kokku 7 mängu Eesti eri paigus. Kõik sooviavaldused on oodatud ikka läbi registreerimisvormi. Kuna mänge on vähe, siis valikut tehes eelistame koole, kes varem projektist osa saanud ei ole…

19. Koolitusmäng õpetajatele

/ mai 27, 2019

Kevadine hooaeg sai kokku võetud õpetajatele ning huvijuhtidele suunatud koolitusmänguga, mis toimus 21. mail Tallinnas Euroopa Liidu majas. Kohale oli tulnud 21 õpetajat erinevatest Eesti koolidest, Pärnust Narvani. Viktoriini asemel oli fookuses alusmaterjalide ning mängu ettevalmistuse temaatika. Tutvustatud sai erinevaid tehnilisi lahendusi ning kokku lepitud, et millist infot võiks käesolevalt lehelt veel leida (vaata Toetavad materjalid lehele). Kuid kõige suurem…