Sooje ja südamlikke jõulupühi ning särtsakat aastavahetust!

civitta-seasons-greetings

Rubriigid: Uudised | Sooje ja südamlikke jõulupühi ning särtsakat aastavahetust! kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 18 Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Järjekorras 18. ja käesoleva aastanumbri viimane Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng viidi läbi 13. detsembril Järveotsa Gümnaasiumis. Mängust võtsid osa gümnaasiuminoored alates 10. klassist.

Traditsioonilise viktoriini võitis sel korral punktisummaga 8641  Gerli Annabell Süld, kes asus usinalt ka presidendirolli täitma. Vabatahtlikkuse alusel said jagatud ka teised rollid kuid pärast mõningast rollikaartidega tutvumist vahetasid mõned mängijad rollikaardid ära ning ajakirjanikuks hakkas Hagar Nakkurt.

ajakirjanik-ja-jean-marie-le-penMängust osa võtnud noored olid julged ja agarad. Komisjonide töös küttis enim kirgi noorte tööhõive ning migratsiooni eelnõud. Arutleti kui vanalt peaks või võiks üks inimene tööle asuda ning millised oleksid liiga noorelt tööle asumise võimalikud tagajärjed. LIBE komisjoni raportööriks osutus väga liberaalsete vaadetega noor neiu, kes juhtis komisjoni arutelu südikalt ning ka üldkogu istungil ei jäänud ta komisjoni vaadete kaitsmisel hätta.

Kõik eelnõud läksid ka muutmisele:

Noorte tööhõive eelnõu sõnastati järgnevalt:

Noorte tööhõive suurendamiseks kohustada EL liikmesriikide asutusi tööle võtma 30% ulatuses noori, kes on vanuses 18-26 eluaastat.

arutelu5Eelnõu muudatused olid põhjendatud sellega, et alates 18. eluaastast on noortele vähem piiranguid ning seetõttu rohkem võimalusi töötada- nt on lubatud pikemad tööpäevad ning võimalus töötada ka asutustes, kus pakutakse alkoholi. Vanuse alampiiri tõstmisel peeti oluliseks ka asjaolu, et alustades tööga alles 18. eluaastast jääb rohkem aega koolis käimiseks ning õpingute lõpetamiseks, mis omakorda soosib paremaid võimalusi tuleviku tööturul.

Migratsioonikriisi lahendamiseks pakuti välja järgnev:

rohelisedMigratsioonikriisi lahendamiseks tuleb EL-i saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rühmadesse, saata sihtriiki, kus nad parema lõimumise nimel paigutatakse elama ja õppima kohalikega kokku. Parimini hakkama saamiseks teha sihtriigis selgitustööd, pakkuda immigrantidele keeleõpet. Kui riik pole nõus määratud arvu põgenikke vastu võtma, määrata riigile trahv ühe migrandi kohta 8000 eurot.

Komisjon oli igati põgenike vastuvõtmise poolt ning eelnõus mainitud trahviraha sooviti kasutada nende riikide toetamiseks, kes on valmis põgenikke vastu võtma.

arutelu3Geoblokeeringu eelnõud muudeti järgnevalt:

E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hinna ülempiir, mis sõltub vahemaast, 5eur/kg.

Täiskoguistungil tekkis saadikutel küsimus, kas soodsad pakitasud ei põhjusta äkki kohalike kaupmeeste pankrotti? Eelnõu muutjad arvasid aga, et soodsamad pakitasud hoopis elavdaksid kohalike kaupmeeste käivet, sest kaupade tellimine muutuks kiiremaks ja lihtsamaks.

Kõik muudetud eelnõud võeti ka vastu:

haaletustulemused_18Mängu võttis oma sõnadega kokku ajakirjanikuks kehastunud Hagar Nakkurt järgmiselt:

„Mäng oli hästi ülesehitatud ja ma arvan, et selline viis on kõige parem arusaamaks, kuidas Euroopa Parlament toimib, kes sinna kuuluvad ja kuidas otsuseid vastu võetakse.

Ma arvan, et mängu käigus said kõik kaasa mõelda ja oma arvamust avaldada. /../

Õpilaste poolt läbi mängitud parlamendi töö sujus hästi, noored süvenesid ja lahendasid probleeme. Natuke harjutamist ja võime ise Euroopa-asju otsustama hakata!“

taiskogu arutelu2 arutelu4 gruppAitäh Järveotsa Gümnaasiumile toreda mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 18 Tallinna Järveotsa Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 17 Tallinna Ehituskool

6. detsembril olid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängimas Tallinna Ehituskooli 27 noormeest II ja III kursuselt.

Parajalt elevust tekitanud viktoriini võitis 7060 punktiga Janno Jõeste 26. rühmast. Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi rolli asus täitma Marten Agar. img_8005Ajakirjanikuks kehastus Andre Šmoilov ning fraktsioonilise kuuluvuseta rassistlike vaadetega parlamendisaadik Jean Marie Le Peniks sai Ats Rand.

Mängu käigus muudeti juba esimeseks täiskoguistungiks kõiki eelnõusid.

Kodanikuvabaduste ja justiits- ja siseasjade komisjoni lõplik eelnõu sõnastati järgmiselt: „Pagulaskriis ja sõjakolded kolmandas maailmas tuleb lõpetada ning suunata ressursse kolmanda maailma majanduse turgutamiseks.“ Eelnõu esialgses versioonis keskenduti eeskätt Süüria olukorrale.  Direktiiv võeti häälteenamusega vastu.

Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni img_8000eelnõu puhul tuldi juba esimeseks täiskogu istungiks välja uuendusliku ideega kehtestada noortele alates 8. klassist iga-aastane kohustuslik tööpraktika kahe kuu mahus. Alates 18. eluaastast peaksid kõik noored tegema 16 kohustuslikku töötundi nädalas. Kuna tekkis küsimusi, mis laadi praktikaga oleks tegu ning millised asutused ja ettevõtted noori vastu võtaksid, siis täpsustati teiseks täiskogu istungiks eelnõud ning piiritleti lisaks eelnenule ära ka vanusevahemik 18 – 25 eluaastat, mil 16 töötundi nädalas kohustuslik oleks. Samuti on noori värbavatele ettevõtetele ette nähtud toetused. Selle direktiivi poolt hääletas 8 ning vastu 6, mistõttu vajaks see veel arutelu.

img_7990 img_7991 img_7992 img_7996 img_7999 img_8004 img_8009 img_8013Siseturu ja tarbijakaitse komisjoni eelnõu esimesel täiskogu istungil kõlas nii: „E-kaubanduse elavdamises ja lihtsustamiseks tuleb kaotada geoblokeering ning lisaks kg põhjal olevale hinnale tuleks lisada ka 5 eurot 1000 km kohta.“ Teiseks täiskogu istungiks eelnõud täpsustati veelgi lisades eelnõule klausli, et toote transpordi maksumus ei tohi ületada poolt toote maksumusest. Samuti korrigeeriti senine 5 eurot 1000 km kohta 2le eurotle 1000 km kohta. Ka see eelnõu jäi vastu võtmata.

haaletustulemused_17

img_7836Noored iseloomustasid mängu järgmiselt: „no pole paha“, lõbus, tore, huvitav, „käib kah“.

Täname Tallinna Ehituskooli väga mõnusalt maskuliinse mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

 

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 17 Tallinna Ehituskool kommenteerimine on välja lülitatud

16 mäng Audentese Erakool

5. detsembril jõudis kätte aeg Audentese Erakooli Euroopa Parlamendi simulatsioonimänguks. Mängule oli tulnud 17 õpilast 9b klassist.

Mängu alustasime viktoriiniga, mille võitis Taavi Verbo ning tema võttis enda kanda ka Euroopa Parlamendi presidendi rolli täitmise, radikaalsete vaadetega Jean Marie Le Pen’i rolli võttis endale Silver Raid.president-ja-jean-marie-le-pen

Ajakirjaniku rolli võttis endale Karoli Käärt, kes küsis komisjonidelt pagulasteema ja ühisturu kohta järgmist: „Mis on pagulastes ebasobilikku?“, „Kuidas pagulased häirivad või on häirinud kohalikke?“, „Kuidas kinnitate ostjatele, et pakisaatmisel ei teki riske?“.

Sel korral tundusid kõik eelnõud mängijatele enam-vähem sobilikud ning väga „tuliseid diskussioone“ ei tekkinud. Arutati pagulaste vastuvõtmise üle ning üldine haaletaminearvamus oli, et vastuvõetavate pagulaste arvu tuleks kontrollida. Noorte arvates tuleks saabuvad pagulased jaotada väikeste külade vahel, kus nad saaksid elada ja õppida. Lisaks tehti ettepanek seada merele vastav piirikontroll, et pagulased ise üle vee tulla ei saaks.imgp1391

Noorte tööhõivega seotud probleemide lahendamiseks pakuti välja, et Euroopa Liidu liikmesriikides tuleks tööandjatele kehtestada kohustus värvata eelnõus väljapakutud 30% asemel 50% ulatuses 16-25 aastaseid noori.

Digitaalse ühisturu ja e-kaubanduse soodustamiseks nõustuti kehtestama ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast 5 eurot/kg. Riske nähti seoses müüjate ja ostjate vanusega ning arvati, et vajadusel tuleb kehtestada vanusepiirang ning vanemlik kontroll.

ettekanne imgp1387 imgp1386imgp1389 raportoorArutatud eelnõudest võeti vastu migratsiooni ja piiriülese kaubanduse eelnõud. Noorte tööhõivet puudutav eelnõu jäi sel korral vastu võtmata, sest häälte arv jagunes täpselt võrdselt.

haaletustulemused_16

gruppAitäh Audentese Erakooli noortele toreda mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | 16 mäng Audentese Erakool kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 15 Kohila Gümnaasium

2. detsembril toimus Kohila Gümnaasiumis 15. Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Mängule oli tulnud 49 11. ja 12. klassi gümnaasiuminoort. Kohila Gümnaasium võitis ka sügisel toimunud Euroscola fotokollaaži konkursil reisi Euroopa Parlamenti, Strasbourgi. Mäng kujunes võidutööle igati vääriliseks.

Mängu alustasime traditsioonilise viktoriiniga, mille võitis Hendrik Heinsar 8496 punktiga, kes asus meeleldi ka talle pakutud presidendi rolli täitma.

fraktsiooni-esimene-kohtumineMängu iseloomustas väga hea energia ning diskussioonide tekkimine juba mängu algfaasis. Ka fraktsioonide esimehed võtsid oma rolli tõsiselt ning Euroopa rahvapartei ja kristlike demokraatide ning Euroopa sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonides korraldati juba eelnõude esimesel arutelul põhjalik hääletus, kus otsustati, kas fraktsioon on pigem kirjeldatud eelnõude poolt või vastu.

Järgnenud komisjonide arutelud olid väga elavad ja põhjalikud ning sõna võttis ka äärmuslike vaadetega Jean-Marie Le Pen, kelle rolli kehastas Jaan Kruusel. jean-marie-le-pen

Komisjonides arutati, et migratsioonikriisi lahendamiseks tuleks Euroopa Liitu saabunud sõjapõgenikud jagada väiksematesse rümadesse ja kohustada neid iganädalalaselt kohtuma sihtriigi väljatöötatud koolitustel. Lisaks arvati, et Euroopa Liidu liikmesriike tuleks kutsuda üles panustama SKP-st ja militaarvarustusest vähemalt 1,69% Frontexi tugevdamiseks. Integratsiooni eesmärgil tuleks pagulased noorte arvates paigutada elama ja õppima kohalike vahetuslähedusse, seejuures arvesse võttes pagulaste kesist keeleoskust ja palkama neile eraõpetajad.  komisjonitoo

Noorte tööhõive suurendamiseks arvati, et Euroopa Liidu liikmesriikide tööandjaid tuleks kohustada võimaldama praktikaid noortele alates 8. klassist ja suvel ning teistel koolivaheaegadel peaksid nad võimaldama töökohti minimaalselt 15% ulatuses 14.- 18. aastastele noortele. Vanematele kui 18 aastasetele noortele peaksid tööandjad pakkuma aastaringselt tööd minimaalselt 25% ulatuses.

E-kaubandusega seotud eelnõud noored muuta ei soovinud.ajakirjanikud-toos fraktsioon fraktsiooni-esimene-kohtumine-2 saadikud

Kuna osalejaid oli palju siis rakendasime tulemuste fikseerimiseks ajakirjanike rolli koguni kaks noormeest – Esper Ernitsa ja Alari Erriti.ajakirjanikud

Ajakirjanikud võtsid mängu kokku järgmiste sõnadega: „Päev oli vaidluste rikas kuid leiti palju uusi mõtteid, kogemusi ja ühtne konsensus“

Kõige rohkem arutelu ja küsimusi tekitas saadikutes ja ajakirjanikes digitaalse ühisturu ja piiriülese kaubanduse piirangute eelnõu.

Mäng lõppes hääletusega, kus võeti kindla ja väga suure häälteenamusega vastu kõik eelnõud.

haaletustulemused_15

gruppAitäh Kohila Gümnaasiumile toreda mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 15 Kohila Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud