Mäng 3 Pärnu Koidula Gümnaasium

18. oktoobril toimus Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Juhuslikult oli hommikul selgunud, et Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased on ka nende õnnelike seas, kellel on võimalus uuel aastal Euroscolale sõita!

Mängus osalenud noored olid igati rahulikud ja tasakaalukad! Läbiviidud viktoriini võitis Christo 9801 punktiga, temast sai ka Euroopa Parlamendi president. Pärast rollide jaotamist ning teemade tutvustamist alustati seaduseelnõude väljatöötamisega.

Nagu varemgi, arutati ka sel korral kolme teema üle – prügimajandus, Euroopa tulevik ja tööhõive.

img_2624 img_2625Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon ENVI tegi ettepaneku parandada prügi tekkimisega seotud olukorda järgmiselt: Toetada asutuste rajamist, mis ostavad kokku taaskasutatavaid pakendeid ja sundida suurkorporatsioone asendama osa plastpakendeid klaaspakenditega.

img_2627 img_2628Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja paremaks ettevalmistamiseks tööturule sisenemisel tuleks Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjonil EMPL gümnaasiumis kolme aasta peale jaotada ära kolm õppeainet: karjääriõpe, majandusõpe ja projektikirjutamine. Leiti ka, et ülikoolide õppekavades tuleks teooriat siduda rohkem praktikaga ja pakutavat praktikat peaks kindlasti tasustama. Pakuti välja ka, et liikmeriigid looksid toetusfondi, mis toetaks tudengite ettevõtteid ja välismaale praktikale asumist.

img_2631-loigatud img_2632-loigatud img_2633-loigatud Välisasjade komisjon AFET pakkus välja, et Euroopa tulevikku vaadates tuleks immigrantidele pärast vastava intervjuu läbiviimist pakkuda praktikat ja kaks kuud pärast praktikaga alustamist antaks neile elamistoetus. Leiti ka, et tuleks tekitada majanduslik sümbioos ja suurendada majanduslikku koostööd, et teised suurriigid ei sooviks Euroopa Liidust lahkuda.

Väljapakutud seaduseelnõude üle hääletati ja tulemused olid järgmised:

haaletustulemused_3

img_2635-loigatudAitäh teile toreda mängu eest ja ilusat Euroscolat!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 3 Pärnu Koidula Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Euroscola konkursi võitjad selgunud

Selgusid Euroopa Parlamendi noorteprogrammi Euroscola 2019 I semestri võitjad!

Sel sügisel saadeti konkursile kokku 25 videoklippi, mille seast Euroopa Parlamendi Büroo Eestis välja kaheksa parimat.

EuroscolaEuroscola logo
Euroscola@European Parliament

Euroscolale Strasbourgi sõidavad Miina Härma Gümnaasiumi, Võnnu Keskkooli, Pärnu Koidula Gümnaasiumi, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi noored. Palju õnne konkursi võitjatele ja suur tänu kõikidele osalejatele!

Euroscola 2019 I semestri võiduvideod:

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi video ei vastanud konkursi tingimustele, mistõttu nende asemel saab Strasbourgi sõidu võimaluse Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium.

Võtame reisi võitnud koolidega peatselt ühendust, et kokku leppida sõidu aeg ja selgitada reisitingimusi.

Euroscola programm on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 aastat. Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast “mängida” läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Loe täpsemalt programmi kohta siit.
Euroopa Parlamendi Büroo Eestis
EPtallinn@europarl.europa.eu
+372630 6969

Rubriigid: Uudised | Euroscola konkursi võitjad selgunud kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 2 Tallinna Kunstigümnaasium

Teisipäeval, 16. oktoobril, toimus Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng Tallinna Kunstigümnaasiumis. Mängust võttis osa 60 õpilast 10. klassidest.

Mängu alguses tutvustati osalejatele põgusalt Euroopa Parlamenti ja rolle, mida noored täitma asusid. Presidendi valimiseks viidi läbi viktoriin, kus endiselt tekitab kõige rohkem ootamatust eelarve küsimus. Kui presidendid valitud ja ka teised rollid jagatud said, asus mäng eelnevalt tutvustatud reeglite järgi pihta.

img_2607

Kõige tulisemat arutelu põhjustas prügi sorteerimise teema, mille ajakirjanik nii kokku võttis: „Täiskoguistungil arutati pigem prügi probleeme – see on globaalne ja mega suur probleem terves maailmas“.

Lisaks prügi teemale, kus leiti, et prügi tuleks rohkem sorteerida, kasutusele võtta rohkem biolagunevaid materjale, arutati ka tööhõive ja Euroopa tulevikuga seotud küsimusi. Arutelude tulemusena jõuti järeldusele, et juba gümnaasiumiastmes tuleks noori hakata tööks ette valmistama ja pakkuda tuleks karjääriõpet, CV-de koostamise koolitust ja muud taolist, mis aitaks noortel valutumalt töömaailma astuda. Leiti ka, et noorte huvi hoidmiseks ja kasvatamiseks tuleks õppimist interaktiivsemaks ja mängulisemaks teha.

img_2608 img_2603Euroopa tuleviku osas otsustati, et hoolimata eesootavast Brexitist peaks Euroopa Liit tegema rohkem koos – liit peaks toimima veel ühtsemalt ja soodustada tuleks ühist tööturgu ja kaubandust.

img_2604 img_2619

Mängu lõpus toimus väljapakutud seaduseelnõude üle hääletamine:

haaletustulemused_2

img_2611-loigatud img_2620-loigatud

Aitäh teile mängu eest, teiega oli tore!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 2 Tallinna Kunstigümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Euroscola konkurss – kevad 2019

26. mail 2019 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Seoses sellega kutsume gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema Euroscola videokonkursil teemal: “Seekord lähen valima!”

EuroscolaEuroscola logo
Euroscola@European Parliament

Videoklippidelt ootame noorte loomingulist lähenemist üleskutsele minna valima (vt seekordlähenvalima.eu).

Tähtaeg: 15. oktoober 2018.

Konkursi tingimused:
– videoklipi maksimaalne pikkus 2 minutit
– videoklipp laadida üles Youtube´i
– iga kool võib esitada ühe videoklipi
– märksõna “Euroscola konkurss”
– tähtaeg: 15. oktoober 2018
– link videole ja kontaktandmed (kooli nimi, klass, juhendaja nimi, telefoninumber ja meiliaadress) saata: konkurss-EP-Tallinn@europarl.europa.eu

Kaheksa parimat videoklippi saatnud kooligruppi (20-24 õpilast ja 2 õpetajat) saavad võimaluse osaleda Euroscola programmis ja külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis 2019. aasta esimeses pooles.

Konkursil osalemisega annab kool Euroopa Parlamendi büroole õiguse kasutada saadetud videoklippe sotsiaalmeedias ja infobüroo kodulehel ning samuti kinnitab, et video on valminud vastava kooli õpilaste poolt ja nende osalusel.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 22. oktoobril 2018 EP infobüroo kodulehel www.europarl.ee ja Euroopa Parlamendi büroo Facebooki lehel.

Osalemistingimused:
Konkursil saavad osaleda need koolid, kes pole alates 01.01.2017 Euroscola programmist Strasbourgis osa võtnud.

Lisainfo ja Euroscola reeglid:
http://www.europarl.europa.eu/estonia/et/noored/euroscola.html

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis
eptallinn@europarl.europa.eu
tel 630 6969

Registreeru ka:

 .
Rubriigid: Uudised | Euroscola konkurss – kevad 2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng 1 Kose Gümnaasium

Reedel, 28. septembril, toimus selle õppeaasta esimene simulatsioonimäng Kose Gümnaasiumis. Mängust võtsid osa 10., 11., ja 12. klassi õpilased, kes olid kevadel osalenud Euroopa kultuuripärandi videokonkursil ja võitnud auhinnaks reisi Euroscolale.

Pärast rollide jaotamist hakati usinalt tööle. Sel korral võttis ajakirjanik mängu väga põhjalikult kokku ning siinkohal oleksid mängujuhi kommentaarid üleliigsed:

Tänasel Euroopa Parlamendi täiskogu istungil arutati kolme teema üle. Esimene teema puudutas reostust ja kuidas seda vähendada. Pakuti välja, et inimeste teadlikkust prügi ja reostuse kohta tuleks parandada juba lapseeas. Lahenduseks mõeldi harivad lastesaated ja multifilmid, mis õpetavad lapsi sorteerima ja vähem prügi maha viskama. Samuti oli idee panustada raha teadusesse, et välja töötada viis, mis muudaks prügi mullaks. See idee oli pigem varuplaan, kuna sellise asja välja töötamine võib aega võtta aastaid. Ideeks oli ka panna peale trahv reostajatele.

img_2475 img_2478

Teine arutlusel olnud teema oli noorte tööhõive. Keskenduti probleemile, et noored ei oska tööle kandideerida ning tööandjad nõuavad eelnevat praktikat. Olukorra lahendamiseks pakuti välja gümnaasiumiastmele kursus, kus kogemustega töötaja õpetab noortele tööle kandideerimise protsesse (CV koostamine, tööintervjuu jne). Samuti toodi välja, et ettevõtted peaksid võtma enda juurde noori praktikante ja praktika pikkust pikendama ühe aastani. Sellele ettepanekule vastuväiteid polnud.

img_2480 img_2482

Viimane probleem oli Euroopa tulevik. Mõeldi sellele, kuidas Euroopa Liit edasi peaks liikuma. Jõuti arusaamisele, et kõige õigem oleks keskenduda kaubandusele ja vähem teistele valdkondadele (ränne, julgeolek ja kaitse). Antud otsus tekitas teistes kõige rohkem küsimusi ja vastuarvamusi. Mõeldi sellele, mis saab kõigest muust kui keskendutakse ainult kaubandusele ja kas see ei pane riike Euroopa Liidust lahkuma. Küsimused kuulati ära ja toimus uus omavaheline arutelu.

img_2484 img_2472

Mäng oli igati sisukas ja tore. Kose Gümnaasiumi noored sõidavad Euroscolale  6. detsembril. Põnevat reisi teile!

img_2490

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng 1 Kose Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud