Mäng nr 8 Värska Gümnaasium

6. detsembril olime oodatud Värska Gümnaasiumisse, et 26 õpilase (9. – 12. klass) osavõtul täpsemalt uurida, mida tähendab Euroopa Parlamendi saadikuks olemine ning milliste teemadega täpsemalt Euroopa suurimas parlamendis tegeldakse.

Traditsioonilise viktoriini  võitsid 6750 punktiga Stella Aan ja Mariete Kena, kellest viimane asus lahkesti ka presidendi ametisse. img_2487Ajakirjanike uudishimulikku rolli asusid täitma Gretel Juhansoo ja Grethel Hinno.

Probleemi „Euroopa Liidus taaskasutatakse prügi liiga vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele“ lahenduseks pakkusid noored, et pakendeid tuleks asuda taaskasutama sarnaselt praegusele pudelitele ja purkidele kehtivale pandipakendisüsteemile ning paigaldama peaks ka enam sorteerimisprügikaste.

Noorte arutelu probleemi „Noorte tööhõive – ELis on noorte töötuse määr väga kõrge“ osas jõuti järgmistee tulemusteni:

  • Pakkuda enam võimalusi alaealistele tööl käimiseks. Selleks tuleks luua ka vaid alaealistele tööd pakkuv tööportaal, kus oleks neile arusaadavas keeles konkreetsed pakkumised
  • Astmeline maks – noor või tema tööandja ei maksa esimesel tööaastal nt pensionifondi ja sotsiaalmaksu. See hakkab edaspidi astmeliselt muutuma.
  • Koolidest väljakukkujate probleemi lahenduseks peaks enam kaasama tugipersonali ning märkama noori. Kui nt noorel ei ole väga kõrged intellektuaalsed võimed, kuid ta armastab tantsida, siis võiks teda aidata kasvada tantsutreeneriks.
  • Töötukassast makstav tasu võiks olla kõrgem
  • Naised ei oska teha süüa ehk võiks luua nö naiste kaitseväe, kus neid kodundusteemadega enam kurssi viidaks.

Kuigi viimane ettepanek ei tundunud just kõige otsesemalt noorte suurt töötuse määra lahendavat, tekitas see täiskogu istungil korraliku arutelu.

dsc_1702 img_2478 img_2480 img_2482 img_2483 img_2484Euroopa tuleviku osas leidsid noored, et parim oleks Euroopa Komisjoni valge raamatu 5. strenaarium „Teeme rohkem koos“. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid jätkama omavahelist koostööd, kuid igal riigil peaks olema suurem otsustusvabadus enda riiki ja rahvast puudutavatel teemadel (nagu nt ränne Eestisse). Samuti arvati, et EL peaks enam sekkuma sotsiaalsetesse teemadesse nagu vanurid ja kodutud.  Brexiti valguses on ilmselgelt Euroopa Liidus midagi valesti ning nii ei saa jätkata. ELi tulevikku näevad nad Euroopa Komisjoni valge raamatu viienda stsenaariumi järgi, mis ütleb: Teeme palju rohkem koos – koostöö tugevdamine pea kõigis poliitikavaldkondades.

Kaks esimest eelnõud võeti vastu, kuid viimane vajaks tänu vastu- ja erapooletutele häältele veel veidi arutelu.

haaletus-8-veebidsc_1704Tänud hea energiaga mängu, ägedate mõtete ning julgete eelnõude eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 8 Värska Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 3 Pärnu Koidula Gümnaasium

18. oktoobril toimus Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Juhuslikult oli hommikul selgunud, et Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased on ka nende õnnelike seas, kellel on võimalus uuel aastal Euroscolale sõita!

Mängus osalenud noored olid igati rahulikud ja tasakaalukad! Läbiviidud viktoriini võitis Christo 9801 punktiga, temast sai ka Euroopa Parlamendi president. Pärast rollide jaotamist ning teemade tutvustamist alustati seaduseelnõude väljatöötamisega.

Nagu varemgi, arutati ka sel korral kolme teema üle – prügimajandus, Euroopa tulevik ja tööhõive.

img_2624 img_2625Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon ENVI tegi ettepaneku parandada prügi tekkimisega seotud olukorda järgmiselt: Toetada asutuste rajamist, mis ostavad kokku taaskasutatavaid pakendeid ja sundida suurkorporatsioone asendama osa plastpakendeid klaaspakenditega.

img_2627 img_2628Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja paremaks ettevalmistamiseks tööturule sisenemisel tuleks Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjonil EMPL gümnaasiumis kolme aasta peale jaotada ära kolm õppeainet: karjääriõpe, majandusõpe ja projektikirjutamine. Leiti ka, et ülikoolide õppekavades tuleks teooriat siduda rohkem praktikaga ja pakutavat praktikat peaks kindlasti tasustama. Pakuti välja ka, et liikmeriigid looksid toetusfondi, mis toetaks tudengite ettevõtteid ja välismaale praktikale asumist.

img_2631-loigatud img_2632-loigatud img_2633-loigatud Välisasjade komisjon AFET pakkus välja, et Euroopa tulevikku vaadates tuleks immigrantidele pärast vastava intervjuu läbiviimist pakkuda praktikat ja kaks kuud pärast praktikaga alustamist antaks neile elamistoetus. Leiti ka, et tuleks tekitada majanduslik sümbioos ja suurendada majanduslikku koostööd, et teised suurriigid ei sooviks Euroopa Liidust lahkuda.

Väljapakutud seaduseelnõude üle hääletati ja tulemused olid järgmised:

haaletustulemused_3

img_2635-loigatudAitäh teile toreda mängu eest ja ilusat Euroscolat!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 3 Pärnu Koidula Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Euroscola konkursi võitjad selgunud

Selgusid Euroopa Parlamendi noorteprogrammi Euroscola 2019 I semestri võitjad!

Sel sügisel saadeti konkursile kokku 25 videoklippi, mille seast Euroopa Parlamendi Büroo Eestis välja kaheksa parimat.

EuroscolaEuroscola logo
Euroscola@European Parliament

Euroscolale Strasbourgi sõidavad Miina Härma Gümnaasiumi, Võnnu Keskkooli, Pärnu Koidula Gümnaasiumi, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi noored. Palju õnne konkursi võitjatele ja suur tänu kõikidele osalejatele!

Euroscola 2019 I semestri võiduvideod:

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi video ei vastanud konkursi tingimustele, mistõttu nende asemel saab Strasbourgi sõidu võimaluse Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium.

Võtame reisi võitnud koolidega peatselt ühendust, et kokku leppida sõidu aeg ja selgitada reisitingimusi.

Euroscola programm on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 aastat. Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast “mängida” läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Loe täpsemalt programmi kohta siit.
Euroopa Parlamendi Büroo Eestis
EPtallinn@europarl.europa.eu
+372630 6969

Rubriigid: Uudised | Euroscola konkursi võitjad selgunud kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 2 Tallinna Kunstigümnaasium

Teisipäeval, 16. oktoobril, toimus Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng Tallinna Kunstigümnaasiumis. Mängust võttis osa 60 õpilast 10. klassidest.

Mängu alguses tutvustati osalejatele põgusalt Euroopa Parlamenti ja rolle, mida noored täitma asusid. Presidendi valimiseks viidi läbi viktoriin, kus endiselt tekitab kõige rohkem ootamatust eelarve küsimus. Kui presidendid valitud ja ka teised rollid jagatud said, asus mäng eelnevalt tutvustatud reeglite järgi pihta.

img_2607

Kõige tulisemat arutelu põhjustas prügi sorteerimise teema, mille ajakirjanik nii kokku võttis: „Täiskoguistungil arutati pigem prügi probleeme – see on globaalne ja mega suur probleem terves maailmas“.

Lisaks prügi teemale, kus leiti, et prügi tuleks rohkem sorteerida, kasutusele võtta rohkem biolagunevaid materjale, arutati ka tööhõive ja Euroopa tulevikuga seotud küsimusi. Arutelude tulemusena jõuti järeldusele, et juba gümnaasiumiastmes tuleks noori hakata tööks ette valmistama ja pakkuda tuleks karjääriõpet, CV-de koostamise koolitust ja muud taolist, mis aitaks noortel valutumalt töömaailma astuda. Leiti ka, et noorte huvi hoidmiseks ja kasvatamiseks tuleks õppimist interaktiivsemaks ja mängulisemaks teha.

img_2608 img_2603Euroopa tuleviku osas otsustati, et hoolimata eesootavast Brexitist peaks Euroopa Liit tegema rohkem koos – liit peaks toimima veel ühtsemalt ja soodustada tuleks ühist tööturgu ja kaubandust.

img_2604 img_2619

Mängu lõpus toimus väljapakutud seaduseelnõude üle hääletamine:

haaletustulemused_2

img_2611-loigatud img_2620-loigatud

Aitäh teile mängu eest, teiega oli tore!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 2 Tallinna Kunstigümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Euroscola konkurss – kevad 2019

26. mail 2019 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Seoses sellega kutsume gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema Euroscola videokonkursil teemal: “Seekord lähen valima!”

EuroscolaEuroscola logo
Euroscola@European Parliament

Videoklippidelt ootame noorte loomingulist lähenemist üleskutsele minna valima (vt seekordlähenvalima.eu).

Tähtaeg: 15. oktoober 2018.

Konkursi tingimused:
– videoklipi maksimaalne pikkus 2 minutit
– videoklipp laadida üles Youtube´i
– iga kool võib esitada ühe videoklipi
– märksõna “Euroscola konkurss”
– tähtaeg: 15. oktoober 2018
– link videole ja kontaktandmed (kooli nimi, klass, juhendaja nimi, telefoninumber ja meiliaadress) saata: konkurss-EP-Tallinn@europarl.europa.eu

Kaheksa parimat videoklippi saatnud kooligruppi (20-24 õpilast ja 2 õpetajat) saavad võimaluse osaleda Euroscola programmis ja külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis 2019. aasta esimeses pooles.

Konkursil osalemisega annab kool Euroopa Parlamendi büroole õiguse kasutada saadetud videoklippe sotsiaalmeedias ja infobüroo kodulehel ning samuti kinnitab, et video on valminud vastava kooli õpilaste poolt ja nende osalusel.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 22. oktoobril 2018 EP infobüroo kodulehel www.europarl.ee ja Euroopa Parlamendi büroo Facebooki lehel.

Osalemistingimused:
Konkursil saavad osaleda need koolid, kes pole alates 01.01.2017 Euroscola programmist Strasbourgis osa võtnud.

Lisainfo ja Euroscola reeglid:
http://www.europarl.europa.eu/estonia/et/noored/euroscola.html

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis
eptallinn@europarl.europa.eu
tel 630 6969

Registreeru ka:

 .
Rubriigid: Uudised | Euroscola konkurss – kevad 2019 kommenteerimine on välja lülitatud