Narva Soldino Gümnaasium

6. märtsil toimus Narvas ka teine ingliskeelne Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng. Sedakorda olid mängimas Narva Soldino Gümnaasiumi 25 kümnendikku.

img_8759Mängu juhatas sisse Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kes rääkis nii oma tööst Euroopa Parlamendis kui Euroopa Liitu puudutavatest teemadest laiemalt. Iga küsimuse esitaja sai hea küsimuse eest kingiks Euroopa Parlamendi infobüroo mälupulga. Küsimusi oli noortel aga küllaga ning teemadest puudust ei tulnud.

Eelnõud panid noored korralikult ajusid ragistama ning ühiselt tuldi välja järgmiste mõtetega:

  1. Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleks panna selged piirangud migrantide arvule vastavalt järgmistele kriteeriumitele:
  • Tuleks arvestada vastu võtva riigi rahvaarvuga
  • Kontroll migrandi psüühilise ja füüsilise tervise kontroll
  • Tõsta vastuvõtva riigi kaitsevõimet
  • Maksta migrantidele vähem toetus

img_87752. Noorte tööhõive parandamiseks tuleks EMPL komisjonil endal ohjad haarata ning kirjutada noorte praktikavõimaluste suurendamiseks projekt. Noortele maksaks stipendiumi/palka riik.

3. Mõeldes just väiksematele riikidele, millel on Euroopa Liidust väga palju kasu, tuleks Brexitile vastu astuda ning Euroopa Liitu tugevdada. Ühendkuningriik võib teha, mida soovib!

haaletustulemused_25Täiskogul võeti vastu ainult kaks viimast eelnõud, nö migratsioonieelnõu jäi vastu võtmata.

img_8762 img_8774 img_8768 img_8769 img_8771 img_8773 img_8776 img_8777img_7837Tänud Narva Soldino Gümnaasiumile küllakutse ja sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Narva Soldino Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 24 Narva Kesklinna Gümnaasium

6. märtsil olid ingliskeelset Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängimas peatselt ka Euroscola auhinnareisile minevad Narva Kesklinna Gümnaasiumi noored.

Mängu käigus oli selgelt tunda, et noored olid juba mõnda aega teinud sisulisi ettevalmistusi Euroopa Parlamenti minekuks ning viinud end kurssi nii erinevate Euroopa Liitu puudutavate faktide kui laiemate probleemsete teemadega.

img_8731Muuseas, löödud sai ka senine viktoriinirekord: Anastassia Umrihhina vastas õigesti kõigile 11le Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi teemalisele küsimusele ning saavutas mängude ajaloo kõrgeima skoori 13 136 punktiga. Palju, palju õnne Nastyale, kellest sai ka väga sõnakas ning asjalikke märkusi ning küsimusi esitav president.

Noored otsustasid migratsioonikriisi lahendamiseks karmistada pagulaste vastuvõtmisprotsessi elimineerimaks kriminaalse taustaga inimeste ning psüühiliste probleemidega inimeste Euroopa Liitu pääsemist. Samuti tuleks nad integreerida meie haridussüsteemi. Küsimusi tekitas psühholoogiliste probleemidega inimeste teema ehk kustkohast tõmmata piir, kas depressiooni tõttu võiks ka tulla „ei“? Samuti tunti muret eelarve otsalõppemise ning kogukonna pagulasvaenulikkuse pärast. Eelnõu jäi vastu võtmata.

img_8726Noorte tööhõive suurendamiseks tuleks neile pakkuda võimalust töökogemuse saamiseks läbi vabatahtliku töö. Kaasama peaks nii era- kui avaliku sektori ning noortele tuleks võimaldada ka ümberõpet juhul kui juba omandatud haridus tööd ei anna. Eelnõu võeti häälteenamusega vastu.

Mängu ingliskeelses versioonis oli esmakordselt kasutusel uus eelnõu, mis puudimg_8757utas Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise tingimusi. Noored aga läksid tingimustest veidi kaugemale ning leidsid, et nende hinnangul ei oleks Euroopa Liitu enam vaja ning senise liidu võiks asendada väiksemate lähestikku asuvate riikide ühendustega. Ka see eelnõu jäi mängus vastu võtmata.

Mängu lõpetas vabas vormis ettekande ning küsimustevooruga Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kes rääkis nii oma tööst Euroopa Parlamendis kui Euroopa Liitu puudutavatest teemadest laiemalt. Mõnus diskussioon tekkis noortega ka Euroopa Liidu tuleviku teemadel.

Oli väga sisukas ja inspireeriv mäng! Toredat Euroscola reisi teile aprillis, olete seda auhinda igati väärt!

haaletustulemused_24img_8724 img_8728 img_8737 img_8741 img_8749 img_8751 img_8752 img_8754img_7835Uute kohtumisteni!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 24 Narva Kesklinna Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 23 Tõrva Gümnaasium

6. märtsil toimus simulatsioonimäng Tõrva Gümnaasiumis. Mängule oli tulnud 20 gümnaasiuminoort 11. klassist. Mängu alustasime traditsioonilise viktoriiniga, mille võitja asus ka presidendi rolli täitma.

Noortele pakkus kõige enam aruteluteemasid migratsioonikriisi küsimus. Leiti, et põgenikud tuleks jagada lähtuvalt päritoluriigist sõja- ja majanduspõgenikeks. Arvati, et pärast sihtriiki saabumist tuleks anda põgenikele 1,5 aastat aega, et riigi poolt pakutud abiga õppida ära keel ning leida endale töö. Pärast 1,5 aasta möödumist ja nimetatud tingimuste täitmist peaks pikendama põgenikele sisseelamiseks antud aega. Kui tingimusi täidetud pole, siis on põgenikud kohustatud naasma oma päritoluriiki.

Noorte tööhõive suurendamiseks arvati, et Euroopa Liidu liikmesriikide tööandjad peaksid võimaldama 15.- 26. aastastele noortele 10% – 15% ulatuses töökohti.

E-kaubandusega seotud eelnõu osas pakuti muudatusena välja, et postipaki hind peaks sõltuma ka postipaki sisust – kui tegemist on keskkonda kahjustava pakiga, peaks postipaki maks olema kõrgem. Lisaks arvati, et postipaki hind peaks olema seotud vahemaast ning logistikaküsimuste lahendamiseks peaksid ettevõtted kasutama keskkonnasõbralikke transpordivahendeid.

Mäng lõppes hääletusega, kus võeti vastu migratsioonikriisi ja noorte tööhõivega seotud eelnõud.

haaletustulemused_23

Tänud küllakutse ja mõnusalt sisuka mängu eest!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 23 Tõrva Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 22 Maardu Gümnaasium

3. märtsil leidis aset järjekordne simulatsioonimäng. Seekord viisime mängu läbi Maardu Gümnaasiumis, tegemist oli simulatsioonimängude suurima mänguga, kus osales korraga umbes 60 noort. Mäng oli intensiivne ning selle paremaks toimimiseks rakendati ühte rolli kaks noort – üks tavaklassiõpilane ning teine eesti keele kümblusklassist. Selliselt korraldades moodustus Maardu Gümnaasiumi mängus 6 komisjoni, mille töös osales 6 raportööri, 6 esimeest ja 2 ajakirjanikku ning kogu tööd juhtis 2 presidenti.

Migratsioonikriisi lahendamiseks pakuti välja kaks lahendust:

  1. sihtriiki saabunud põgenikele antakse sisseelamiseks aega 3 kuud. Arvati, et põgenikke tuleks jälgida ning fikseerida, kes ei õpi, tööta või pole muidu integreerunud, tuleks saata tagasi päritoluriiki.
  2. tuleks vähendada põgenikele makstavaid toetuseid ning kui nad satuvad vastuollu sihtriigi seadustega, tuleks nad tagasi saata päritoluriiki.

haaletustulemused_22_1

Noorte tööhõive lahendamiseks pakuti välja, et tööandjad peaksid olema kohustatud koolivälisel ajal värbama 20% ulatuses 18-26 aastaseid noori ja suvevaheajal peaks see määr olema 40%.

Ka E-kaubandusega seotud eelnõus pakuti välja kaks lahendust:

  1. Euroopa tuleks jagada sektoriteks ning igal sektoril peaks olema oma hind;
  2. tuleks kehtestada ühtne postipaki hind sõltuvalt vahemaast 3 eur/kg+ lisandunud 100 km juures 5% paki maksumusest.

haaletustulemused_22_2

Mäng oli intensiivne kuid mängust osa võtnud noored olid väga tublid!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 22 Maardu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Mäng nr 21 Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium

28. veebruaril viisime simulatsioonimängu läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Tegemist oli väga orgaanilise ja isetoimiva mänguga. Noored olid sõnakad ning kõik väljapakutud lahendused olid põhjalikult põhjendatud.

Mängus ajakirjaniku rolli täitnud noor võttis mängu kokku alljärgnevalt.

28. veebruaril toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu istungil arutati kolme probleemi üle, mis kajastasid migratsioonikriisi, noorte tööhõivet ja e-kaubandust. Komisjonides toimusid arutelud, kus esines küllaltki palju lahkarvamusi – eriti noorte tööhõivet puudutavas komisjonis. Täiskogu kohtumise ajal otsustasid tööhõive- ja sotsiaalvaldkond muuta oma eelnõu: kohustada EL liikmesriikide riiklikke asutusi tööle võtma min 20% ulatuses noori vanuses 15-26 eluaastat. Selles komisjonis tuli arutluse käigus välja ka pensioniiga puudutavad teemad – nimelt, mis saab vanematest töötavatest inimestest kui tööle hakatakse võtma rohkem noori? Sellele vastuse leidmine osutus keeruliseks ning jõuti hüpoteetilise järelduseni, et siiski jäävad tööle ka pädevad vanemad inimesed, kes saavad olla noorte töötajate mentoriteks.

Kodanikuvabaduse ning justiits- ja siseasjade komisjonis oldi eelnõuga enamasti päri: otsustati, et migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb vahet teha legaalsetel ja illegaalsetel immigrantidel ning veenduda nende pädevuses kohaneda riigiga läbi testide. II täiskogu istungi ajal otsustas siseturu ja tarbijakaitse komisjon jätta alles geoblokeering ning kehtestada EL postipaki hind sõltuvalt vahemaast ja kaalust. II täiskogu kohtumise ajal otsustas EMPL komisjon muuta oma eelnõus noorte tööhõive protsendimäära 15%-le.

Lõplikus hääletuses oldi kõigi eelnõude poolt.

haaletustulemused_21

Aitäh Gustav Adolfi Gümnaasiumile toreda mängu eest ja kohtumiseni tulevikus!

Kokkuvõte: Triin Loik

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 21 Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud