Mäng nr 2 Valga Gümnaasium

13. oktoobril osalesid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängul 33 Valga Gümnaasiumi abiturienti. Mängu juhatas sujuvalt sisse Eesti Väitlusseltsi debatt Euroopa Parlamendi poolt välja antava Andrei Sahharovi nimelise mõttevabaduse auhinna üle. Valga gümnasistide enamus arvas, et auhinna peaks saama Türgi ajakirjanik Can Dündar. Debatt toimus Euroopa Parlamendi infobüroo ja Valga Gümnaasiumi koostöös.

img_7103Debati järgselt sai kiirelt hoo sisse simultatsioonimäng. Euroopa Parlamendi teemalise viktoriini võitjaks osutus Kris Kikkas, kelle kanda jäi parlamendi presidendi Martin Schulzi roll.

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikme bravuurika Jean Marie Le Peni rolli omandas Valdek Ott ning ajakirjanikena asusid mängu Elina Saar ja Vjatšeslav Tšernikov.

img_7116

Mängu käigus muutusid arutelud järjest sisukamaks ning eriti põnevaks osutus esimene täiskoguistung, mil küsimusi soovisid esitada nii paljud soovijad, et kahjuks tuli presidendil arutelu ajapiirangu tõttu lõpetada. Ajakirjanikud olid samuti väga uudishimulikud, nii et kõik nende küsimused avalikkuseni ei jõudnudki.

img_7106

img_7113img_7099

img_7109img_7098

Kõiki eelnõusid muudeti ning kuigi hääletusel kommentaare kuulates jäi mulje, et „küsitavused“ jäid veel õhku, võeti kõik muudetud eelnõud häälteenamusega vastu. Pagulasteema osas jõuti seisukohale, et pagulastele ei tohiks anda kodakondsust ning nii tavakodanikele kui pagulastele peaksid kehtima samasugused toetused.

Kõige valjuhäälsemat ning avalikku arutelu tekitanud eelnõu noorte tööhõive suurendamise osas sai järgneva lõpliku sõnastuse „Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide riiklikke asutusi minimaalselt 30% ulatuses tööle võtma noori vanuses 18 – 30 eluaastat.“ Noortele tegid muret vanemaealised töötajad ning tunti huvi selle vastu, kes nõude täitmist kontrollib. Jean Marie Le Peni arvamuse kohaselt saaks noorte töötuse probleemi lahendada kõigi mustanahaliste töötajate vallandamisega ning nende asemele noorte palkamisega.

Viimase ehk e-kaubanduse eelnõu puhul nõustuti geoblokeeringu kaotamisega. Hääletusel tekitas aga küsimusi järgnev sõnastus: “Kuni 2-kilogrammise paki saatmisel ei lisandu tasu, peale seda tuleb iga kg pealt tasuda 3 eurot sõltuvalt vahemaast.”

haaletustulemused_2

img_7122Noored iseloomustasid mängu järgmiste märksõnadega: põnev, arutlev, silmaringi avardav, mõtlemapanev, aktuaalne, koostöö.

rimg3005

rimg3009

Suur tänu Valga Gümnaasiumile küllakutse ning sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 2 Valga Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 1 Tamsalu Gümnaasium

Euroopa simulatsioonimängude hooaja avamäng toimus 11. oktoobril Tamsalu Gümnaasiumis. Kool osales projektis juba teist aastat järjest ning ka sel korral pälvis mäng noorte sooja vastuvõtu.

Mängus osales 33 noort kogu gümnaasiumist. Fraktsiooni- ja komisjonikohtumised toimusid ühes klassiruumis, täiskoguistungid teises.

Pärast põgusat sissejuhatust asusime Euroopa Parlamenti puudutava viktoriini juurde img_7090Kahooti keskkonnas.   Kui esimeste küsimustega ei tahtnud internet meiega täiskujul koostööd teha, siis peagi internet taltus ning viktoriin lõppes viperusteta. Euroopa Parlamendi presidendiks kehastus viktoriinil teise koha pälvinud Anella Veebel, fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeks Jean Marie Le Peniks sai Alar Tovstsik ning ajakirjaniku ameti võttis enda kanda Analiis Veeremaa.img_7085

Võrreldes eelmise õppeaastaga vajavad noorte tähelepanu ning parandusettepanekuid senise kuue asemel kolm Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõud.

Esimese, kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade eelnõu „Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb  EL saabunud sõjapõgenikud jagada väikesematesse rühmadesse, saata nad viivitamatult määratud sihtriiki ning integratsiooni eesmärgil paigutada elama ja õppima kohalike vahetusse lähedusse“ puhul leidsid noored, et lahenduseks oleks anda arenguabi Aafrikale ning ehitada sinna koole. Kuna eelnõu tekitas mõlemal täiskogul hulgaliselt küsimusi, siis seda vastu ei võetud.img_7078img_7080

Teise, tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu „Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide riiklikke asutusi min 30% ulatuses tööle võtma noori vanuses 15-26 eluaastat“ osas tõstsid noored vanuseskaalat 18 – 26 aastani. Tekkis küsimus organi kohta, kes kontrollib, kas nõuet täidetakse. Samuti arutati avalikult alaealiste noorte tööhõive küsimust. Täiskogu eelnõud vastu ei võtnud, valdav enamus jäi erapooletule seisukohale.

img_7077Kolmas, siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni eelnõu „E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast 5 eurot/kg“ puhul kaotati küll geoblokeering, kuid jäädi siiski selle juurde, et postipaki hind peab sõltuma vahemaast. See oli ainus eelnõu,

mis vastu võeti.

haaletustulemused_1

img_7088

img_7073

img_7086

img_7083

Ajakirjanik kirjutab: Mängus osalenud 10, 11, ja 12. klass tõid välja oma mõtted vastavalt oma „ametikohtadele“. Kui õpilase maailmavaade oli liberaalne, pidi ta oma mõtteid ka vastavalt sõnastama. /…/ Klassiruumis arutlevate õpilaste kõnelemist kuulates oli aru saada, et nad on mängus sees ning nad proovivad midagi paremaks muuta.

Suur tänu Tamsalu Gümnaasiumile küllakutse ja särtsaka hooaja avamängu eest!

img_7093 img_7095 rimg3002Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 1 Tamsalu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Räpina Ühisgümnaasium Euroscolal

Reedel, 7. oktoobril osalesid 21 Räpina Ühisgümnaasiumi abiturienti Euroscolal Strasbourgis. Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis pakub noortele võimalust tutvuda lähemalt parlamendi tegevusega ning „mängida läbi“ üks tööpäev parlamendihoones.

Strasbourgi viis RÜGi noored aga edukas osalemine Euroopa Parlamendi Eesti infobüroo poolt välja kuulutatud videokonkursil „Meil on lahendus!“, kus noorte poolt leidis käsitlemist pagulasküsimus. Samuti oli eelduseks osalemine Euroopa Parlamendi simulatsioonimängus, mis viidi läbi Räpinas detsembris 2015. Videos kujutasid noored situatsiooni, kus vallavolikogu koosolekul teatas vallavanem, et on otsustanud kogukonda vastu võtta ühe pagulaspere. Koosviibijatel tekkis palju küsimusi ja murekohti seoses nende majutamise ning haridusega. Kogu ärevuse võttis aga maha see, kui vallavanem tutvustas 12-aastast tüdrukut Aishat, kes oli põgenedes kaotanud nii kaks venda kui vanemad ning kelle vallavanem oli enda juurde elama võtnud. Küllap võidu tõigi video põhisõnum: „Pole tähtis, kes Sa oled ja kust Sa tuled, me oleme kõik inimesed“. Sama  sõnum jäi kõrvu ka Euroscola saalist.

euroscola-2

Reis Strasbourgi oli valdavale osale noortest nende esimene välisreis lennukiga. Marsruut suunal Räpina-Tallinn-Frankfurt-Strasbourg 6. oktoobril ei pakkunud just palju unetunde, kuid energiast puudu ei tulnud ning juba esimesel õhtul tõdesime, et vanalinn koos Väikese Prantsusmaa (La Petite France pr. k), kirikute ning katedraalidega on igati väärt avastamist. Küll koju naastes on aega puhata!

Eestlased olid esimesed, kes Euroscola päeval 7. oktoobril Euroopa Parlamendi ukse taha jõudsid. Juba väljast tekitas hoone mastaapsus ootusärevust ning aukartust.

euroscola-1

Päev algas Euroopa Parlamendi täiskogusaalis, kus noored istusid parlamendiliikmete kohtadele ning avanes võimalus kohtuda parlamendis Saksamaad esindava Norbert Linsiga, kes tutvustas nii ennast kui parlamenti ning vastas noorte poolt esitatud küsimustele. Lins oli pädev vastama kõigile päevakorda tulnud teemadele alates mahepõllumajandusest kuni pagulaste ja Brexitini.

euroscola-6

Järgnevalt tutvustasid end 1-minutiliste ettekannetega kõigi 21 osaleva kooli ja 453 noore esindajad. Räpina Ühisgümnaasiumi tutvustas Carl-Erik Sakson, kes rääkis oma kõnes nii oma kodukohast kui koolist ning selle lahedatest õpetajatest.

Ennelõunasse mahtus veel ka pikem Euroopa Parlamendi ning selle struktuuri tutvustus. Kogu pärastlõuna oli pühendatud aga tööle erinevates temaatilistes komisjonides. Noortel oli võimalus valida kuue erineva töögrupi vahel, kus vastused tuli leida järgmistele küsimustele:

  • Kuidas soodustada säästvat arengut?
  • Kas inimõigusi võib julgeolekukaalutlustel piirata?
  • Milline peaks olema Euroopa arengupoliitika?
  • Milline peaks olema Euroopa tulevik?
  • Mida peaks tegema rände ja integratsiooni küsimuses?
  • Noorte tööhõive – uus väljakutse Euroopale?

Arutelud olid päris tulised ning sageli oli kompromissi leidmine raskendatud kuna eri taustaga noortel olid väga erinevad arvamused. Kui alguses tundus veidi hirmutav rahvusvahelises grupis oma arvamust välja öelda, siis kadus hirm kiiresti ning ka meie noored avaldasid valjuhäälselt oma seisukohti. Näiteks toob Carl-Erik Sakson välja, et oli väga huvitav suhelda teistest rahvustest noortega ning nende arvamuse taustal kujundada erinevate teemade osas välja oma vaatenurk.

Väljatöötatud eelnõud kanti täiskogusaalis ette ning just seda osa peavad Räpina noored kõige põnevamaks osaks päevast. Noorte vastused püstitatud küsimustele olid väga lennukad. Näiteks pakuti välja, et koolisüsteem kõigis Euroopa Liidu riikides võiks olla sama ning rohkem infot peaks jõudma Euroopa Parlamendist meediasse, kuna valdav osa üldsusest pole selle tegevusega kursis. Samuti soovitati noorte tööhõive suurendamiseks teha koolides kohustuslikuks noorte tööprogramm ning luua Erasmuse-laadne programm ka koolinoortele. Pagulaste osas oldi väga toetavad ning rõhutati vajadust kogu üldsuse harimiseks erinevate kultuuride eripärade osas.

euroscola-5

Valdav osa eelnõudest võeti elektroonilist hääletussüsteemi kasutades häälteenamusega vastu.

Päeva mahtus ka Eurogame, kus tuli vastata neljast erinevast rahvusest koosnevas tiimis eri keeltes kirja pandud 18le küsimusele. Neljal finaali jõudnud meeskonnal tuli parlamendi ees läbida ka muusikalisi ja videoküsimusi sisaldav voor. Sellest väljus võitjana Räpina Ühisgümnaasiumi õpilase Kati Heeringi meeskond.

Eeskätt aitas Euroscola panna noortel end ja Eestit veidi laiemasse Euroopa konteksti – oleme nii eestlased kui eurooplased, rahvustelt erinevaid, kuid inimestena väga sarnased.

euroscola-3Päeva jooksul oli korduvalt juttu ka Brexitist ning kriisist, millesse Euroopa tänu sellele on sattunud. Kõlama jäi aga mõte, et kriis liidab ja ühendab ning Euroopa tuleb sellest välja tugevamana kui eales varem. Nii nagu öeldi hetk enne kõigi osalenud riikide lippude lahkumist saalist: Europe is worth having. Eks hoiame seda! Koos!

Täname võimaluse eest Euroopa Parlamendi Eesti infobürood!

Strasbourgis käisid Räpina Ühisgümnaasiumi 12. klassi õpilased Kelli Assak, Kati Heering, Anita Härm, Märt Hüdsi, Elise-Brigit Hüsson, Priit Ilves, Elis Andra Jõks, Polina Kasyanova, Pille-Riin Konsap, Annali Kruusamägi, Rain Loodus, Madis Lume, Risto Narusk, Taavi Näks, Liisi Punnisk, Carl-Erik Sakson, Jaakob Suurmõts, Mariken Tarasov, Taavi Toim, Kerli Valdisoo ja Eleri Varjund.

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Räpina Ühisgümnaasium Euroscolal kommenteerimine on välja lülitatud

2016/2017 õppeaasta mängudele registreerimine lõppenud

Anname teada, et 2016/2017 õppeaastaks on simulatsioonimängu”Euroopa Parlament” tellimine lõppenud. Koos broneeringutega eelmisest õppeaastast said said plaanitud 30 mängu  väga kiiresti täis.

Võtame kõikide koolidega järjest ühendust ning kui teie poolt eelistusse kirja pandud kuupäeval mängu läbi viimine ei õnnestu, siis leiame uue sobiva aja kas sellel või järgmisel õppeaastal.

Mänge viib läbi Civitta Eesti AS koostöös Euroopa Parlamendi Infobürooga Eestis.

Rubriigid: Uudised | 2016/2017 õppeaasta mängudele registreerimine lõppenud kommenteerimine on välja lülitatud

Alustame taas

Kustume kõiki Eesti haridusasutusi osalema oma klassi või grupiga simulatsioonimängusEuroopa Parlament”, et võita reis Strasbourgi*!

Osalemiseks tuleb enda kooli tellida mängujuht, kelle juhatusel saavad mängijad teada, mida tähendab poliitikuks olemine, mis on demokraatia ja kuidas töötab Euroopa Parlament.

Mäng sobib alates 15. eluaastast, ei vaja eelteadmisi, on läbi viidav 90 minutiga ja on osalejatele täiesti tasuta. Täpsema info mängu kohta leiate siit.

Teisel aastal viiakse perioodil 1.okt 2016 – 30.apr 2017 läbi 30 mängu. 

  • Üks mäng on mõeldud 15-50le osalejale.
  • Ühes mängus võib korraga osaleda mitu erinevat klassi.

Mängu tellimiseks palume teil täita online VORM või võtta otse ühendust mängujuhiga.

Juhul, kui teie grupp sellel õppeaastal plaanitud 30 mängu sisse ei mahu, siis liigute automaatselt 2017 sügise mängude eelisjärjekorda.

Kohtumiseni koolis!

*Reisi võitmiseks tuleb lisaks mängule osaleda ka Euroscola konkursil, mille täpsemate tingimustega saab tutvuda siin.

Rubriigid: Uudised | Alustame taas kommenteerimine on välja lülitatud