Mäng nr 4 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium + Tallinna Juudi Kool

7. novembril oli Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli ühendgrupi kord mängida Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu. Kokku 45l noorel 10. – 12. klassist oli au katsetada päris uusi eelnõusid ehk ajusid ragistada selle kallal, kuidas inimesed rohkem prügi sorteerima saada, mida peaks tegema, et noorte tööhõivet suurendada ning milline võiks välja näha Euroopa tulevik.

img_0921Tõsiste ja sisuliste arutelude käigus ning teravate ajakirjanike küsimuste järel jõuti järgmiste eelnõudeni:

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti sorteerimise vajalikkusest, kohustame liikmesriike

 • looma kvoodid ära visatava prügi jaoks
 • propageerima prügi sorteerimist läbi noorte harimise
 • luua organisatsioon, mis on rahastatud riigieelarvest ning mis kontrollib mjaade juures konteinerites prügi sorteerimiskohustuse täitmist. Need majad, kellel kõik nõuded täidetud, saavad teatud boonust.

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks img_0926kohustada liikmesriike tegema koolides infotunde, kus õpetataks, kuidas CVd koostada ja tööturul hakkama saada. Reedeti võiks koolides rakendada distantsõpet ning noored saaksid teha erinevate organisatsioonide juures praktikapäevi.

3. Euroopa Liit peab valima ühe suuna ja maksimaalselt töötama ja arenema just selles suunas, teisi suundi tuleb ignoreerida.

Täiskogu kiitis heaks vaid kõige esimese eelnõu.

haaletustulemused_4

Üks meie vahvatest ajakirjanikest võttis mängu kokku nii:

Täna olin mina Euroopa Parlamendi saadikute kogunemisel. Tänased teemad olid keskkond, prügi, noorte tööhõive ja Euroopa Liidu tulevikustsenaariumid. Ma olin üllatunud, et kõik saadikud töötasid koos ja pakkusid palju mõtteid probleemide lahendamiseks. Tõesti, Euroopa Parlament teab oma tööd ning soovib meile aina paremat tulevikku. Täna tehti paar väga olulist ettekannet, mis aitavad tavalist inimest meie igapäevaelus. Kohtumistel olid saadikud distsiplineeritud ning kuulasid kõike tähelepanelikult. Üldiselt jäin nende tööga rahule ning loodan, et meie Euroopa Parlament jätkab samas tempos.

img_0928

img_0924 img_0923 img_0920 img_0919 img_0917 img_0914-copy img_0909 img_0929 img_0912dsc_0421Suured tänud Dmitri Rõbakovile küllakutse eest ning noortele väga ägeda ja särtsaka mängu eest!

Kokkuvõte: Marge Laansoo

Rubriigid: Uudised | Mäng nr 4 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium + Tallinna Juudi Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Selgusid Euroopa Parlamendi noorteprogrammi Euroscola 2018 I semestri võitjad!

Sellel sügisel saadeti Euroopa Parlamendi infobüroo poolt korraldatud konkursile 21 videoklippi, mille seast valiti välja üheksa parimat.

Euroscolale Strasbourgi sõidavad Viimsi Kooli, Rakvere Reaalgümnaasiumi, Rõngu Keskkooli, Nõo Reaalgümnaasiumi, Lähte Ühisgümnaasiumi, Antsla Gümnaasiumi, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi, Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi noored. Palju õnne kõikidele võitjatele! Peaauhinna pälvis Viimsi Kool, kes lisaks Euroscola konkursile saab võimaluse osaleda ka Euroopa Parlamendi noorteüritusel EYE2018.

Euroscola 2018 I semestri võiduvideod:

Kuna võistluse tingimuste järgi tuleb läbida ka Euroopa Parmalendi simulatsioonimäng, siis võtame koolidega järjest ühendust, et mängu toimumisaeg paika panna!

Euroscola on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat. Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast “mängida” läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Loe täpsemalt programmi kohta siit.

Täname osalemast!
Uus konkurss juba kevadel!

Rohkem infot Euroscola kohta:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
EPtallinn@europarl.europa.eu
+372 630 6969

EuroscolaEuroscola noored

Fotol Eesti noored Euroscolal

Rubriigid: Uudised | Selgusid Euroopa Parlamendi noorteprogrammi Euroscola 2018 I semestri võitjad! kommenteerimine on välja lülitatud

Euroscola konkurss 2018 I semester

Euroopa Parlamendi infobüroo kutsub gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema Euroscola videokonkursil. Ootame õpilaste videoklippe teemal: “Kui ma oleksin Euroopa Parlamendi liige“. Tähtaeg: 16. oktoober 2017

EuroscolaEuroscola logo

Euroscola@European Parliament

Konkursi tingimused:
– videoklipi maksimaalne pikkus 2 minutit
– videoklipp laadida üles Youtube´i
– iga kool võib esitada ühe videoklipi
– märksõna “Euroscola konkurss”
– tähtaeg: 16. oktoober 2017
– link videole ja kontaktandmed (kooli nimi, klass, õpetaja nimi, telefoninumber ja meiliaadress) saata: konkurss-EP-Tallinn@europarl.europa.eu

Üheksa parimat videoklippi saatnud kooligruppi saavad võimaluse osaleda Euroscola programmis ja külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis 2018. aasta esimeses pooles.

Konkursil osalemisega annab kool Euroopa Parlamendi infobüroole õiguse kasutada saadetud videoklippe sotsiaalmeedias ja infobüroo kodulehel ning samuti kinnitab, et video on valminud vastava kooli õpilaste poolt ja nende osalusel.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 23. oktoobril 2017 EP infobüroo kodulehel www.europarl.ee ja EP infobüroo Facebooki lehel www.facebook.com/EPIOEestis.

Osalemistingimused:
Konkursil saavad osaleda ainult need koolid, kes pole alates 01.01.2016 Euroscola programmist Strasbourgis osa võtnud.

Lisainfo ja Euroscola reeglid:
http://www.europarl.europa.eu/estonia/et/noored/euroscola.html

Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis
eptallinn@europarl.europa.eu
tel 630 6969

Rubriigid: Uudised | Euroscola konkurss 2018 I semester kommenteerimine on välja lülitatud

Mängud nr 29 ja 30 Põlva Gümnaasium

Järjekorras 28. ja 29. ehk hooaja viimased mängud toimusid Põlva Gümnaasiumi kümnendike osavõtul 29. ja 30. mail. Esimesel päeval oli osalejaid 30 ning teisel 22.

Traditsioonilise viktoriiniimg_9473võitjateks osutusid 29. mail Herti Juhandi 11420 ning 30. mail Anhelika ja Karmeni tiim 11814 punktiga.

img_9484

 

 

 

 

29. mai mängu olulisemad rollid:

 • President Antonio Tajani – Herti Juhandi
 • Jean Marie Le Pen – Marken Järv
 • Ajakirjanikud – Jan-Mattias Kottise, Kevin Loorits, Anhelika Lodeson

30. mai mängu olulisemad rollid:img_9510

 • President Antonio Tajani – Alfred Timmo
 • Jean Marie Le Pen – Selma Rein
 • Ajakirjanikud – Kristi Vaino

Kõik eelnõud läksid muutmisele ning mõlemas mängus õnnestus kaks eelnõud kolmest ka häälteenamusega vastu võtta.

Migratsioonikriisi lahendamiseks pakuti välja järgnev:

29.05.2017 Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb ELi saabunud sõjapõgenikud saata viivitamatult määratud sihtriiki ja tagada neile ajutised elamistingimused ning võimalus rahvusvaheliselt mõjuvõimsate keelte õppeks ning elementaarhariduseks ning tagada tööjõuturul piisav konkureerimisvõimalus. Kõike eelnevat pakume tingimusel, et kui peale viit aastat riigist viibimist ei ole omandatud kodakondsust ning kui kriis kodumaal on lahtunud, siis on meil õigus saata nad kodumaale tagasi. Eelnõu võeti vastu.

30.05.2017 Migratsioonikriisi lahendamiseks tuleb Euroopa Liitu saabunud sõjapõgenikud jagada suurematesse rühmadesse, saata nad viivitamatult määratusdsihtriiki, kus toimub järjepidev kohaliku keele õpe. Kuue kuu järel peab sooritama keeletesti ning integratsiooni eesmärgil paigutama sõjapõgenikud elama ja õppima kohalike vahetusse lähedusse. Igast perest on kohustatud käima tööl vähemalt üks täisealine isik. Inimesed, kellel ei ole peret, on samuti kohustatud käima tööl. Eelnõu võeti vastu.

Noorte tööhõive eelnõu sõnastused:

29.05.2017 Noorte tööhõive suurendamiseks soovitada ELi liikmesriikide riiklikke asutusi minimaalselt 10 % ulatuses tööle võtma noori vanuses 18 – 28 eluaastat. Kui see norm on täidetud, siis toetakse nii eraettevõtteid kui riiklikke asutusi koolitustega ning nad saavad õiguse 10  protsendilisele palgatoetusele. Eelnõu võeti vastu.

30.05.2017 Näeme ette koolikohustusliku ea tõstmise 18. eluaastale ning kohustame ELi liikmesriikide riiklikke asutusi ja eraettevõtteid minimaalselt 30 % ulatuses võtma tööle 18 – 26-aastasi noori. Ettevõtteid motiveeritakse rahaliselt. Eelnõu jäi vastu võtmata.

Geoblokeeringu eelnõud muudeti järgnevalt:

29.05.2017 E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast 2 eurot/kg ning teeme pakkumise teistele riikidele väljaspoole ELi kehtestada sama seadus teiste riikidega. Eelnõu jäi vastu võtmata.

30.05.2017 E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast 1 euro/kg ja sama teha ka ELi sisenevate pakkidega. Kui tegu on raskema kaubaga kui 100 kg, siis tuleb võtta ühendust postiteenuse pakkujaga, kes pakub välja lahendusi ning lõpuks saab teha lepingu ja saada soodustust vastavalt paki sisule. Eelnõu võeti vastu.

haaletustulemused_28-veebi

haaletustulemused_veebi-29

Mänge iseloomustasid hea ja tihe arutelu, mõnusalt teravad küsimused ajakirjanikelt ning argumenteeritud seisukohad. Leidus isegi õpilasi, kes mängisid mõlemal päeval!

img_9466 img_9469 img_9470 img_9477 img_9480 img_9490 img_9496 img_9497 img_9500 img_9502 img_9503 img_9506 img_9507 img_9509 img_9513 img_9515 img_9517 img_9518 dsc_0070  dsc_0085Aitäh Põlva Gümnaasiumile hea energiaga mängude ja värskete mõtete eest uue hooaja teemadeks! Soovime teile palju õnne Euroscola reisi võidu puhul! Tuult tiibadesse!

 

Rubriigid: Uudised | Mängud nr 29 ja 30 Põlva Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Euroscola konkursi võitjad selgunud

9. märtsil kuulutas Euroopa Parlamendi infobüroo välja Euroscola konkursi gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilastele. Konkursil osalemiseks tuli õpilastel korraldada oma koolis Euroopa päeva üritus ajavahemikus 1.-12. mai 2017.

Õpilased said ise valida, kuidas nad Euroopa päeva läbi viivad ja milliste tegevustega sisustavad. Toimunust tuli esitada Euroopa Parlamendi infobüroole kokkuvõte fotode ja/või videotega, mis annaks ülevaate korraldatud Euroopa päevast.

Konkursist võttis osa 26 kooli üle Eesti, millede seast valiti välja 5 kooli.

Euroscola konkursi ja võimaluse Strasbourgis Euroopa Parlamendi noorteprogrammis Euroscola osaleda võitsid:

 • Hugo Treffneri Gümnaasium
 • Tallinna Pae Gümnaasium
 • Saaremaa Ühisgmnaasium
 • Põlva Gümnaasium
 • Tapa Gümnaasium

Kõik Euroscola reisi võitnud kooligrupid peavad enne reisi toimumist osalema ka Euroopa Parlamendi simulatsioonimängus, Civitta Eesti AS võtab teiega aegsasti ühendust.

Euroopa päeva kokkuvõtted:

Hugo Treffneri Gümnaasium

Hugo Treffneri Gümnaasiumi video Euroopa Päevast

Hugo Treffneri Gümnaasiumi Euroopa Päeva kokkuvõte (pdf 1416KB)

Tallinna Pae Gümnaasium

Tallinna Pae Gümnaasiumi Euroopa päeva kokkuvõte (pdf 926KB)

Saaremaa Ühisgümnaasium

Saaremaa Ühisgümnaasiumi Euroopa päeva kokkuvõte (docx 15KB)

Saaremaa Ühigümnaasiumi Euroopa päeva video

Põlva Gümnaasium

Põlva Gümnaasiumi Euroopa päeva kokkuvõte (pdf 72KB)

Tapa Gümnaasium

Tapa Gümnaasiumi Euroopa päev (pdf 92KB)

Täpsem info:
Jana Takel
Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis
jana.takel@ep.europa.eu

Rubriigid: Uudised | Euroscola konkursi võitjad selgunud kommenteerimine on välja lülitatud